VIGO Photonics - szacunkowe przychody za 4 kw. 2023 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 sty 2023, 09:17

VIGO Photonics - szacunkowe przychody za 4 kw. 2023 r.

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych mimo zmiennego otoczenia rynkowego osiągnął w IV kwartale 2022 19,7 mln zł skonsolidowanych przychodów (-11% r/r).

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w IV kwartale 2022 wyniosła 18,2 mln zł (-10% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 1,5 mln zł (-25% r/r). Znaczące wzrosty sprzedaży spółka zanotowała w aplikacjach nauka i medycyna (2,5-krotny wzrost r/r) oraz przemyśle (+11,5% r/r).

W IV kwartale 2022 Spółka odnotowała także prawie dwukrotny wzrost sprzedaży na rynku azjatyckim (4,5 mln zł w porównaniu do 2,4 mln zł w IV kwartale 2021), dzięki nowym zamówieniom z segmentu naukowego oraz transportowego.

Portfel zamówień VIGO Photonics na 31 grudnia 2022 wyniósł 76,3 mln zł i był wyższy o ok. 11% w porównaniu do stanu na koniec 2021, co świadczy o niezmiennie rosnącym rynku średniej podczerwieni i wysokim zapotrzebowaniu na produkty VIGO Photonics. Ponadto w IV kwartale 2022 VIGO zakończyło z sukcesem negocjacje podwyżek cennika swoich produktów o 20-30% r/r.

18 listopada 2022 do Zarządu Vigo Photonics S.A. na stanowisko Dyrektora Operacyjnego (COO) z dniem 1 lutego 2023 został powołany Marcin Szrom. Marcin Szrom ma bogate, międzynarodowe doświadczenie, m.in. w branży półprzewodników oraz sektorze automotive. Zadaniem nowego członka zarządu będzie m.in. wsparcie spółki w doskonaleniu działalności operacyjnej, zwiększaniu efektywności procesów produkcyjnych, zarządzania łańcuchem dostaw, jak również w rozwoju VIGO Photonics jako globalnej organizacji.

Spółka notuje cały czas wyraźny wzrost przychodów w segmencie przemysłowym, które wyniosły w IV kwartale ub. r. 12,1 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 11% r/r. W segmencie nauka i medycyna VIGO również zanotowało znaczący wzrost sprzedaży o ponad 140% r/r do poziomu 2,6 mln zł, przede wszystkim dzięki nowym projektom na rynku chińskim. W segmencie transportowym zanotowano spadek sprzedaży r/r, głównie ze względu na zapowiedzianą wcześniej niższą dostępność komponentów elektronicznych do wybranych modułów i przesunięciu części zamówień na kolejne okresy. Z kolei spadek sprzedaży w segmencie wojskowym spowodowany był mniejszymi zamówieniami od głównego klienta w tym segmencie, o czym spółka już wcześniej informowała.

Najwyższy udział w strukturze przychodów w IV kwartale 2022 miały kolejno aplikacje: przemysłowa 61%, nauka i medycyna 13%, transportowa 8% i wojskowa 9%. Udział segmentu materiałów półprzewodnikowych w łącznej sprzedaży wyniósł ok. 8%.

W IV kwartale widoczne były jeszcze utrudnienia związane z dostępnością komponentów dla części produktów, w związku z czym część zamówień została przesunięta na kolejne okresy. Mimo niesprzyjających warunków, zwiększyliśmy przychody o ponad 11% w kluczowym segmencie przemysłowym, a gdyby nie utrudnienia związane z dostępnością komponentów przychody segmentów przemysłowego i transportowego byłyby wyższe – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.

Niezmiennie obserwujemy też coraz większe zainteresowanie naszymi produktami. Kontraktacja (czyli zdobyte i potwierdzone zamówienia) wyniosła na koniec 2022 roku 76,3 mln zł i była wyższa o ponad 11% w stosunku do poziomu na koniec roku 2021. Ponadto według naszych szacunków problemy z dostępnością niektórych komponentów elektronicznych zmniejszyły nam całoroczną kontraktację w 2022 roku o ok. 5% - utrudnienia dotyczą tylko części produkcji modułów detekcyjnych dla aplikacji transportowej oraz przemysłowej – dodaje Adam Piotrowski.

Tak jak już informowaliśmy wcześniej – od października ub.r. wprowadzaliśmy stopniowo podwyżki na nasze produkty. W większości przypadków proces negocjacji z klientami zakończyliśmy w IV kwartale i skutecznie wprowadziliśmy podwyżki cen o ok. 20-30%, a ich pozytywne efekty będą stopniowo coraz bardziej widoczne w 2023 roku – mówi Łukasz Piekarski, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy VIGO Photonics.

Rozwijamy cały czas naszą sieć sprzedaży, konsekwentnie zdobywając nowych klientów. W przychodach coraz wyraźniej widać pozytywny wpływ kontraktów z rynku azjatyckiego (aplikacje transportowa oraz nauka i medycyna) - w IV kwartale sprzedaż na cały region azjatycki osiągnęła 4,5 mln zł (+91% r/r), a w całym 2022 roku wyniosła 12,9 mln zł (+85% r/r) - dodaje Łukasz Piekarski.

Podsumowując warto podkreślić, że obecna sytuacja rynkowa nie wpływa na realizację naszych prowzrostowych inicjatyw strategicznych - ich realizacja jest i będzie kontynuowana zgodnie z założeniami. Podtrzymujemy także długookresowe założenia strategiczne - jestem przekonany, że stale rosnące zapotrzebowanie na nasze produkty, widoczne w portfelu zamówień, wesprze VIGO do powrotu na ścieżkę dynamicznych wzrostów w roku 2023 i kolejnych latach - podsumowuje Adam Piotrowski.

Łączne szacunkowe skonsolidowane przychody VIGO Photonics w 2022 roku wyniosły 67,3 mln zł (-6% r/r). Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w 2022 roku wyniosła 63,1 mln zł (-6% r/r), a materiałów półprzewodnikowych 4,2 mln zł (-3% r/r). Niższy poziom łącznych przychodów w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku wynika przede wszystkim z niższych przychodów z aplikacji wojskowej, oraz niższych od zakładanych wcześniej przychodów z aplikacji dla przemysłu i transportu w wyniku mniejszej dostępności części komponentów oraz zaburzonych łańcuchów dostaw.

NOWY REAKTOR EPITAKSJALNY

We wrześniu 2022 do spółki został dostarczony nowy reaktor epitaksjalny do produkcji materiałów półprzewodnikowych III-V (związków chemicznych z grup III i V układu okresowego pierwiastków). Obecnie trwa rozruch systemu, a start produkcji materiałów w nowym reaktorze zaplanowany jest na początek 2023 roku. Uruchomienie reaktora podwoi moce produkcyjne, pozwoli na obsłużenie większej liczby klientów oraz rozpoczęcie większej liczby nowych projektów z klientami.

ZAKOŃCZENIE Z SUKCESEM MISJI ARTEMIS 1

11 grudnia 2022 zakończył się z sukcesem lot bezzałogowego statku Orion w ramach misji Artemis 1. Celem programu Artemis, prowadzonego przez NASA jest długotrwała i zrównoważona eksploracja na orbicie i powierzchni Księżyca, a także przygotowanie i realizacja lotów załogowych. Na pokładzie rakiety Orion znajdowały się m.in. się detektory podczerwieni do monitorowania pracy kluczowych systemów środowiskowych, wyprodukowane przez VIGO Photonics.

STRATEGIA ROZWOJU – PERSPEKTYWA 2021-2023

W 2021 roku VIGO przedstawiło nową, dwuetapową strategię rozwoju na lata 2021-2026, w której wyodrębnionych zostało 6 inicjatyw rozwojowych – obszarów technologicznych, mających umocnić pozycję Spółki jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Do 2023 celem Spółki będzie kontynuacja rozpoczętych projektów B+R w zakresie technologii fotonicznych, układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych oraz technologii źródeł podczerwieni. Rozwijana będzie baza technologiczna i techniczna. Ze względu na obecną sytuację rynkową Spółka koncentruje się obecnie na inicjatywach strategicznych, które w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu przychodów w krótkim okresie. Drugi etap strategii będzie realizowany do 2026 roku włącznie i polegać będzie na realizacji wybranych inicjatyw rozwojowych.

O spółce VIGO Photonics:

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO) to globalny producent wysoko technologicznych rozwiązań - najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów średniej podczerwieni, modułów im dedykowanych oraz materiałów półprzewodnikowych. Innowacyjne urządzenia znalazły uznanie i zastosowanie u licznych międzynarodowych klientów z branży przemysłowej i transportowej, ochrony środowiska, medycyny, obrony i bezpieczeństwa. Jakość detektorów VIGO Photonics została potwierdzona także podczas misji NASA na Marsie (m.in. w łaziku Curiosity) i wykryciu przez nie śladów metanu na tej planecie.

VIGO Photonics z powodzeniem rozwija działalność w zakresie produkcji materiałów półprzewodnikowych. W tym celu Spółka udoskonaliła i wykorzystuje technikę epitaksji (nakładania warstw wybranych kryształów na podłoże krystaliczne) z użyciem pierwiastków z grup III-V układu okresowego. W swojej strategii rozwoju VIGO Photonics zamierza dostarczać na globalny rynek fotoniczne układy scalone PIC (ang. Photonic Integrated Circuits) oparte na wytworzonych w ten sposób półprzewodnikach.

Układy te znajdą liczne zastosowania w branży elektroniki konsumenckiej. Celem Spółki jest także osiągniecie pozycji lidera na rodzącym się europejskim rynku chipów krzemowych. Przychody ze sprzedaży Spółki w latach 2016 – 2021 wzrosły blisko 3x do 71,5 mln PLN. W ramach strategii na lata 2021- 2023 Spółka planuje dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku EBITDA.

VIGO Photonics (d. VIGO System) rozpoczęła działalność w 1987 roku, a od 2014 roku jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. VIGO Photonics ma siedzibę w Ożarowie Mazowieckim i posiada spółki zależne w Stanach Zjednoczonych oraz na Tajwanie. Spółka zatrudnia ok. 200 wysokiej klasy specjalistów i naukowców. W sierpniu 2022 Spółka zmieniła nazwę na VIGO Photonics, wcześniej znana była pod nazwą VIGO System.

Źródło: Spółka, #VGO

Zobacz także: Vigo Photonics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości