GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW akcji serii L, M i R spółki SFINKS POLSKA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 mar 2023, 18:36

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW akcji serii L, M i R spółki SFINKS POLSKA

Uchwała Nr 225/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L, M i R spółki "SFINKS POLSKA" S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki "SFINKS POLSKA" S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLSFNKS00128”:

1) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji serii L,

2) 433.332 (czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) akcje serii M,

3) 3.497.952 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcje serii R.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 24 marca 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki "SFINKS POLSKA" S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 marca 2023 r. ich asymilacji z notowanymi akcjami tej spółki oznaczonymi kodem „PLSFNKS00011”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Zobacz także: Sfinks Polska SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości