W III we wszystkich obszarach gosp. oceny koniunktury wyższe lub zbliżone do lutowych - GUS | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 mar 2023, 10:08

W III we wszystkich obszarach gosp. oceny koniunktury wyższe lub zbliżone do lutowych - GUS

W marcu we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do prezentowanego w lutym - podał Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach znajduje się jednak poniżej średniej długookresowej.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 12,9 – zbliżonym do sygnalizowanego w lutym (minus 14,0).

BUDOWNICTWO

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 16,9 – wyższym od notowanego przed miesiącem (minus 20,4).

HANDEL HURTOWY

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 3,1 – wyższym niż w lutym (minus 5,7).

HANDEL DETALICZNY

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 5,5 – wyższym niż przed miesiącem (minus 8,6).

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 5,6 – zbliżonym do sygnalizowanego w lutym (minus 5,2).

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w marcu na poziomie minus 13,7 – wyższym od notowanego przed miesiącem (minus 22,4).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 10,4 – zbliżonym do sygnalizowanego w lutym (plus 10,3).

FINANSE I UBEZPIECZENIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w marcu na poziomie plus 15,3 – nieco wyższym od notowanego przed miesiącem (plus 13,7). (PAP Biznes)

map/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości