Skrót wiadomości - poniedziałek, 3 października | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 paź 2022, 06:03

Skrót wiadomości - poniedziałek, 3 października

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce we wrześniu wyniósł 43,0 pkt. wobec 40,9 pkt. w lipcu - podała S&P Global. Rynek oczekiwał wskaźnika na poziomie 40,1 pkt. Wzrost wskaźnika PMI dla przemysłu w Polsce we wrześniu można traktować jak "szum" - koniunktura w przemyśle pogarsza się, a pod koniec roku wyniki sektora mogą być bliskie stagnacji - oceniają ekonomiści w komentarzach po danych.

Rząd planuje ustanowienie minimalnego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w wysokości 250 zł - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2021 roku wyniósł 114,2 mld zł - podał Narodowy Bank Polski.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we wrześniu 48,4 pkt. wobec 49,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 48,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we wrześniu 47,8 pkt. wobec 49,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 48,3 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we wrześniu 48,4 pkt. wobec 47,3 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się, że indeks wyniesie 48,5 pkt.

Brytyjski rząd wycofał się w poniedziałek z budzącej ogromne kontrowersje decyzji o zniesieniu najwyższej, 45-procentowej stawki podatkowej dla najlepiej zarabiających, która została ogłoszona zaledwie 10 dni temu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu do 52 pkt. wobec 51,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wskaźnik wstępnie szacowano na 51,8 pkt.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA we wrześniu wyniósł 50,9 pkt. wobec 52,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 52,1 pkt.

BUDŻET, DŁUG

Potrzeby pożyczkowe netto w 2023 r. wyniosą 110,5 mld zł, a potrzeby pożyczkowe brutto 260,73 mld zł wobec odpowiednio 107,5 mld zł i 269,64 mld zł w projekcie budżetu z sierpnia - podano w uzasadnieniu projektu budżetu przekazanego do Sejmu.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 wyniesie 4,5 proc. PKB vs 4,4 proc. prognozowanych w wersji projektu budżetu z sierpnia.

Zadłużenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koniec 2022 roku wyniesie 161,3 mld zł wobec 139.9 mld zł na koniec czerwca - podało Ministerstwo Finansów.

Zadłużenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na koniec 2022 r. wyniesie 15,2 mld zł - podał resort finansów.

W 2023 roku odbędą się emisje techniczne obligacji skarbowych opartych o indeks WIRON, a w 2024 r. emisje obligacji opartych o nowy wskaźnik - podał resort finansów.

GIEŁDA

Po spadkach z początku sesji, w drugiej części poniedziałkowych notowań krajowe indeksy przeszły na plusy, a WIG20 zawrócił z okolic dolnego ograniczenia średnioterminowego kanału spadkowego - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński. Jego zdaniem, rynek jest wyprzedany, a miejsce odbicia nie jest przypadkowe, jednak sygnałem, że na giełdzie dzieje się coś pozytywnego byłoby pokonanie przez WIG20 oporu na 1.450 pkt.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 0,66 proc. do 1.386,96 pkt., a WIG zyskał 0,74 proc. do 46.312,48 pkt. W górę poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,54 proc. do 15.980,81 pkt., a mWIG40 o 1,36 proc. do 3.600,8 pkt.

W ubiegłym tygodniu wskaźnik siły relatywnej WIG20 do WIG zamknął się na historycznych minimach, a tym samym umocnienie krajowych blue chipów względem szerokiego rynku z połowy miesiąca okazało się być tylko ruchem korekcyjnym. Brak bliskości istotnych wsparć na wykresie siły relatywnej w połączeniu z rosnącą siłą trendów spadkowych RS sugerują, iż słabość indeksu grupującego krajowe blue chipy może być kontynuowana.

We wrześniu 2022 roku łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 23 mld zł, czyli o 8,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 13 proc. rdr do poziomu 21,4 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

SPÓŁKI

Bank Pekao wykreślił ze swojej polityki kredytowej zakaz udzielania finansowania na zakupy węgla w odpowiedzi na oczekiwania klientów i wyzwania stojące przed gospodarką, ale nie oznacza to zmiany kierunków strategicznych. Bank chce brać udział w finansowaniu transformacji energetycznej - poinformował wiceprezes Pekao Paweł Strączyński.

Luneos widzi znaczący wzrost zainteresowania transformacją energetyczną ze strony przedsiębiorstw, głównie produkcyjnych - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele firmy. W perspektywie 5 lat spółka zamierza zrealizować projekty OZE dla firm w formule as a service na ok. 700 MW.

Orlen Unipetrol uruchomił w czeskim zakładzie w Litvinovie instalację do produkcji dicyklopentadienu (DCPD). Roczna produkcja ma wynieść do 26 tys. ton - podał PKN Orlen w komunikacie prasowym.

PGE podpisała z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna umowy zbycia udziałów w spółkach Bestgum, Betrans, Elmen, Eltur – Serwis, Megaserwis oraz Ramb - poinformowała PGE w komunikacie prasowym. To działania przygotowujące grupę do wydzielenia aktywów węglowych.

Prima Moda złożyła w sądzie rejonowym we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - poinformowała spółka w komunikacie.

TIM szacuje przychody ze sprzedaży towarów w okresie lipiec-wrzesień 2022 r. na 349,1 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. o 3,6 proc. - podała spółka w komunikacie.

Grodno szacuje, że narastająco od początku roku obrotowego, tj. w okresie pierwszego półrocza 2022/23 (kwiecień-wrzesień), skonsolidowane przychody wyniosły 585,9 mln zł wobec 541,9 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 8,1 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Pozytywnie na wyniki w kolejnych miesiącach ma wpłynąć sprzedaż m.in. pomp ciepła.

Dadelo szacuje przychody ze sprzedaży netto w III kwartale 2022 roku na 34,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 52,7 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku wstępna sprzedaż wyniosła 94,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 43,7 proc.

PL Group zawarł list intencyjny z inwestorem branżowym w sprawie rozpoczęcie negocjacji, zmierzających do ustalenia zasad i warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego pod nazwą ŁOPUSZANSKA38B - podała spółka w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży spółki AC w III kwartale 2022 roku wyniosły 75,1 mln zł i są wyższe rdr o 40 proc. - podała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych danych.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LiveChat Software w okresie trzech miesięcy zakończonych we wrześniu 2022 roku (drugi kwartał roku finansowego 2022/23) wyniosły 15,47 mln USD i były o 7,9 proc. wyższe niż rok wcześniej - szacuje spółka.

Skonsolidowane przychody VRG we wrześniu 2022 roku wyniosły 94,9 mln zł, co oznacza wzrost o 7 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 904,4 mln zł i były wyższe rdr o 25,4 proc.

Lentex zawarł umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce zależnej Lentex Wykładziny za 20 mln euro na rzecz belgijskiej firmy Unilin BV - podała spółka w komunikacie.

Grupa Wittchen szacuje, że w okresie lipiec-wrzesień 2022 roku miała 118 mln zł przychodów, czyli więcej o 48 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Victoria Dom sprzedała w III kwartale 445 lokali, więcej rdr o 19 proc. Po trwającym przez kilka ostatnich kwartałów spadkowym trendzie sprzedaży na rynku, popyt na mieszkania powoli się stabilizuje na niższym poziomie - podał deweloper w komunikacie.

Hiszpańska spółka Comsa sprzedała obligacje Trakcji - poinformowała Trakcja w komunikacie.

Sunex szacuje, że jednostkowy poziom przychodów ze sprzedaży zrealizowany w trzecim kwartale 2022 r. wyniósł 81,86 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 163 proc. - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie spółki Milkpol zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 1.185.350 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - wynika z podjętych przez NWZ uchwał.

Walne zgromadzenie Sygnis zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru poprzez emisję do 2,5 mln akcji serii D. Cena emisyjna wyniesie 2 zł za akcję - wynika z podjętych przez NWZ uchwał.

Atal zawarł w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku 1.711 umów deweloperskich i przedwstępnych - poinformował deweloper w komunikacie. W trzecim kwartale firma podpisała 376 aktualnie aktywnych umów.

Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej, szereg środków wsparcia w kontekście restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji polskiego Getin Noble Bank.

Zarząd GPW podjął uchwałę o wprowadzeniu akcji Emplocity do obrotu na rynku NewConnect, debiut spółki planowany jest na połowę października tego roku - podało Emplocity w komunikacie.

Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec trzeciego kwartału 2022 r. wyniosła 1.443,6 tys. szt. - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Brak reakcji na ubiegłotygodniowe osłabienie USD może sugerować, że inwestorzy budują duże pozycje przeciwko złotemu, a to rodzi ryzyko, że EUR/PLN w październiku przekroczy 4,90 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Jego zdaniem na krajowym długu w bieżącym tygodniu można oczekiwać wzrostów rentowności, jednak w zdecydowanie mniejszej skali niż to miało miejsce w ubiegłym tygodniu.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 0,9764 USD i 141,49 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY, PALIWA

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku wystrzeliły po doniesieniach, że kraje sojuszu OPEC+ rozważają zmniejszenie produkcji ropy o ponad 1 mln baryłek dziennie, aby "ożywić" spadające ostatnio ceny tego surowca - podają maklerzy.

Ceny miedzi spadają na początku nowego tygodnia na giełdzie metali w Londynie. Metal w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniany niżej o 1,2 proc. - po 7.467,30 USD za tonę - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie spadają w reakcji na oznaki, że kraje Starego Kontynentu będą w stanie przetrwać tę zimę, w czasie gdy UE obiecuje podjęcie dalszych kroków w celu opanowania obecnego kryzysu energetycznego w regionie. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) spadają o 5,9 proc. do 177,70 euro za MWh - informują maklerzy.

ENERGETYKA

Import węgla do Polski do końca sezonu grzewczego powinien wynieść 17 mln ton - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Ceny uprawnień do emisji CO2 na ICE Endex w Amsterdamie spadły o 1,2 proc. do 65,92 euro za tonę.

Wielka Brytania stoi w obliczu "znaczącego ryzyka" niedoborów gazu tej zimy, co może wpłynąć na dostawy energii elektrycznej - ostrzegł w ujawnionym w poniedziałek liście regulator rynku energii, Ofgem

OPINIE, PROGNOZY

Ekonomiści, których prognozy zebrała PAP Biznes, spodziewają się, że 5 października Rada Polityki Pieniężnej dwunasty raz z rzędu podniesie stopy procentowe, referencyjną o 25 pb do 7,00 proc. Oczekiwany, docelowy poziom stóp nie zmienił się i wynosi 7,0 proc. Początek cyklu obniżek przesunął się na IV kw. 2023 r. - z medianą na koniec przyszłego roku na poziomie 6,75 proc.

Wzrost wskaźnika PMI dla przemysłu w Polsce we wrześniu można traktować jak "szum" - koniunktura w przemyśle pogarsza się, a pod koniec roku wyniki sektora mogą być bliskie stagnacji - oceniają ekonomiści w komentarzach po danych. Wskaźnik PMI we wrześniu wyniósł 43,0 pkt. vs. 40,9 pkt. w sierpniu.

Wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny i wysoka infacja mogą utrzymać się dłużej, dlatego warto postawić na portfel defensywny, chociaż z udziałem w nim aktywów surowcowych - uważa Bartłomiej Chyłek, dyrektor zespołu analiz NN Investment Partners TFI, Jego zdaniem, niskie wyceny na GPW są uzasadnione.

Wysoka inflacja na świecie może pozostać do końca dekady lat 20-tych, chociaż będą też w tym czasie okresy spadku cen - uważa Maciej Pielok, dyrektor ds. strategii inwestycyjnej Pekao TFI. W tych warunkach trzeba stawiać na rynki akcji, żeby ratować oszczędności, ale ważne jest też zapewnienie sobie poduszki bezpieczeństwa, gdyż idą ciężkie czasy w gospodarce.

Źródła inflacji w USA i Europie są zróżniowane, a koszty walki z nią będą bardziej odczuwalne w gospodarce strefy euro. Recesja może dostarczyć okazji, by tanio kupić atrakcyjnie wycenione aktywa - uważa Radosław Cholewiński, członek zarządu Skarbiec TFI.

Recesja w światowej gospodarce nie została jeszcze w pełni wyceniona przez rynki finansowe, a to oznacza, że bessa może jeszcze potrwać - uważa prezes Opoka TFI Tomasz Tarczyński. Jego zdaniem, dłogoterminowy trend wzrostowy na rynku surowców nie skończył się, można już też szukać okazji inwestycyjnych w akcjach wybranych spółek.

Zapowiedzi zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce są przedwczesne, nie widać obecnie sygnałów złagodzenia presji inflacyjnej, a mocna podwyżka płacy minimalnej od 2023 r. zwiększa ryzyko spirali płacowo-cenowej - ocenia ekonomistka Bank of America, Mai Doan. W jej ocenie budżet na 2023 r. nie jest to końca wyceniony przez rynek.

Eksport z Polski w 2022 roku wzrośnie o 18,4 proc. rdr - wynika z prognozy ekonomistów Krajowej Izby Gospodarczej.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Fundusze prowadzone przez BGK będą podlegały konsolidacji zarządzania płynnością. Resort finansów planuje zmiany w ustawie o finansach publicznych, które mają wejść w życie w 2023 roku.

Resort rozwoju i technologii skierował do konsultacji projekt zmian w prawie budowlanym mający uprościć i usprawnić proces budowlano-inwestycyjny.

Na krajowym rynku zboża zaobserwowano lekkie ożywienie - podała Izba Zbożowo-Paszowa w newsletterze.

Wartość umów o dofinansowanie z UE w ciągu miesiąca zwiększyła się o 1,3 mld zł - poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ciągu miesiąca średnia cena benzyny PB95 w Polsce spadła o 0,28 zł - podaje Polska Izba Paliw Płynnych.

Sprzedaż nowych mieszkań na siedmiu największych rynkach w Polsce wzrosła we wrześniu o prawie 13 proc. w stosunku do sierpnia, natomiast rdr spadła o ponad 46 proc. Pod względem wolumenu sprzedaży wrzesień był najlepszym miesiącem dla deweloperów od maja - wynika z wstępnych danych portalu mieszkaniowego tabelaofert. pl. Ceny ofertowe nowych mieszkań ustabilizowały się.

WYDARZENIA Z KRAJU

Uruchamiamy ogromne, dodatkowe środki na leczenie specjalistyczne dzieci - powiedział w poniedziałek w Katowicach prezydent Andrzej Duda. Tego dnia ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu Funduszu Medycznego na infrastrukturę pediatryczną, w którym wśród 14 projektów rozdzielono 3,15 mld zł.

Szef MSZ Zbigniew Rau podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną, która ma być przekazana MSZ Niemiec ws. reparacji wojennych. Według Raua uregulowanie kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej powinno obejmować m.in. wypłacenie odszkodowania za wyrządzone szkody materialne i niematerialne.

Nie żyje Jerzy Urban, zmarł w wieku 89 lat. Był redaktorem naczelnym "Tygodnika Nie". W latach 1981–89 jako rzecznik prasowy Rady Ministrów PRL, wspóltworzył propagandę stanu wojennego - informację o jego śmierci potwierdziła PAP redakcja Tygodnika "NIE".

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Pierwsze miejsce w niedzielnych przedterminowych wyborach parlamentarnych w Bułgarii zajęła centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa, która otrzymała 25,4 proc. głosów - poinformowała Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu 99 proc. kart do głosowania.

"Stoimy razem i wspieramy Ukrainę i jej obywateli w ich walce o wolność, jedność i sprawiedliwość ich kraju" - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz w poniedziałek w Erfurcie na marginesie uroczystości z okazji 32 lat jedności Niemiec . "I jasne jest, że będziemy nadal udzielać wsparcia tak długo, jak będzie to konieczne".

Ponownie zwiększył się wyciek gazu z rurociągu Nord Stream 2 na północny wschód od Bornholmu. Przyczyna wzrostu ciśnienia nie jest znana - poinformowała w poniedziałek szwedzka Straż Przybrzeżna.

Stany Zjednoczone zamierzają przekazywać Ukrainie pomoc finansową w wysokości 1,5 miliarda dolarów miesięcznie w okresie wojny z Rosją i namawiają europejskich sojuszników do podobnej pomocy finansowej - przekazała agencja Bloomberga za anonimowymi źródłami.

Jeśli prezydent Rosji Władimir Putin użyje broni nuklearnej na Ukrainie, USA i ich sojusznicy zniszczą wszystkie rosyjskie jednostki wojskowe w tym kraju i zatopią rosyjską Flotę Czarnomorską – uważa były dyrektor CIA i emerytowany amerykański generał David Petraeus.

Administracja USA opracowuje odpowiedzi na szereg nuklearnych scenariuszy na Ukrainie, do których może posunąć się Rosja, od użycia taktycznej broni jądrowej po atak na elektrownię atomową - podała w poniedziałek CNN. Według źródeł telewizji Putin jest pod presją nacjonalistów, choć nie ma jeszcze sygnałów świadczących o przygotowaniach do takiego ruchu.

Jeżeli Putin uzna, że zbrojenie Ukrainy przez państwa NATO powodują porażki Rosji na wojnie, a także zagraża jego władzy wewnątrz kraju, może zdecydować się na uderzenie w punkty logistyczne, w tym na terytorium Polski - powiedział w niedzielę stacji CNN amerykański senator Marco Rubio.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock wyraziła zaniepokojenie groźbami Putina o użyciu bomby atomowej w wojnie w Ukrainie. "Traktujemy jego słowa bardzo poważnie, wszystko inne byłoby zaniedbaniem" - powiedział Baerbock w poniedziałek gazecie "Neue Osnabruecker Zeitung".

Węgierski parlament przyjął w poniedziałek nowelizację kodeksu postępowania karnego, co ma być pierwszym krokiem do osiągnięcia porozumienia z Komisją Europejską i odblokowania unijnych funduszy.

Rząd Niemiec wraz z rządami Francji, Danii, Hiszpanii, Włoch i Czech przygotował propozycje nowych sankcji unijnych wobec Iranu, stosującego przemoc podczas protestów kobiet – poinformował w poniedziałek dziennik „Spiegel”.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich w Brazylii zwyciężył były lewicowy prezydent tego kraju w latach 2003-2011, 76-letni Luiz Inacio Lula da Silva, zdobywając po przeliczeniu 98,8 proc. głosów poparcie 48,1 proc. uczestników wyborów. Jego rywal, urzędujący prezydent Jair Bolsonaro o radykalnie prawicowych poglądach zajął drugie miejsce z poparciem 43,5 proc. głosujących. Rywalizacja wyborcza między kandydatami na najwyższe stanowisko w państwie byłaby rozstrzygnięta, gdyby już w pierwszej turze głosowania jeden z kandydatów zdobył 50 procent głosów.

Siły zbrojne USA i Filipin rozpoczęły w poniedziałek dwutygodniowe wspólne manewry morskie, potwierdzając bliski sojusz wojskowy w czasie niepewności związanej z napięciami w relacjach Waszyngtonu z Pekinem – podała agencja Reutera.(PAP Biznes)

osz/ ana/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości