Skrót wiadomości - piątek, 17 marca | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 mar 2023, 06:03

Skrót wiadomości - piątek, 17 marca

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Ceny liczone według HICP w Polsce w lutym w ujęciu rocznym wzrosły o 17,2 proc. wobec 15,9 proc. w styczniu - podał wstępne dane Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 1,1 proc.

Nominalne godzinowe koszty pracy w IV kwartale 2022 r. w Polsce wzrosły o 10,2 proc. rdr, po wzroście o 13,3 proc. rdr w III kwartale i o 9,2 proc. w IV kwartale 2021 roku - podał Eurostat.

Jednocyfrowa inflacja w Polsce może pojawić na przełomie III i IV kw. - uważa prezes PFR Paweł Borys.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podwyższyła swoje szacunki wzrostu globalnego PKB w 2023 r. do 2,6 proc. wobec 2,2 proc. we wcześniejszej listopadowej projekcji - wynika z najnowszego raportu. W 2024 r. światowy PKB ma wzrosnąć o 2,9 proc. vs 2,7 proc. w poprzedniej prognozie.

Produkcja przemysłowa w USA w lutym pozostała bez zmian miesiąc do miesiąca - podała Rezerwa Federalna USA. Oczekiwano +0,2 proc. mdm, wobec +0,3 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 0,0 proc.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,5 proc. w lutym w ujęciu rdr, po wzroście o 8,6 proc. miesiąc wcześniej - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wzrost o 8,5 proc.

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w marcu wyniósł 63,4 pkt. wobec 67 pkt. miesiąc wcześniej - podano w I wyliczeniu.

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów chce skonsolidować etapowo całość wydatków państwa w budżecie, resort konsoliduje też potrzeby pożyczkowe - poinformował wiceminister Artur Soboń.

Zadłużenie w obligacjach, według stanu na 16 marca wynosił 778.369.372 mln zł - podał resort finansów na stronie internetowej.

NBP nie reinwestuje środków pochodzących ze spłat z zapadających obligacji skupionych w pandemii w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku - wskazano w raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).

Minister Finansów wyemitował obligacje skarbowe o łącznej wartości nominalnej 85 mln zł przeznaczone dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - podał resort w komunikacie.

Planowana rewitalizacja Odry zostanie dofinansowana kwotą około 1,1 mld zł - podał resort infrastruktury w komunikacie.

Wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych obejmie zakup większego pakietu mieszkań w ramach jednej inwestycji. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i funduszy inwestycyjnych. Rozwiązania będą dołączone do projektu ws. Bezpiecznego kredytu - powiedział PAP minister rozwoju Waldemar Buda.

SPÓŁKI

PKN Orlen chce być regionalnym liderem we wdrażaniu technologii wodoru nisko- i zeroemisyjnego. Do 2030 roku Orlen chce udostępnić łącznie ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu drogowego i kolejowego - poinformował członek zarządu spółki ds. operacyjnych, Józef Węgrecki.

Zarząd JSW podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w związku z wystąpieniem 7 marca pożaru w KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów - podała spóka w komunikacie. Spółka szacuje, że wskutek zdarzenia produkcja w KWK Knurów-Szczygłowice w 2023 roku będzie mniejsza o 250 tys. ton.

KNF potwierdziła, że PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto za 2022 r. i zaleciła m.in. niewypłacanie dywidendy do wydania rozstrzygnięcia TSUE dotyczącego kredytów frankowych - podał bank w komunikacie.

KNF potwierdziła, że Santander Bank Polska spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100 proc. zysku netto za 2022 r. i zaleciła m.in. niewypłacanie dywidendy do wydania rozstrzygnięcia TSUE dotyczącego kredytów frankowych - podał bank w komunikacie.

Zarząd ING BSK rekomenduje wstrzymanie wypłaty dywidendy za 2022 r. - podał bank w komunikacie. W przypadku braku materializacji ewentualnych ryzyk oraz przy utrzymaniu przez bank dobrej sytuacji kapitałowej zarząd rozważy możliwość wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2023.

Zarząd Banku Handlowego rekomenduje, by przeznaczyć na dywidendę kwotę 1,18 mld zł, czyli 9 zł na akcję - poinformował bank w komunikacie. Proponowana kwota dywidendy stanowi 75 proc. jednostkowego zysku netto Banku Handlowego za 2022 rok.

Komisja Europejska zatwierdziła w piątek, na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie fuzji, utworzenie spółki typu joint venture przez PKN Orlen i Synthos Green Energy.

Grupa Azoty obniża ceny nawozów od 17 marca 2023 r. – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Cena maksymalna akcji serii D DB Energy została ustalona na 29 zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Maksymalna wartość oferty publicznej wyniesie 12 mln zł

Agora przewiduje około 2-4 proc. zwyżkę rynku reklamy w Polsce w 2023 roku - poinformował spółka w komunikacie prasowym.

Strata netto j.d. Agory w czwartym kwartale 2022 roku wyniosła 31,4 mln zł wobec 22,2 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 32,4 mln zł straty netto.

Atal rozpoczął sprzedaż 114 mieszkań I etapu gliwickiej inwestycji Ogrody Andersa - poinformował deweloper w komunikacie prasowym.

Pure Biologics, w ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych, zawarł term sheet z ACRX Investments dotyczący możliwości udzielenia spółce finansowania - podał Pure Biologics w komunikacie. ACRX może udzielić spółce nie mniej niż 12 mln zł pożyczki konwertowalnej na akcje nowej emisji.

Chiński Urząd Patentowy warunkowo przyznał XTPL patent na metodę Ultra-Precyzyjnej Depozycji tj. dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego "Method of printing fluid" – poinformowała spółka w komunikacie.

Archicom emituje obligacje kuponowe serii M7/2023 o łącznej wartości nominalnej 62 mln zł, w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości do 350 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Agora zamierza przedstawić w najbliższych kilku tygodniach kierunki strategiczne grupy. Planuje też poprawę wyników finansowych w 2023 roku - poinformował podczas telekonferencji dla mediów prezes Agory Bartosz Hojka.

Helios spodziewa się, że w 2023 roku sprzeda 12 mln biletów do kin - poinformował prezes sieci kin i członek zarządu Agory Tomasz Jagiełło podczas telekonferencji.

OT Logistics sprzedał spółce Port Acquisitions a.s. wszystkie posiadane akcje Luka Rijeka za 26,3 mln euro, tym samym kończąc transakcję sprzedaży akcji Luka Rijeka - podała spółka w komunikacie. OTL obecnie pracuje nad aktualizacją strategii rozwoju grupy.

21 marca ruszą zapisy na obligacje Kredyt Inkaso serii M1 o wartości do 15 mln zł. Firma zaoferuje inwestorom oprocentowanie zmienne oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 5,5 pkt. proc. w skali roku, przy kwartalnej wypłacie odsetek - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

mBank otrzymał z Komisji Nadzoru Finansowego pismo, informujące o tym, że z uwagi na poniesioną za 2022 rok stratę netto, bank nie spełniał kryteriów kwalifikujących do wypłaty dywidendy za 2022 rok - poinformował mBank w komunikacie.

Huuuge uzyskał dostęp do swojego konta w upadłym amerykańskim banku Silicon Valley Bank, w którym miał środki pieniężne w wysokości około 24,2 mln USD i przelał 23,6 mln USD do innych banków - poinformował, notowany na GPW, producent gier komputerowych.

Baltic Power został zakwalifikowany do objęcia wsparciem w wysokości 4,687 mld zł inwestycji "Budowa morskich farm wiatrowych", w ramach KPO - podano na stronie portalu funduszy europejskich prowadzonym przez resort funduszy i polityki regionalnej.

WALUTY

Złoty w mijającym tygodniu był odporny na osłabienie, jednak w najbliższych dniach presja na wzrost kursu EUR/PLN powyżej 4,72 może się zwiększyć - uważa Jarosław Kosaty, z Santander Bank Polska. W jego opinii, krajowa krzywa rentowności może się przesunąć powyżej 6 proc., a 10-latki powyżej 6,15 proc.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0623 USD i 140,57 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY, PALIWA

Węgiel koksowy i miedź znalazły się na proponowanej liście surowców krytycznych UE - wynika z aneksu do projektu europejskiego rozporządzenia w sprawie surowców krytycznych.

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zwyżkują, ale na rynkach kończy się najgorszy tydzień dla notowań tego surowca w tym roku - informują maklerzy.

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie rosną w następstwie poprawy nastrojów inwestorów co do łagodzenia kryzysu bankowego. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany wyżej o 1,6 proc. - po 8.650,50 USD za tonę - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie odnotowują największy tygodniowy spadek od końca stycznia, ponieważ rosnące temperatury ograniczają popyt, a obawy o podaż ustępują.

ENERGETYKA

Ceny uprawnień do emisji CO2 na ICE Endex w Amsterdamie wynoszą 89,22 euro za tonę, wyżej o 2,5 proc.

OPINIE, PROGNOZY

Bazowy scenariusz to stabilizacja stóp proc. w Polsce do połowy 2024 roku - napisali w komentarzu do czwartkowego odczytu inflacji bazowej ekonomiści mBanku.

W pierwszych dniach kalendarzowej wiosny możliwe są obniżki cen paliw na stacjach benzynowych - prognozują analitycy e-petrol.

Mimo prognozowanych podwyżek cen paliw w hurcie, w najbliższych dniach jest szansa na spadki cen na stacjach benzynowych - prognozują analitycy BM Reflex. Skala obniżki cen benzyny i oleju napędowego w detalu może wynieść 5–15 groszy na litrze.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Globalne zbiory zbóż w sezonie 2023/24 wyniosą 2.283 mln ton wobec 2.250 mln ton szacowane sezon wcześniej - wynika z raportu IGC (Międzynarodowej Rady Zbożowej).

Największy udział w obrotach na rynku głównym GPW w 2022 roku, tak jak w poprzednich latach, mieli inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali oni 64 proc. obrotów akcjami, o 7 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej - poinformowała giełda w komunikacie prasowym.

WYDARZENIA Z KRAJU

Gdyby wybory odbywały się w marcu na PiS zagłosowałoby 38 proc. badanych deklarujących udział w wyborach; na KO - 18 proc., a Konfederacja oraz Polska 2050 Szymona Hołowni uzyskałyby po 6 proc. - wynika z sondażu CBOS. Pozostałe ugrupowania znalazłyby się poniżej progu wyborczego.

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, na Zjednoczoną Prawicę głos oddałoby 33,81 proc. wyborców, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 28,36 proc. badanych, a na Polskę 2050 Szymona Hołowni - 11,27 proc. - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 38 proc. respondentów; Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 29 proc. głosów; 9 proc. uzyskałaby Lewica - wynika z opublikowanego w piątek sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl.

Chcemy zaproponować opozycyjnym partiom: PO, PSL i Polsce 2050 podpisanie porozumienia o współrządzeniu. Niech to będzie nowe rozdanie na opozycji, zacznijmy o tym rozmawiać - mówił w piątek współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Żeby pokonać PiS, trzeba czworga, trzeba nas wszystkich - dodał.

Pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy może nie być, dopóki nie zmieni się obecna władza – mówił w piątek wieczorem na spotkaniu z mieszkańcami Rybnika marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Jestem zachwycony tym pomysłem; trzeba powiedzieć ludziom, że my zrobimy dobry koalicyjny rząd - mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia pytany o propozycję współprzewodniczącego Nowej Lewicy Roberta Biedronia podpisania przez partie opozycyjne porozumienia o współrządzeniu.

Zaproponujemy przeznaczenie 10 mld zł dla polskich gmin na remonty mieszkań; nie trzeba dawać wsparcia wielkim deweloperom, którzy będą budowali drogie osiedla, trzeba dać szansę polskim gminom na remonty mieszkań na wielką skalę - powiedział w piątek w Bytomiu lider PO Donald Tusk.

Osiem lat rządów PO to 5 zamkniętych kopalni, siedem lat rządów PiS - 14 w likwidacji, z tego 7 definitywnie zamkniętych - mówił w Bytomiu szef PO Donald Tusk. Podkreślał, że Śląsk może stać się liderem pozyskiwania pieniędzy europejskich i że to na Śląsku powinno się inwestować np. w rozwój energetyki jądrowej.

Obecnie jest szczyt sezonu infekcji COVID - 19. Nowy wariant stanowi 51 proc. przypadków - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w naszym kraju szczepienia przeciw COVID-19, podano 57 930 822 szczepionki – wynika z danych zamieszczonych w piątek na stronach rządowych. Dzienna liczba szczepień to 1190.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Według udokumentowanych danych strony ukraińskiej Rosjanie wywieźli z Ukrainy 16 tys. 226 dzieci. Ukraińska organizacja pozarządowa Regionalne Centrum Praw Człowieka oceniła jednak, że okupanci mogli przymusowo wywieźć nawet 700 tys. dzieci. W piątek Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina jako odpowiedzialnego za tę zbrodnię wojenną.

To początek rozliczeń; nie może być bezkarności - tak w piątek na decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) o wydaniu nakazu aresztowania Władimira Putina zareagował wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych Josep Borrell.

Rząd premiera Eduarda Hegera jednogłośnie zdecydował na posiedzeniu w piątek o przekazaniu na Ukrainę 13 samolotów MIG-29, które w 2022 r. zostały wycofane z eksploatacji przez słowackie siły zbrojne. Razem z samolotami Bratysława przekaże systemy obrony przeciwlotniczej Kub (w kodzie NATO SA-6 Gainful).

Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) Rosji nie ufa zbrojeniówce i prowadzi inspekcje produkcji – pisze w piątek Instytut Badań nad Wojną, powołując się na źródła ukraińskie. Think tank ocenia, że szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn prawdopodobnie sam wymyślił kremlowski spisek przeciwko sobie.

Siły powietrzne Rosji próbują dokonywać prowokacji nad amerykańskimi bazami w Syrii - poinformowało Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM), zaznaczając, że od początku marca obserwują wzrost "niebezpiecznych zachowań" rosyjskich pilotów.

Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjmują zapowiedź prezydenta Erdogana wysłania protokołów akcesyjnych Finlandii do tureckiego parlamentu, ale wzywają też Turcję do szybkiej ratyfikacji akcesji Szwecji - przekazał w piątek w oświadczeniu doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Do ratyfikacji akcesji obu krajów wezwał też Węgry.

Niemiecki Bundestag przyjął w piątek nowelizację do ordynacji wyborczej, mającą na celu zmniejszenie liczby parlamentarzystów z 736 do 630. Projekt koalicji rządowej SPD, Zielonych i FDP uzyskał w piątek w Berlinie wymaganą większość. Chadecy z CSU oraz Lewica uważają się za pokrzywdzonych tą zmianą i zapowiedzieli już złożenie niezależnych skarg do Trybunału Konstytucyjnego – informuje dpa.

Od rana w piątek trwają strajki ostrzegawcze na dwóch największych lotniskach w Nadrenii Północnej-Westfalii (Duesseldorf, Kolonia/Bonn) oraz na dwóch w Badenii-Wirtembergii (Stuttgart i Karlsruhe/Baden-Baden); odwołano setki lotów. Związek zawodowy Verdi oraz Niemiecki Związek Pracowników Służby Cywilnej domagają się 10,5-procentowej podwyżki wynagrodzeń – podała dpa.

Zniszczenie amerykańskiego drona przez rosyjski myśliwiec, do którego doszło we wtorek nad Morzem Czarnym, skłoniło Waszyngton do analizy potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z kontynuacją takich operacji; nie jest wykluczone, że USA zrezygnują z tych misji z uwagi na duże ryzyko konfrontacji z Rosją - powiadomiła w czwartek wieczorem stacja CNN.

Przywódca Chin Xi Jinping złoży w dniach 20-22 marca wizytę państwową w Rosji na zaproszenie Władimira Putina – ogłosiła w piątek rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying. W komunikacie opublikowanym na stronie resortu nie podała żadnych dodatkowych szczegółów.

Zdecydowaliśmy o rozpoczęciu w parlamencie Turcji procesu ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO - powiedział w piątek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan, komentując przeprowadzoną w Ankarze rozmowę z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto.

Nowa Zelandia blokuje TikToka na urządzeniach z dostępem do sieci parlamentarnej ze względu na obawy związane z cyberbezpieczeństwem, powiedział w piątek szef służby parlamentarnej Rafael Gonzalez-Montero.

5 euro kosztować będzie bilet wstępu do rzymskiego Panteonu. Z opłaty zwolnieni będą rzymianie oraz dzieci i młodzież. 70 procent wpływów z biletów trafi do włoskiego Ministerstwa Kultury, a 30 proc. do diecezji rzymskiej. Porozumienie w sprawie wprowadzenia opłaty zostało podpisane przez resort kultury i kapitułę bazyliki Santa Maria ad Martyres (Najświętszej Maryi Panny od Męczenników), znanej właśnie jako Panteon.

Covid-19 wkrótce nie będzie bardziej niebezpieczny od grypy sezonowej - oświadczyła w piątek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), której szef Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził nadzieję na obniżenie w tym roku maksymalnego poziomu alarmowego w związku z pandemią koronawirusa. (PAP Biznes)

osz/ gor/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości