VIGO Photonics publikuje wyniki za III kwartał 2022 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 paź 2022, 09:52

VIGO Photonics publikuje wyniki za III kwartał 2022 roku

VIGO Photonics (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych w III kwartale 2022 r. osiągnął na poziomie skonsolidowanym ok. 16,9 mln zł przychodów, co oznacza niewielki wzrost o ok. 2% w porównaniu do III kwartału 2021.

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w III kwartale 2022 wyniosła 16,1 mln zł (+0,4% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 0,8 mln zł (+41% r/r).

Portfel zamówień na 30 września 2022 w ujęciu YTD (od początku roku) wyniósł 63,1 mln zł i był wyższy o ok. 23% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (YTD na dzień 30.09.2021), co świadczy o niezmiennie wysokim zapotrzebowaniu na produkty VIGO Photonics.

Najwyższe wzrosty sprzedaży względem III kwartału 2021 VIGO Photonics wypracowało w aplikacjach: nauka i medycyna (+105% r/r), przemysł (+41% r/r) i transport (+8%). W segmencie materiałów półprzewodnikowych również zanotowano istotny wzrost o 41% r/r. Spadek sprzedaży r/r w segmencie wojskowym spowodowany jest mniejszymi zamówieniami od głównego klienta w tym segmencie w porównaniu do ubiegłego roku, co spółka komunikowała już wcześniej.

vgo wyniki

Najwyższy udział w strukturze przychodów w III kwartale 2022 miały kolejno aplikacje: przemysłowa 63%, nauka i medycyna 13%, transportowa 10% i wojskowa 8%. Udział segmentu materiałów półprzewodnikowych w łącznej sprzedaży wyniósł ok. 5%.

Mimo obecnej trudnej sytuacji na globalnych rynkach, zanotowaliśmy w III kwartale 2022 niewielki wzrost sprzedaży rok do roku, więc oceniamy przychody tego okresu jako stabilne. Zgodnie ze strategią liczyliśmy na jeszcze większą sprzedaż w aplikacjach przemysłowej i transportowej. Jednak jak już sygnalizowaliśmy przy okazji publikacji raportu okresowego za I półrocze – ze względu na przesunięcie części zamówień na 2023 rok, spowodowane problemami z dostępnością komponentów dla części produktów, dynamika przychodów VIGO Photonics za III kwartał była prawie płaska. Spodziewamy się utrzymania tej tendencji jeszcze w IV kwartale br. Popyt na nasze produkty jest jednak bardzo silny - mimo niesprzyjających warunków nasza sprzedaż w aplikacjach przemysłowych, transportowych oraz w nauce i medycynie zwiększa się rok do roku i gdyby nie utrudnienia z komponentami, mogłaby być w nich wyraźnie wyższa. Wysokie zainteresowanie naszymi produktami jest też widoczne w naszym portfelu zamówień. Na koniec września br. wartość zamówień pozyskanych od początku roku wynosi ponad 63 mln zł i jest wyższa o 23% r/r, nawet mimo wysokiej bazy z 2021 roku, kiedy to mieliśmy duże zamówienia w segmencie wojskowym – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.

Chciałbym podkreślić, że utrudnienia w zakresie dostaw komponentów dotyczą tylko części produkcji modułów detekcyjnych, a produkcja detektorów bez elektroniki oraz materiałów dla fotoniki przebiega bez zakłóceń. Braki komponentów wpływają przede wszystkim na produkcję dla aplikacji transportowej oraz przemysłowej. Szacujemy, że obecnie utrudnienia wpływają na ok. 10-20% całości wolumenu naszej produkcji – wyjaśnia Adam Piotrowski.

Ponadto od początku października wprowadzamy stopniowo nowe cenniki na nasze produkty, a efekty tych podwyżek będą widoczne już od początku przyszłego roku. Warto podkreślić, że obecna sytuacja rynkowa nie wpływa na realizację naszych prowzrostowych inicjatyw strategicznych - ich realizacja jest i będzie kontynuowana zgodnie z założeniami. Podtrzymujemy także długookresowe założenia strategiczne – podsumowuje Adam Piotrowski.

Łącznie w III kwartałach 2022 skonsolidowane przychody VIGO Photonics wyniosły 47,7 mln zł (-3,2% r/r). Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w tym okresie wyniosła 45 mln zł (-4% r/r), a materiałów półprzewodnikowych 2,7 mln zł (+16% r/r).

Nieznaczne zmniejszenie poziomu łącznych przychodów r/r w III kwartałach 2022 r. wynika przede wszystkim z niższych przychodów z aplikacji wojskowej, oraz niższych od zakładanych wcześniej przychodów z aplikacji dla przemysłu i transportu w wyniku mniejszej dostępności części komponentów oraz zaburzonych łańcuchów dostaw. Na przychody tego okresu ma również poziom przychodów I kwartału 2022 r w związku z uruchomieniem cleanroomu na początku br.

NOWY REAKTOR EPITAKSJALNY

We wrześniu br. do spółki został dostarczony nowy reaktor epitaksjalny do produkcji materiałów półprzewodnikowych III-V (związków chemicznych z grup III i V układu okresowego pierwiastków).

Obecnie trwa rozruch systemu, a start produkcji materiałów w nowym reaktorze zaplanowany jest na początek 2023 roku. Uruchomienie reaktora podwoi moce produkcyjne, pozwoli na obsłużenie większej liczby klientów oraz rozpoczęcie większej liczby nowych projektów z klientami.

STRATEGIA ROZWOJU – PERSPEKTYWA 2021-2023

W 2021 roku VIGO przedstawiło nową, dwuetapową strategię rozwoju na lata 2021-2026, w której wyodrębnionych zostało 6 inicjatyw rozwojowych – obszarów technologicznych, mających umocnić pozycję Spółki jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Do 2023 celem Spółki będzie kontynuacja rozpoczętych projektów B+R w zakresie technologii fotonicznych, układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych oraz technologii źródeł podczerwieni. Rozwijana będzie baza technologiczna i techniczna. Ze względu na obecną sytuację rynkową Spółka koncentruje się obecnie na inicjatywach strategicznych, które w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu przychodów w krótkim okresie. Drugi etap strategii będzie realizowany do 2026 roku włącznie i polegać będzie na realizacji wybranych inicjatyw rozwojowych.

O spółce VIGO Photonics:

VIGO Photonics (WSE: VGO) to globalny producent wysoko technologicznych rozwiązań - najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów średniej podczerwieni, modułów im dedykowanych oraz materiałów półprzewodnikowych. Innowacyjne urządzenia znalazły uznanie i zastosowanie u licznych międzynarodowych klientów z branży przemysłowej i transportowej, ochrony środowiska, medycyny, obrony i bezpieczeństwa. Jakość detektorów VIGO Photonics została potwierdzona także podczas misji NASA na Marsie (m.in. w łaziku Curiosity) i wykryciu przez nie śladów metanu na tej planecie.

VIGO Photonics z powodzeniem rozwija działalność w zakresie produkcji materiałów półprzewodnikowych. W tym celu Spółka udoskonaliła i wykorzystuje technikę epitaksji (nakładania warstw wybranych kryształów na podłoże krystaliczne) z użyciem pierwiastków z grup III-V układu okresowego. W swojej strategii rozwoju VIGO Photonics zamierza dostarczać na globalny rynek fotoniczne układy scalone PIC (ang. Photonic Integrated Circuits) oparte na wytworzonych w ten sposób półprzewodnikach. Układy te znajdą liczne zastosowania w branży elektroniki konsumenckiej. Celem Spółki jest także osiągniecie pozycji lidera na rodzącym się europejskim rynku chipów krzemowych.

Przychody ze sprzedaży Spółki w latach 2016 – 2021 wzrosły blisko 3x do 71,5 mln PLN. W ramach strategii na lata 2021- 2023 Spółka planuje dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku EBITDA. VIGO Photonics (d. VIGO System) rozpoczęła działalność w 1987 roku, a od 2014 roku jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. VIGO Photonics ma siedzibę w Ożarowie Mazowieckim i posiada spółki zależne w Stanach Zjednoczonych oraz na Tajwanie. Spółka zatrudnia ok. 200 wysokiej klasy specjalistów i naukowców.

W sierpniu 2022 Spółka zmieniła nazwę na VIGO Photonics, wcześniej znana była pod nazwą VIGO System

Źródło: Spółka, #VGO

Zobacz także: VIGO Photonics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości