Mo-BRUK przygotowuje strategię ESG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 mar 2023, 10:05

Mo-BRUK przygotowuje strategię ESG

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, przygotowuje strategię ESG, którą zamierza opublikować w IV kwartale 2023 r. Ponadto, spółka kontynuuje działania związane z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju (ESG), czego zwieńczeniem będzie publikacja raportu za 2022 r. Jednocześnie firma pracuje także nad kalkulacją śladu węglowego w zakresie 1. i 2., a dane na ten temat upubliczni w 2023 r. Powyższe działania są kolejnymi ważnymi krokami, które Mo-BRUK podejmuje, aby działać na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach organizacji.

- Profil naszej działalności – przetwarzanie odpadów przemysłowych, w szczególności niebezpiecznych – wpływa na poszanowanie zasobów środowiska naturalnego. Zwiększamy świadomość wśród naszych interesariuszy na temat konieczności zagospodarowywania odpadów. Odpowiednie przetwarzanie odpadów pozwala wytworzyć z nich wartościowe surowce, możliwe do wykorzystania w różnych obszarach przemysłu czy budownictwa. Mo-BRUK przekształca odpady w użyteczne produkty w sposób bezodpadowy, dotyczy to m.in. odpadów niebezpiecznych powstałych z termicznego przetwarzania ze wszystkich spalarni w Polsce – komentuje Henryk Siodmok, prezes Mo-BRUK-u.

Mo-BRUK na 2023 r. zaplanował kilka ambitnych działań związanych z ESG (E – środowisko, z ang. Environment, S – społeczeństwo, z ang. Society, i G – ład korporacyjny, z ang. Corporate Governance) – zamierza opublikować pierwszą w historii organizacji strategię ESG, raport ESG za 2022 r. oraz upublicznić kalkulację śladu węglowego w zakresie 1. i 2.

Strategia ESG usystematyzuje podejście Mo-BRUK-u do rozwijania kwestii związanych z ESG w organizacji, wyznaczając szczegółowe cele i wskaźniki, które pozwolą monitorować ich realizację.

- Punktem wyjścia każdej strategii powinna być wizja, misja i wartości organizacji – to one stanowią budulec, na którym można oprzeć kulturę organizacyjną i kierunek rozwoju. Strategia ESG uporządkuje podejście firmy do zrównoważonego rozwoju, a także wyznaczy kierunki budowania odpowiedzialnej środowiskowo i społecznie organizacji. Dodatkowo, będzie stanowić istotny argument w procesie ubiegania się o finansowanie inwestycji – podkreśla Wiktor Mokrzycki, wiceprezes Mo-BRUK-u.

Mo-BRUK opublikował raport ESG za 2021 r., który jest dostępny do pobrania na stronie: https://mobruk.pl/esg/. Pierwszy w historii raport ESG spółki powstał zgodnie ze Standardami GRI (Global Reporting Initiative) oraz z Wytycznymi do raportowania ESG Giełdy Papierów Wartościowych. Firma zaraportowała wskaźniki obejmujące obszary tematyczne, takie jak: środowisko i klimat, etyka, pracownicy, otoczenie społeczne oraz zagadnienia ekonomiczne. Publikacja zawiera opis istotnych tematów zaprezentowany w pięciu rozdziałach merytorycznych.

O spółce Mo-BRUK:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r. Od marca 2022 r. akcje spółki są notowane w ramach indeksu mWIG40.

Źródło: Spółka, #MBR

Zobacz także: Mo-Bruk SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości