POLWAX SA (1/2022) Polwax Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 lis 2022, 15:44

POLWAX SA (1/2022) Polwax Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Raport Bieżący nr 1/2022

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polwax Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  W związku z faktem otrzymania przez Spółkę od Akcjonariusza 24.10.2022 roku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad wraz z projektami uchwał nie zawierających uzasadnienia, Zarząd Spółki zwrócił się do Akcjonariusza o przedstawienie uzasadnienia do uchwał o charakterze innym niż porządkowe, tak aby zapewnić akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu głosowanie z należytym rozeznaniem, jednak uzasadnienia uchwał nie otrzymał. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 24 listopada 2022 roku.
W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  Od dnia wejścia w życie Dobrych Praktyk 2021, tj. od dnia 1 lipca 2021 r. do dzisiaj nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia przedmiotowej zasady.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Zobacz także: Polwax SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości