GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2576/0200 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 lut 2023, 18:37

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2576/0200 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 95/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2576/0200 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 7, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 300.000 (trzysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii 2576/0200 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 25 września 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości