GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 sty 2023, 17:52

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Uchwała Nr 67/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 4.751 (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) obligacji na okaziciela serii H spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości