Monitor kadrowy - zestawienie od 29 listopada do 5 grudnia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 gru 2022, 10:07

Monitor kadrowy - zestawienie od 29 listopada do 5 grudnia

Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW

SUWARY SA - zmiany w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki

29 listopada 2022 r. rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie złożyli: Walter Tymon Kuskowski - prezes zarządu, Jarosław Witczak - wiceprezes zarządu oraz Arkadiusz Wołos - członek zarządu.

Do pełnienia funkcji w zarządzie zostali powołani: Grzegorz Pawlak, jako prezes zarządu oraz Walter Tymon Kuskowski, jako członek zarządu.

AUTO PARTNER SA - powołanie członka zarządu spółki

30 listopada 2022 r. rada nadzorcza Auto Partner powołała z dniem 1 grudnia 2022 r. Tomasza Werbińskiego do pełnienia funkcji członka zarządu spółki na okres wspólnej dotychczasowej kadencji, która trwa do 31 grudnia 2025 r.

NANOGROUP SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

29 listopada 2022 r. do zarządu spółki wpłynęło pismo członka rady nadzorczej, Przemysława Mazurka zawierające jego oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki ze skutkiem na dzień 29 listopada 2022 r.

NANOGROUP SA - zmiany w składzie zarządu

30 listopada 2022 r. rada nadzorcza postanowiła powołać do zarządu spółki drugiej kadencji Przemysława Mazurka i powierzyć mu funkcję prezesa zarządu; odwołać z dniem 30 listopada 2022 r. Piotra Mierzejewskiego z funkcji prezesa zarządu i powierzyć mu z dniem 1 grudnia 2022 r. funkcję wiceprezesa zarządu; z dniem 30 listopada 2022 r. odwołać z zarządu spółki drugiej kadencji Stefana Bogusławskiego w związku z powierzeniem mu przez zarząd spółki stanowiska dyrektora wykonawczego.

UNIMA 2000 SA powołanie osób nadzorujących

30 listopada 2022 r. NWZ powołało do składu rady nadzorczej emitenta Rafała Jagniewskiego i Jerzego Kufla.

GRUPA PRACUJ SA - podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej

30 listopada 2022 r. NWZ spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania Martiny van Hettinga na stanowisko członka rady nadzorczej spółki z dniem 1 lutego 2023 r.

TAURON PE SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

30 listopada 2022 r. TAURON Polska Energia SA otrzymał oświadczenie Marcina Chludzińskiego o rezygnacji z dniem 30 listopada 2022 r. z funkcji członka rady nadzorczej emitenta. Marcin Chludziński nie podał przyczyn rezygnacji.

CREEPY JAR SA - powołanie członka zarządu spółki

30 listopada 2022 r. rada nadzorcza spółki uchwałą ustaliła liczbę członków zarządu na 4 osoby. Kolejną uchwałą powołała Grzegorza Piekarta na członka zarządu spółki z dniem 1 stycznia 2023 r.

PEKAO BANK HIPOTECZNY SA - delegowanie członka rady nadzorczej

30 listopada 2022 r. rada nadzorcza banku delegowała członka rady nadzorczej - Rafała Baranowskiego, do wykonywania czynności członka zarządu z kompetencjami przewidzianymi dla prezesa zarządu. Delegacja jest skuteczna od dnia 1 grudnia 2022 r. i ma charakter czasowy.

MANGATA HOLDING SA - rezygnacja Michała Zawiszy z członkostwa w zarządzie

2 grudnia 2022 r. Michał Zawisza złożył na ręce zarządu MANGATA HOLDING SA rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu ze skutkiem na koniec 28 grudnia 2022 r. Przyczyną jego rezygnacji jest otrzymanie od akcjonariusza większościowego spółki propozycji ponownego powołania do rady nadzorczej spółki.

DINO POLSKA SA - powołanie nowego członka zarządu

2 grudnia 2022 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę powołującą Piotra Ścigałę na członka zarządu DINO POLSKA SA. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

BUMECH SA - zmiany w składzie zarządu i rady nadzorczej

3 grudnia 2022 r. do składu rady nadzorczej spółki została powołana Anna Sutkowska.

Rada Nadzorcza dokonała reorganizacji pracy zarządu spółki, ustalając z dniem 3 grudnia 2022 roku następujący skład zarządu emitenta: prezes zarządu - Marcin Sutkowski; wiceprezes zarządu ds. operacyjnych - Artur Siewierski; wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno - finansowych - Andrzej Bukowczyk, który jako członek rady nadzorczej z dniem 3 grudnia 2022 r. został oddelegowany do czasowego wykonania czynności członka zarządu na okres trzech miesięcy.

MEDINICE SA - powołanie zarządu na kolejną kadencję

2 grudnia 2022 r. emitent poinformował o podjęciu przez radę nadzorczą w dniu 1 grudnia 2022 r. uchwały powołującej na kolejną kadencję zarząd spółki w składzie:

Sanjeev Choudhary - prezes zarządu, Arkadiusz Dorynek - wiceprezes zarządu.

BBI DEVELOPMENT SA - wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

5 grudnia 2022 r. emitent poinformował o śmierci Tomasza Nowakowskiego członka rady nadzorczej.

MCI CAPITAL ASI SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

5 grudnia 2022 r. emitent otrzymał pismo członka rady nadzorczej, Mariusza Grendowicza o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2022 r.

PEPEES SA - wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

5 grudnia 2022 r. emitent poinformował śmierci Tomasza Nowakowskiego wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki.

OPEN FINANCE SA W UPADŁOŚCI - rezygnacja z funkcji prezesa oraz członka zarządu

5 grudnia 2022 roku Syndyk masy upadłości Open Finance SA powziął informację złożeniu rezygnacji przez Dariusza Krawczyka z funkcji prezesa oraz członka zarządu emitenta na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 1 grudnia 2022 roku. Jako powód rezygnacji Dariusz Krawczyk podał przyczyny osobiste.

mra/ abs/ amp/ zdz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości