GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki IMC S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 lis 2022, 18:32

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki IMC S.A.

Uchwała Nr 1084/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki IMC S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 2.322.464 (dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela spółki IMC S.A.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 30 listopada 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki IMC S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 listopada 2022 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „LU0607203980”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: IMC S.A. - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości