GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii J spółki INFINITY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 sty 2023, 17:39

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii J spółki INFINITY

Uchwała Nr 59/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii J spółki INFINITY S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki INFINITY S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii J, oznaczonymi kodem „PLO234100058”, w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst – w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 10 lutego 2023 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 31 stycznia 2023 r. (włącznie), tracą ważność;

2) w okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości