FIGENE Capital podsumowuje rok 2022 i wkracza w etap produkcji energii z własnych źródeł. W planach kolejne farmy wiatrowe | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 mar 2023, 09:39

FIGENE Capital podsumowuje rok 2022 i wkracza w etap produkcji energii z własnych źródeł. W planach kolejne farmy wiatrowe

FIGENE Capital, grupa energetyczna realizująca inwestycje w obszarze OZE, sprzedająca i dostarczająca zieloną energię dla klientów biznesowych, opublikowała wyniki finansowe za 2022 rok. Wraz z końcem minionego roku Grupa zamknęła okres pre-inwestycyjny i uruchomiła pierwszą pilotażową elektrownię wiatrową oraz planuje kolejne inwestycje w energetykę wiatrową.

W 2022 roku zakończyliśmy budowę oraz rozpoczęliśmy produkcję energii elektrycznej pochodzącej z naszej pierwszej elektrowni wiatrowej Take The Wind o mocy 3,5 MW. Stawiając w tak szybkim tempie własną farmę wiatrową, przy niesprzyjającym otoczeniu i w trakcie wojny w Ukrainie, udowodniliśmy dużą sprawność naszej organizacji. W najbliższej przyszłości zamierzamy realizować kolejne farmy wiatrowe z naszego portfolio projektów gotowych do budowy niezależnie od zapisów tzw. ustawy odległościowej – informuje Janusz Petrykowski, prezes Zarządu FIGENE Capital.

W 2022 r. Grupa skupiała się na budowie własnej elektrowni wiatrowej Take The Wind o mocy 3,5 MW, a także ukończeniu elektrowni wiatrowej Magnolia o mocy 7 MW, sprzedanej na początku ubiegłego roku spółce Budimex S.A. Łączne przychody Grupy FIGENE Capital ze sprzedaży sięgnęły w 2022 r. ponad 17 mln zł i pochodzą głównie ze sprzedaży usług świadczonych przez spółki z Grupy na rzecz klientów zewnętrznych w sektorze OZE, a także z obrotu energią elektryczną. Skonsolidowany zysk netto Figene Capital wyniósł w 2022 r. 0,4 mln zł.

- Nasza elektrownia Take The Wind jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej korzysta z najnowocześniejszej technologicznie turbiny Vensys 126. Według szacunków opartych na precyzyjnych pomiarach warunków wietrzności, elektrownia wytworzy w ciągu roku  ok. 8 500 MWh energii elektrycznej. Odpowiada to rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną ponad 5 500 gospodarstw domowych. Taka skala produkcji energii zapewni FIGENE przychody rzędu kilku milionów złotych rocznie, poczynając od 2023 roku – dodaje Janusz Petrykowski.

- Obecnie intensywnie pracujemy nad pozyskaniem finansowania na potrzeby budowy kolejnych elektrowni wiatrowych. Naszym największym i najcenniejszym zasobem są projekty OZE, gotowe do budowy – z wszelkimi pozwoleniami, a nie w fazie uzgodnień czy planowania, jak w przypadku wielu innych spółek z naszego sektora. Łączna moc tych projektów przekracza 115 MW, a całkowity roczny potencjał produkcji energii wynosi 322 000 MWh. Ta moc, pomnożona przez rynkową cenę megawatogodziny, będzie stopniowo przekładać się na przychody Grupy wraz z realizacją każdego kolejnego projektu. Naszym długoterminowym celem jest produkcja energii z elektrowni wiatrowych o mocy 500 MW oraz energii słonecznej z elektrowni o łącznej mocy 200 MW – mówi Janusz Petrykowski.

W 2022 r. Grupa FIGENE Capital zaktualizowała swoją strategię rozwoju do roku 2024. Głównymi celami strategicznymi Grupy są dalsza akwizycja nowych projektów wiatrowych oraz uruchomienie wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych. FIGENE Capital zamierza zawierać kolejne kontrakty typu PPA z klientami biznesowymi, a także zwiększać zainstalowaną moc w istniejących farmach wiatrowych, wymieniając turbiny na nowe, oparte o najnowocześniejsze technologie.

O spółce FIGENE Capital:

FIGENE Capital to grupa energetyczna rozwijająca inwestycje w obszarze OZE, sprzedająca i dostarczająca zieloną energię dla klientów biznesowych oraz realizująca zadania dla podmiotów zewnętrznych w zakresie budowy elektrowni wiatrowych, a także usługi generalnego wykonawstwa w sektorze OZE. Obecnie posiada portfolio projektów farm wiatrowych o statusie gotowych do realizacji (RTB – ready to build), niezależnie od zapisów tzw. ustawy odległościowej, mających zabezpieczone grunty oraz przyłącza. Celem nadrzędnym działalności Spółki jest zbudowanie znaczącego wolumenu produkcyjnego z jednoczesnym zabezpieczeniem sprzedaży energii elektrycznej w ramach wieloletnich kontraktów cPPA (corporate Power Purchase Agreement) i możliwością wzajemnego bilansowania. Plany FIGENE Capital zakładają dalszy rozwój i rozbudowę mocy wytwórczych, czyli portfela projektów o mocy przekraczającej 700 MW. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #FIG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości