W II kw. słabsza rentowność firm deweloperskich; deweloperzy ostrożni w zakresie inwestowania - NBP | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 paź 2022, 11:45

W II kw. słabsza rentowność firm deweloperskich; deweloperzy ostrożni w zakresie inwestowania - NBP

W drugim kwartale 2022 r. osłabiła się rentowność w grupie większych firm deweloperskich. Zmniejszenie średniego wolumenu projektów w toku, gotowych mieszkań, banku ziemi i zapasu gotówki może wskazywać na ostrożną politykę deweloperów w zakresie inwestowania - podał Narodowy Bank Polski w cyklicznym opracowaniu.

"Według danych finansowych raportowanych w sprawozdaniach F01 do czerwca 2022 r. oraz danych zarejestrowanych przez NBP za I i II kw. 2022 r. utrzymała się dobra kondycja finansowa firm deweloperskich, przy spadku liczby sprzedanych mieszkań, niewielkim osłabieniu rentowności sprzedaży, wysokim poziomie produkcji, dalszym wzroście kosztów budowy oraz zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych" - napisano.

NBP podał, że analiza danych finansowych za drugi kwartał 2022 r. w grupie większych firm deweloperskich wskazuje na osłabienie rentowności sprzedaży, majątku i kapitałów własnych w odniesieniu do kwartału poprzedniego oraz wobec tego samego okresu w 2021 r. za sprawą wyższej dynamiki wzrostu kosztów ogółem niż przychodów ogółem.

"Analizując zmianę poziomu wartości poszczególnych aktywów obrotowych, które są najbardziej płynne i przynoszące zyski, w II kw. 2022 r. w porównaniu z kwartałem poprzednim o 5 proc. zmniejszył się średni wolumen projektów w toku, o 15 proc. mieszkań gotowych, o 10 proc. banku ziemi oraz o 18 proc. zapas gotówki, co może wskazywać na ostrożną politykę deweloperów w zakresie inwestowania, w tym rozpoczynania nowych projektów" - napisano.

"Obniżenie produkcji przez większych deweloperów wskazuje na podejmowanie działań, które stanowią przystosowanie do pogorszenia koniunktury i słabnącego popytu na rynku mieszkaniowym (...). Ostrożną politykę deweloperów w zakresie inwestowania potwierdza obniżenie się o 27 proc. w II kw. w porównaniu z II kw. 2021 r. wartości nakładów inwestycyjnych" - dodano.

NBP ocenia, że w okresie rosnących kosztów budowy i słabnącego popytu zarówno deweloperzy planujący rozpoczęcie nowych projektów, jak i firmy budowlane wykonujące usługi w tym zakresie, borykają się z ryzykiem realnego oszacowania kosztów generalnego wykonawstwa, a niedoszacowane kontrakty mogą skutkować problemami finansowymi.

Jak podano w raporcie, niższy poziom kontraktacji mieszkań w pierwszej połowie 2022 r. skutkował zmniejszeniem się udziału przedpłat od nabywców mieszkań (17 proc. udziału w strukturze pasywów w II kw. 2022 r., 18 proc. w I kw. 2021 r. i średnio 21 proc. w poszczególnych kwartałach 2021 r.).

"Napływy z przedpłat od kupujących mieszkania stanowią istotne źródło finansowania realizowanych inwestycji. Utrzymujący się mocny popyt ze strony inwestorów jest szansą na zapewnienie płynności i realizacji rozpoczętych projektów" - napisano.

NBP podał, że w II kw. 2022 r. wraz z niewielkim zmniejszeniem się środków z tytułu przedpłat i emisji papierów wartościowych większe firmy deweloperskie zwiększyły wysokość swojego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych (średnio o 3 proc. wobec kwartału poprzedniego i aż o 24 proc. w porównaniu z II kw. 2021 r.).

"Mimo to udział kredytów na koniec czerwca 2022 r. wzrósł tylko nieznacznie w strukturze pasywów (o 0,5 p.p.; do 5,5 proc. udziału) i kształtuje się na niższym poziomie niż średnio w 2020 r. i 2021 r. (odpowiednio 10 proc. - 6 proc. udziału). W II kw. 2022 r. zmniejszyła się wartość obligacji firm deweloperskich na rynku Catalyst (z 7.274,9 mln zł do 6.938,7 mln zł, tj. o 5 proc.) oraz utrzymał się wzrost oprocentowania obligacji deweloperskich (średnie oprocentowanie 8,78 proc. w II kw. 2022 r. wobec 6,21 proc. w kwartale poprzednim i 4,25 proc. w analogicznym okresie 2021 r.). Wzrost oprocentowania lokat bankowych i obligacji może wpływać na zmniejszenie popytu inwestycyjnego na mieszkania" - napisano. (PAP Biznes)

doa/ osz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości