GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01 wyemitowanymi przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 lis 2022, 18:39

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01 wyemitowanymi przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Uchwała Nr 1086/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01 wyemitowanymi przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. o zawieszenie obrotu publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01, oznaczonymi kodem „PLBPHHP00218”, w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi publicznymi listami zastawnymi w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - w okresie od dnia 30 listopada 2022 r. do dnia 12 grudnia 2022 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na publiczne listy zastawne, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 29 listopada 2022 r. (włącznie), tracą ważność;

2) w okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na publiczne listy zastawne, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości