Genomtec chce, aby Akcjonariusze uczestniczyli w korzyściach z potencjalnej transakcji M&A w możliwie najszerszym zakresie | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 mar 2023, 10:09

Genomtec chce, aby Akcjonariusze uczestniczyli w korzyściach z potencjalnej transakcji M&A w możliwie najszerszym zakresie

Zarząd Genomtec, Spółki z branży technologii medycznych podjął uchwałę w sprawie określenia sposobu podziału środków z potencjalnej sprzedaży technologii. Intencją Spółki jest, aby Akcjonariusze partycypowali w korzyściach z potencjalnej transakcji M&A w możliwie najszerszym zakresie. W ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych Genomtec współpracuje z doradcą transakcyjnym, spółką Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, Zarząd Genomtec będzie podejmował działania w celu partycypacji Akcjonariuszy Spółki w korzyściach z potencjalnej sprzedaży technologii w możliwie najszerszym zakresie, w tym w szczególności w formie przejęcia przez potencjalnego kupującego 100% akcji Genomtec lub przeznaczenia do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy całości zysku uzyskanego przez Spółkę w wyniku potencjalnej sprzedaży technologii.

- Zdecydowaliśmy się podjąć uchwałę w sprawie określenia sposobu podziału środków z potencjalnej sprzedaży technologii, ponieważ chcemy dać obecnym i przyszłym akcjonariuszom Genomtec czytelną informację, że wszystkie prowadzone przez spółkę działania nakierowane są na maksymalizację zysku dla akcjonariuszy. W tym celu również zdecydowaliśmy się na emisję akcji. Pozyskane środki pozwolą nam na: wykazanie potencjału naszej technologii w obszarze diagnostyki onkologicznej, zakończenie badań klinicznych oraz walidację platformy Genomtec ID w wiodących ośrodkach medycznych w Europie. Jesteśmy przekonani, że te działania wpłyną na znaczący wzrost wartości naszej technologii – mówi Miron Tokarski, Prezes, Współzałożyciel i znaczący Akcjonariusz Genomtec S.A.

27 marca odbędzie się NWZ, na którym akcjonariusze Genomtec zdecydują o emisji do 1.237.000 akcji serii M oraz emisji do 400.000 akcji w ramach kapitału docelowego skierowanych do znaczącego akcjonariusza spółki, tj. Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany.

W ramach prowadzonego przez Genomtec przeglądu opcji strategicznych, w styczniu Genomtec otrzymał od niemieckiej firmy Dennemeyer Consulting GmbH wycenę posiadanego przez Spółkę portfela własności intelektualnej. Zgodnie z przyjętą przez Dennemeyera normą DIN/ISO 77100 obejmującą posiadane przez Genomtec patenty i zgłoszenia patentowe oraz konwersję wszystkich wniosków patentowych na patenty, a także 14-letni okres ochrony całego portfolio IP (intellectual property), godziwa wartość własności intelektualnej Genomtec została oszacowana na 191,336 mln EUR brutto. Średni okres ochrony patentowej posiadanych przez Genomtec petentów wynosi ponad 15 lat. Technologia Genomtec chroniona jest 10 patentami m.in. w Europie, USA i Japonii oraz ponad 20 zgłoszeniami patentowymi na globalnych rynkach.

O spółce Genomtec:

Genomtec jest spółką z branży MedTech specjalizującą się w rozwijaniu zaawansowanych technologii w obszarze diagnostyki genetycznej. Flagowym projektem spółki jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID. System pozwala na szybkie i precyzyjne wykonywanie analizy molekularnej poza środowiskiem laboratoryjnym bez konieczności angażowania wykwalifikowanego personelu laboratoryjnego. Rozwiązanie wykorzystuje technologię mikroprzepływową oraz autorską, chronioną patentem, technologię izotermalną SNAAT. Technologia Genomtec chroniona jest 10 patentami m.in. w Europie, USA i Japonii oraz ponad 20 zgłoszeniami patentowymi na globalnych rynkach.

Spółka posiada certyfikację EU CE-IVD dla panelu diagnostycznego Genomtec ID RP5-PLEX, który wykrywa jednocześnie obecność najczęstszych zakażeń dróg oddechowych

Siedziba spółki mieści się we Wrocławiu. Genomtec ma także odział w Wielkiej Brytanii, gdzie zlokalizowana jest część międzynarodowego zespołu badawczo – inżynieryjnego.

Źródło: Spółka, #GMT

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości