GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii E spółki BIOMAXIMA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 mar 2023, 18:15

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii E spółki BIOMAXIMA

Uchwała Nr 224/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BIOMAXIMA S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 44.805 (czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki BIOMAXIMA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBIOMX00064”.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 24 marca 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BIOMAXIMA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 marca 2023 r. ich asymilacji z notowanymi akcjami tej spółki oznaczonymi kodem „PLBIOMX00015”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Zobacz także: BioMaxima SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości