Wyłączność sprzedaży usług Medicalgorithmics w USA przez Medi-Lynx wygaśnie z końcem lutego | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 lut 2023, 09:02

Wyłączność sprzedaży usług Medicalgorithmics w USA przez Medi-Lynx wygaśnie z końcem lutego

Medicalgorithmics zawarł z React Health Holdings oraz Medi-Lynx Cardiac Monitoring umowę, na mocy której 28 lutego wygaśnie wyłączność licencji tych firm na korzystanie z własności intelektualnej spółki oraz prowadzenia sprzedaży jej usług na terenie USA - poinformował Medicalgorithmics w komunikacie.

Jak podano, wygaśnięcie wyłączności stanowi istotny element wdrażania strategii rozwoju sprzedaży spółki na rynku USA i oznacza, że od 1 marca Medicalgorithmics będzie uprawniony do dostarczania produktów oraz usług również innym podmiotom na terytorium Stanów Zjednoczonych, co uczyni możliwym pozyskanie nowych dystrybutorów na tym rynku.

Poza zawarciem umowy zmieniającej umowę wsparcia i umowę licencji z Medi-Lynx, Medicalgorithmics zawarł z React Health oraz Medicomp umowę regulującą współpracę stron.

"Spółka zobowiązała się, że nie udzieli innym podmiotom prawa wyłączności do dystrybucji i świadczenia produktów oraz usług na terytorium USA w ciągu dwóch lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów w Medi-Lynx, czyli do dnia 28 lipca 2024 r., chyba że umowa wsparcia zostanie wcześniej wypowiedziana przez drugą stronę. Na mocy umowy zmieniającej, począwszy od dnia 31 marca 2023 r. okres wypowiedzenia umowy wsparcia przez jej strony ulega skróceniu do 60 dni" - napisano w komunikacie.

"Zmieniona umowa licencji przewiduje wygaśnięcie licencji po upływie dwóch miesięcy, zamiast dwóch lat, od wystąpienia zdarzeń rozwiązujących wskazanych umową, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie licencji zawartej z Medicomp takich jak zakończenie działalności lub niewypłacalność spółki, kiedy obowiązuje dwuletni okres" - dodano.

Płatności na rzecz spółki z tytułu zawieranych lub zmienianych umów są nadal gwarantowane przez React Health.

Z komunikatu wynika, że strony postanowiły, że umowa wsparcia i umowa licencji zawarte z Medi-Lynx zostaną rozwiązane wraz z faktycznym zakończeniem świadczenia usług monitorowania przez Medi-Lynx, po transferze tej działalności do Medicomp, a świadczenie usług we współpracy ze spółką będzie kontynuowane na mocy umów wsparcia i licencji zawartych z Medicomp.

(PAP Biznes), #MDG

doa/

Zobacz także: Medicalgorithmics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości