Grupa LPP miała w II kw. 246,2 mln zł zysku netto j.d. wobec konsensusu 256,4 mln zł (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 paź 2022, 19:00

Grupa LPP miała w II kw. 246,2 mln zł zysku netto j.d. wobec konsensusu 256,4 mln zł (opis)

Grupa LPP miała w drugim kwartale roku obrotowego 2022/23 246,2 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 459 mln zł zysku przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 256,4 mln zł zysku.

Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 537,5 mln zł. Strata netto na działalności zaniechanej wyniosła 291,3 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł w drugim kwartale 395,3 mln zł. Konsensus PAP Biznes przewidywał 365,6 mln zł zysku operacyjnego.

EBITDA wyniosła 667,1 mln zł. Analitycy spodziewali się 638,6 mln zł wyniku EBITDA.

Przychody grupy wyniosły 4,34 mld zł, a rynek oczekiwał sprzedaży na poziomie 3,97 mld zł.

W całym pierwszym półroczu 2022/23 grupa miała 564,8 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej, 514,2 mln zł zysku netto jednostki dominującej, 512,4 mln zł EBIT i 7,37 mld zł przychodów. EBITDA wyniosła 1.035,7 mln zł.

Marża brutto na sprzedaży spadła w I półroczu o 3,9 p.p., do 51,6 proc.

Przychody grupy ze sprzedaży online wyniosły w I półroczu ponad 2 mld zł. Sprzedaż internetowa stanowiła ok. 30 proc. całości sprzedaży grupy.

Na wyniki finansowe grupy LPP w I półroczu 2022/23 wpływ miało m.in. zaniechanie działalności operacyjnej na terenie Rosji, a także sprzedaż przez LPP zależnej spółki rosyjskiej Re Trading OOO.

Jak podano w raporcie, przychód ze sprzedaży rosyjskiej spółki zależnej wyniósł 135,5 mln USD (ok. 600,8 mln zł). Po zdyskontowaniu transakcji sprzedaży wartość przychodu wyniosła 296,2 mln zł. Na poziomie jednostkowym, spółka LPP odnotowała stratę ze zbycia działalności zaniechanej w wysokości 616,7 mln zł.

Strata grupy na utracie kontroli nad rosyjską spółką wyniosła ok. 347 mln zł. Jak wynika z raportu, LPP dokonało odwrócenia odpisu na nierentowne salony w wysokości blisko 403 mln zł.

Ostatecznie strata netto z działalności zaniechanej wyniosła w I półroczu ok. 51 mln zł.

Grupa LPP podtrzymała w raporcie, że plany sprzedażowe na rok finansowy 2022/23 (z wyłączeniem Rosji i częściowo rynku Ukrainy) wskazują na możliwość osiągnięcia 16 mld zł sprzedaży tj. wzrostu o około 13 proc. rdr, z czego w kanale sprzedaży internetowej przekroczenie poziomu 5 mld zł. Biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną na wschodzie Europy, poziom niepewności i niestabilność gospodarczą na wszystkich rynkach oraz wzrost inflacji przy wciąż rosnącej na rynku presji kosztowej, grupa w 2022/23 roku spodziewa się spadku marży handlowej i operacyjnej.

"Pomimo tego, planuje utrzymać poziom zaangażowania inwestycyjnego na 2022/23 w wysokości 1,0 mld zł, w tym ok. 600 mln zł na rozwój sieci salonów stacjonarnych, której jednocześnie powierzchnia ze względu na wstrzymanie rozwoju w rejonie wschodnim ulegnie zmniejszeniu w bieżącym roku o około 10 proc. rdr, tj. do 1.695,4 tys. m kw. W kolejnych latach grupa zakłada odbudowanie powierzchni handlowej i powrót do jej wzrostów" - napisano w raporcie półrocznym.

Z prezentacji spółki wynika, że w kolejnych dwóch latach wzrost powierzchni może wynieść 10-15 proc. rocznie.

Jak podano, debiut marki Reserved we Włoszech w Mediolanie zaplanowano na I kw. 23/24, a kolejne salony Reserved w Wielkiej Brytanii w Londynie – w 3 centrach handlowych, mają zostać otwarte w 2023/24. Otwarcie własnych sklepów stacjonarnych Sinsay we Włoszech oraz w Grecji zaplanowano na I kw. 23/24.

(PAP Biznes), #LPP

pel/ asa/

Zobacz także: LPP SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości