Zysk netto XTB spadł w IV kw. o 27,1 proc. do 50 mln zł, słabiej od oczekiwań (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 lut 2023, 17:57

Zysk netto XTB spadł w IV kw. o 27,1 proc. do 50 mln zł, słabiej od oczekiwań (opis)

Dom Maklerski XTB wstępnie szacuje, że zanotował w czwartym kwartale 50 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 27,1 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali 136,7 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny w IV kwartale 2022 roku spadł o 29,4 proc. rdr do 58,5 mln zł. Rynek oczekiwał 175,7 mln zł zysku operacyjnego.

Przychody operacyjne w IV kw. wzrosły o 18,1 proc. do 216,7 mln zł. Konsensus przewidywał przychody na poziomie 314,6 mln zł.

W całym 2022 roku wynik netto wzrósł o 222 proc. rdr do 765,7 mln zł, a zysk operacyjny wzrósł o 219,9 proc. do 885,7 mln zł. Przychody wzrosły o 130,9 proc. do 1.444,2 mln zł.

Koszty działalności operacyjnej XTB ukształtowały się na poziomie 158,2 mln zł w IV kwartale wobec 100,7 mln zł rok wcześniej, a w całym roku wzrosły do 558,6 mln zł z 348,8 mln zł.

"W związku z dynamicznym rozwojem XTB, zarząd ocenia, że w 2023 r. łączne koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się nawet na poziomie wyższym o około jedną czwartą od tego, jaki zaobserwowaliśmy w 2022 r." - napisano.

Spółka podała, że priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej oraz budowanie marki globalnej. Nakłady na marketing mogą wzrosnąć o około jedną piątą w stosunku do roku ubiegłego.

"Ostateczny poziom kosztów działalności operacyjnej uzależniony będzie w szczególności od tempa wzrostu zatrudnienia i wysokości zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych pracownikom, od poziomu wydatków marketingowych, od tempa ekspansji geograficznej na nowe rynki oraz od wpływu ewentualnych nowych regulacji i innych czynników zewnętrznych na poziom przychodów osiąganych przez grupę" - napisano.

Jak podano, grupa pozyskała w IV kwartale 51.038 nowych klientów wobec 42.760 przed rokiem. W całym 2022 roku grupa pozyskała 196.864 nowych klientów wobec 189.187 rok wcześniej (wzrost o 4,1 proc. rdr).

W 2022 roku liczba aktywnych klientów wzrosła o 35,9 proc. rdr do 258,8 tys. Jak podała spółka, przełożyło się to na znaczące zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach – wzrost z 4,1 mln do 6,4 mln lotów, tj. o 55,1 proc. rdr.

"Ambicją zarządu w 2023 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40-60 tys. nowych klientów kwartalnie" - napisano.

Jak dodano, w styczniu 2023 r. grupa pozyskała łącznie 42,3 tys. nowych klientów.

Spółka poinformowała, że uwzględniając kryteria określone przez KNF w stanowisku z 6 grudnia 2022 r., zwłaszcza w zakresie poziomu łącznego współczynnika kapitałowego oraz oceny BION, w 2023 r. możliwa jest wypłata dywidendy przez XTB w maksymalnej wysokości do 75 proc. zysku za rok 2022.

(PAP Biznes), #XTB

pel/ asa/

Zobacz także: XTB DM SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości