Grupa Spyrosoft opublikowała wyniki finansowe za 1-3Q 2022 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 lis 2022, 09:26

Grupa Spyrosoft opublikowała wyniki finansowe za 1-3Q 2022

– Przychody Grupy nadal szybko rosną, na co wpływają: stałe zapotrzebowanie na digitalizację firm i produktów oraz systematycznie powiększający się portfel klientów i naszych usług. Branżowa i geograficzna dywersyfikacja mityguje ryzyka związane ze spowolnieniem gospodarczym – mówi Konrad Weiske, prezes zarządu Spyrosoft S.A.

Udział 10 największych klientów w przychodach Grupy na koniec września tego roku stanowił 51%, podczas gdy w pierwszym kwartale tego roku 57%.

W ślad za intensywnym wzrostem przychodów, z których 87% pochodzi od klientów zagranicznych, nadal zwiększa się liczba pracowników i współpracowników Grupy Spyrosoft. Na koniec września 2022 r. wyniosła ona 1 344 osób, czyli o 470 więcej w stosunku do końca ubiegłego roku. Grupa Spyrosoft utrzymuje wysoką sprawność rekrutacyjną, a rotacja pracowników maleje, co dobrze wróży wzrostowi zatrudnienia w kolejnych kwartałach.

Do grona podmiotów obsługiwanych przez Grupę w omawianym okresie dołączyło 23 firm, obecnie Spyrosoft współpracuje ze 129 klientami.

– Perspektywa biznesowa na rynkach Wielkiej Brytanii i Skandynawii jest wciąż wzrostowa, zaś rosnąca liczba projektów realizowanych dla klientów z USA wskazuje na istotny potencjał zwiększenia dochodów z tego rynku w przychodach Grupy. Istotny w strukturze przychodów Spyrosoft region DACH postrzegany jest jako stabilny – projekty realizowane w tym regionie przez Grupę dotyczą przede wszystkim badań i rozwoju w obszarze wsparcia pojazdów autonomicznych, krytycznych dla przyszłości branży automotive – dodaje Konrad Weiske.

Grupa z naddatkiem realizuje strategię na lata 2022-2026 – prognozy wzrostu zakładające m.in. wzrost przychodów na poziomie 25%-35% rocznie i marżę EBITDA w przedziale 11%-14% nadal są przekraczane. Przychody Grupy w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wzrosły o 93,6%, a marża EBITDA w trzecim kwartale wyniosła 17,3%.

Pomimo tak dużych wzrostów Grupa, ze względu na nadchodzące spowolnienie gospodarcze, nie planuje rewidować celów zapisanych w strategii.

– Perspektywy przychodów Grupy w ostatnim kwartale 2022 roku są stabilne – poziom zainteresowania usługami realizowanymi przez spółki Grupy nie zmniejsza się, zaś model biznesowy, zakładający dużą dywersyfikację branżową, geograficzną i technologiczną, w połączeniu z krótkimi procesami decyzyjnymi oraz silną motywacją zarządów dobrze się sprawdza – komentuje Konrad Weiske.

W listopadzie spółka Spyrosoft Solutions podpisała 3-letni kontrakt ramowy z Magna Electronics, globalnym dostawcą technologii dla motoryzacji. Przewidywane wpływy z umowy to maksymalnie 30% przychodów Grupy Spyrosoft za ostatnie cztery kwartały.

Kontrakt zakłada otwarcie dedykowanego działu R&D w Rumunii, w którym powstawać będzie oprogramowanie dla zaawansowanych systemów wspierających kierowców w tym m.in. ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Docelowo rumuński dział R&D zatrudniać ma 300 pracowników.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Spyrosoft:

spr wyniki

O spółce Spyrosoft:

Spyrosoft to międzynarodowa firma z Wrocławia, która od 2016 roku oferuje kompleksowe usługi w zakresie tworzenia oprogramowania. Około 87% przychodów firmy pochodzi z kontraktów zawieranych z klientami zagranicznymi, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Firma współpracuje z klientami z 8 krajów. Zdywersyfikowany portfel klientów obejmuje 6 specjalistycznych branż. Spółka prowadzi biura w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chorwacji, Stanach Zjednoczonych, Rumunii, Argentynie oraz Indiach.

Źródło: Spółka, #SPR

Zobacz także: SpyroSoft SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości