Obroty akcjami na GPW w listopadzie spadły o 19,5 proc. rdr do 24,5 mld zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 gru 2022, 18:30

Obroty akcjami na GPW w listopadzie spadły o 19,5 proc. rdr do 24,5 mld zł

W listopadzie 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 24,5 mld zł, czyli o 19,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 19 proc. rdr do poziomu 24,1 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1.205,0 mln zł, o 19 proc. mniej niż rok wcześniej.

Na rynku NewConnect w listopadzie odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 53,7 proc. rdr do poziomu 147,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 54,4 proc. rdr i wyniosła 141,4 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w listopadzie wyniósł 1.279,0 tys. szt., czyli o 29,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 70,2 proc. rdr do poziomu 836,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 21,2 proc. rdr do 163,4 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 0,8 proc. rdr do 253,8 tys. szt.

W listopadzie odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 14,5 proc. rdr do poziomu 216,2 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 66 proc. rdr do 125,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec listopada 93,5 mld zł, wobec 95,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 56,7 proc. rdr do poziomu 405,2 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 17,9 mld zł wobec 42,1 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 57,4 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w listopadzie br. 7,8 TWh, co oznacza spadek o 60,8 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 1,0 proc. rdr do poziomu 2,7 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 70,4 proc. rdr do poziomu 5,1 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 42 proc. rdr do 15,5 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 62,1 proc. do poziomu 3,6 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 36,9 proc. rdr do poziomu 11,9 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,8 TWh, co oznacza spadek o 27,8 proc. rdr.

Kapitalizacja 371 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w listopadzie 2022 r. wyniosła 565,4 mld zł (121,1 mld euro). Łączna kapitalizacja 416 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 114,5 mld zł (238,7 mld euro).

W listopadzie br. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

(PAP Biznes), #GPW

seb/ gor/

Zobacz także: GPW SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości