GPW: w sprawie wprowadzenia obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii V spółki VICTORIA DOM | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 mar 2023, 18:21

GPW: w sprawie wprowadzenia obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii V spółki VICTORIA DOM

Uchwała Nr 226/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii V spółki VICTORIA DOM S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst do 50.184 (pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) obligacji na okaziciela serii V spółki VICTORIA DOM S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości