Skrót wiadomości - piątek, 24 marca | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 mar 2023, 06:04

Skrót wiadomości - piątek, 24 marca

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Polska powinna unikać luzowania fiskalnego w 2023 r., żeby wspierać politykę pieniężną, powinna też znaleźć oszczędności w zw. ze zbrojeniami - ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie po konsultacjach z polskimi władzami. MFW z zadowoleniem przyjmuje zapowiedzi konsolidacji budżetu w Polsce.

RPP powinna być gotowa do dalszych podwyżek stóp i komunikować utrzymanie ciasnego nastawienia w polityce pieniężnej - ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie po konsultacjach z polskimi władzami. Według MFW, RPP powinna też komunikować, że dyskusja o obniżkach stóp jest przedwczesna.

Polski sektor bankowy pozostaje stabilny, dobrze dokapitalizowany, ale wyzwania prawne oraz regulacyjne mogą ograniczyć zdolność banków do wspierania gospodarki - ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie po konsultacjach z polskimi władzami.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podtrzymał styczniowe prognozy wzrostu PKB Polski w 2023 r. na poziomie 0,3 proc. i 2,4 proc. w 2024 r. - wynika z raportu MFW po konsultacjach z polskimi władzami.

Możliwa jest jednocyfrowa inflacja w IV kwartale tego roku, od II kwartału można oczekiwać wyraźnego spadku dynamiki inflacji - napisał w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Sebastian Skuza.

W marcu 48,7 proc. firm z sekcji przetwórstwo przemysłowe planuje dokonać inwestycji do końca roku - podał GUS.

Firmy handlowe zarówno hurtowe jak i detalicznie wskazują na zwiększenie uciążliwości związanych z wysokimi odsetkami bankowymi - wynika z opracowania GUS.

World Trade Monitor, wskaźnik obrazujący dynamikę wolumenu handlu międzynarodowego, w styczniu spadł o 0,1 proc. względem grudnia - podało holenderskie Biuro Analizy Polityki Gospodarczej (CPB).

Wartość światowego handlu towarami w I kwartale wzrosła o ok. 1 proc., a usługami o ok. 3 proc. - ocenia agenda ONZ ds. handlu UNCTAD.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 47,1 pkt. wobec 48,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 49 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 55,6 pkt. wobec 52,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 52,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 44,4 pkt. wobec 46,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 47,0 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 53,9 pkt. wobec 50,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 51,0 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 55,5 pkt. wobec 53,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 52,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 47,7 pkt. wobec 47,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 48 pkt.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w lutym wzrosła o 1,2 proc., podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,9 proc., po korekcie z +0,5 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne. Analitycy spodziewali się, że mdm sprzedaż wzrośnie o 0,2 proc.

W marcu nastroje brytyjskich konsumentów poprawiły się - wskaźnik zaufania wyniósł -36 pkt. wobec -38 pkt. miesiąc wcześniej - podał GfK NOP Ltd. w komunikacie. Analitycy prognozowali -36 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 48 pkt. wobec 49,3 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się, że indeks wyniesie 49,7 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w marcu 52,8 pkt. wobec 53,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu S&P Global. Na rynku prognozowano, że indeks wyniesie 53 pkt.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w lutym spadły 1 proc. mdm wobec oczekiwanych +0,2 proc. i -5 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -4,5 proc. - poinformował Departament Handlu USA w I wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 49,3 pkt. wobec 47,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 47 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 53,8 pkt. wobec 50,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 50,3 pkt.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 53,3 pkt. wobec 50,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 49,5 pkt.

BUDŻET, DŁUG

14 emerytura będzie wypłacana corocznie, projekt ustawy ma być przyjęty w I kwartale - podano w wykazie prac rządu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 264,06 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

Koszt ustawy wprowadzajcej m.in. nowe świadczenie wspierające dla osób z niepelnosprawnościami szacowany jest przez ustawodawcę na 52,1 mld zł w ciągu 10 lat - wynika z oceny skutków regulacji (OSR) projektu ustawy.

SPÓŁKI

JSW stara się o uzyskanie finansowania na poziomie ok. 1,65 mld zł w formule Sustainability Linked Loan - poinformowano w komunikacie prasowym. Spółka chciałaby wykorzystać środki na m. in. zielone inwestycje, rozwój Programu Gospodarczego Wykorzystania Metanu.

Agencja Moody's obniżyła długookresowy rating depozytów mBanku do "Baa1" z "A3", zmieniając jednocześnie perspektywę na negatywną. Wcześniej rating był pod obserwacją.

Agencja Moody's potwierdziła długo- oraz krótkoterminowe ratingi depozytowe Banku Millennium na poziomie Baa3/P-3 oraz zmieniła perspektywę długoterminowego ratingu depozytowego na negatywną z "pod obserwacją" - podała agencja w komunikacie.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy Millennium Financial Services przez Bank Millennium, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa - poinformował bank w komunikacie.

Zarząd Marvipol Development nie rekomenduje wypłaty dywidendy za 2022 rok, ubiegłoroczne 61,4 mln zł zysku netto ma trafić na kapitał zapasowy - poinformowała spółka w komunikacie.

Ryvu Therapeutics w czwartym kwartale 2022 r. miało 2,2 mln zł EBITDA oraz 0,7 mln zł straty EBIT. Zysk EBITDA z działalności kontynuowanej (bez programu motywacyjnego oraz wyceny udziałów w NodThera) wyniósł 5,6 mln zł, a zysk EBIT 2,7 mln zł - wynika z raportu rocznego.

Ryvu Therapeutics, z uwagi na wymagające otoczenie, chce być mniej zależne od finansowania z rynku kapitałowego, a środki na działalność pozyskiwać raczej z grantów, czy partneringu - poinformował zarząd podczas piątkowej konferencji. W 2023 r. spółka planuje rozpoczęcie fazy II badań klinicznych w RVU120.

Dino Polska spodziewa się w 2023 roku nadal wysokiej presji inflacyjnej wpływającej na marżę brutto na sprzedaży - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino. Jak wskazał, widać, że konsument jest bardziej wrażliwy cenowo i ostrożniej robi zakupy.

Ciech planuje w 2023 roku nakłady inwestycyjne w przedziale 400-600 mln zł - poinformował Jarosław Romanowski, członek zarządu Ciechu.

Ciech chce osiągnąć w 2023 roku wyniki porównywalne do tych z 2022 roku, ale to będzie rok bardzo zmienny, pojawia się wiele wyzwań, m.in. widzi rosnącą presję na spadek cen sody kalcynowanej - poinformował prezes Ciechu Dawid Jakubowicz podczas piątkowej telekonferencji dla analityków.

Zysk netto j.d. Sanok Rubber Company w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 14,21 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się w tym okresie 1,7-8,2 mln zł zysku netto.

Akcjonariusze TIM podpisali umowę inwestycyjną z Fega & Schmitt Elektrogroßhandel, podmiotem powiązanym Adolf Würth GmbH dotyczącą ogłoszenia przez inwestora wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki i zobowiązania się akcjonariuszy do zbycia w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji spółki - podał TIM w komunikacie. Cena akcji w wezwaniu wyniesie 50,69 zł za akcję.

Zarząd Izostalu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 3,93 mln zł z zysku za 2022 rok, czyli 0,12 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Celem minimum Atalu na 2023 r. jest osiągnięcie poziomu sprzedaży podobnego do 2022 r., kiedy sprzedaż wyniosła ponad 2 tys. lokali - poinformowali przedstawiciele spółki podczas piątkowej wideokonferencji. Zarząd ocenił, że w marcu sprzedaż jest na poziomie średniej poprzedniego roku.

EBITDA Mennicy Polskiej, uwzględniająca udział w zyskach/stratach inwestycji wycenianych metodą praw własności, spadła w 2022 roku do 66,9 mln zł z 116,3 mln zł w 2021 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Sanok Rubber Company prowadzi rozmowy dotyczące dwóch projektów akwizycyjnych - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Grupa będzie dążyła do równoważenia segmentów działalności.

Erbud podpisał z Linde GmbH kontrakt na roboty budowlane, o wartości 12,6 mln euro netto (59,3 mln zł) - podał Erbud w komunikacie.

Maciej Łopiński zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej PKO BP. Minister Aktywów Państwowych do pełnienia tej funkcji wyznaczył Roberta Pietryszyna - podał bank w komunikacie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie domaga się zapłaty 83,3 mln zł odszkodowania od trzech podmiotów konsorcjum, w skład którego wchodziła spółka Mostostal Warszawa – poinformowała spółka w komunikacie.

Marvipol Development obserwuje odbudowujący się popyt na mieszkania i duże zainteresowanie klientów rządowym programem mieszkaniowym z kredytem 2 proc. Ocenia, że liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w 2023 roku może przekroczyć 400 - poinformowali w piątek przedstawiciele spółki.

Piotr Krupa, prezes Kruka, sprzedał 6 tys. akcji spółki za łącznie ok. 1,8 mln zł - podał Kruk w komunikacie.

Unibep zawarł umowę z Umicore Poland w sprawie rozbudowy i przebudowy zakładu produkcji materiałów katodowych w Radzikowicach w województwie opolskim - podała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie wynosi 61,2 mln zł netto.

Boryszew dokona w wynikach za 2022 rok odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w postaci środków trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywa na podatek odroczony spółki pośrednio zależnej Boryszew Plastic Rus w kwocie 52,7 mln zł - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

W związku z ponownymi turbulencjami w globalnym systemie bankowym oraz rosnącymi oczekiwaniami recesyjnymi, kurs EUR/PLN może kierować się powyżej 4,70 - uważa Jarosław Kosaty, z Santander Bank Polska. W jego opinii na kolejnych sesjach można oczekiwać stabilizacji krajowych rentowności w przedziale 5,8-6 proc.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0745 USD i 139,85 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY, PALIWA

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają, ale tydzień najprawdopodobniej zakończą ze zwyżką. Inwestorzy analizują możliwości uzupełnienia strategicznych zapasów ropy w USA.

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie zniżkują po siedmiu sesjach zwyżek. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej o 0,8 proc. - po 8.958,50 USD za tonę - informują maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

W przyszłym tygodniu możliwe są obniżki cen paliw na stacjach benzynowych - prognozują analitycy e-petrol.

Po wahaniach cen ropy w ciągu tygodnia w następnych dniach możliwe obniżki cen na stacjach paliw - prognozują analitycy BM Reflex. Skala obniżki w przypadku cen benzyny to 5 gr/l i 10 gr/l dla oleju napędowego.

System bankowy w Europie jest stabilny - ocenił kanclerz Niemiec Olaf Scholz w piątek w Brukseli, po zakończeniu dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Z oceną tą zgodził się premier Holandii Mark Rutte.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Ceny w polskich hotelach nadal rosną - wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, razem z szefami urzędów antymonopolowych pięciu innych państw unijnych, ma doradzać Komisji Europejskiej w sprawach związanych z wprowadzanymi przepisami dotyczącymi największych spółek technologicznych i internetowych - podał w piątek UOKiK.

Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce wzrosła w lutym o 11,2 proc. rdr do 3.873,5 mln zł - poinformowała w raporcie firma badawcza PEX PharmaSequence.

Liczba aptek spadła w ciągu roku o 239 do 12.826 na koniec lutego - poinformowała w raporcie firma badawcza PEX PharmaSequence.

Rząd planuje dofinansowanie dostaw zboża do portów w wysokości 100-200 zł za tonę pszenicy i kukurydzy w zależności od odległości do Bałtyku - podano w wykazie prac rządu.

Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 0,1 pkt. proc. i wyniósł 54,5 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego wzrósł o 3,1 pkt. proc. do 30,9 proc. - wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów.

WYDARZENIA Z KRAJU

Za około 2-3 tygodnie będzie dla Polski kolejne 200 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Pokojowego, które przeznaczymy na politykę obronną - powiedział premier Mateusz Morawiecki w czwartek wieczorem w Brukseli po zakończeniu pierwszego dnia obrad szczytu UE.

Na PiS chce zagłosować 34 procent badanych; Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 27 proc. ankietowanych; trzecią siłą w Sejmie byłaby Konfederacja z poparciem 11 proc. - wynika z sondażu Ipsos przeprowadzonego na zlecenie TOK FM i OKO.press.

KO zwraca się do prokuratury w związku z doniesieniami medialnymi, że mogło dojść do zniszczenia pakietów wyborczych przygotowanych na wybory prezydenckie 2020 r., które miały się odbyć korespondencyjnie. Posłowie KO zapowiedzieli też kontrolę w Poczcie Polskiej.

To bardzo przyzwoici ludzie, nie wiem, jaką decyzję podejmą w sprawie list wyborczych, ale jeśli się dogadają - najpierw między sobą, a później z nami - to nie będzie ryzyka, że będą chcieli zamienić władzę na egoistyczny interes - mówił w Chorzowie o liderach Polski 2050 i PSL, szef PO Donald Tusk.

Jeśli marszałek Sejmu i PiS zablokują obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, przygotowany przez środowisko osób z niepełnosprawnościami, to będzie to pierwsza ustawa głosowana w nowym Sejmie - powiedział w piątek, w Chorzowie szef PO Donald Tusk.

Zawieszamy protest w Sejmie, ale nie kończymy batalii o dobro najsłabszych w naszym kraju. Nasz postulat podniesienia renty socjalnej nie został zrealizowany; osoby niepełnosprawne są na szarym końcu łańcucha pokarmowego - powiedziała w piątek posłanka KO Iwona Hartwich.

Protest opiekunów osób z niepełnosprawnością w Sejmie był inspirowany i koordynowany politycznie przez panią poseł KO Iwonę Hartwich - ocenił w piątek rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Prokuratury Krajowej na mazowiecką uchwałę antysmogową określając zarzuty jako "niezrozumiałe" - poinformowali w piątek prawnicy reprezentujący organizacje biorące udział w postępowaniu.

Wody Polskie zatykają nielegalne wyloty odprowadzające wody poprzemysłowe czy ścieki do rzek, w tym Odry – poinformował w piątek w Sosnowcu prezes Wód Polskich Krzysztof Woś. Docelowo Wody Polskie chcą takie miejsca likwidować.

Rząd planuje rozbudowę portu w Świnoujściu, chce wydać ponad 10 mld zł w latach 2023-2029. Stosowana uchwała ma zostać przyjęta w II kwartale - podano w wykazie prac rządu.

Byli w Polsce podczas II wojny światowej ludzie, którzy głęboko w sercu wpisane mieli ideały człowieczeństwa, szacunku dla życia, miłości bliźniego - mówił prezydent Andrzej Duda podczas piątkowych uroczystości w Markowej w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

W ramach wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w administracji publicznej nie zaleca się instalowania aplikacji, które nie są w istotny sposób sprawdzone - zaznaczył w piątek rzecznik rządu Piotr Müller odnosząc się do czwartkowego przesłuchania szefa TikToka w amerykańskim Kongresie.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw - poinformowało w piątek biuro prasowe KPRP. Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy dotyczące tzw. work-life balance i tzw. dyrektywę rodzicielską.

W interesie wszystkich Polek i Polaków jest wzmacnianie zachodniej wspólnoty i wykorzystywanie szans, jakie daje Unia Europejska – podkreślił w piątek w Chorzowie na Śląsku lider PO Donald Tusk. Apelował o sprzeciw wobec postaw i deklaracji zmierzających do wyprowadzenia Polski z Unii.

Jeśli ktoś poważnie traktuje Dekalog, naprawdę wierzy w to, że Opatrzność Boża jest po to, żeby wspierać dobro, no to nie może głosować na PiS - powiedział w piątek, w Chorzowie szef PO Donald Tusk. Mówił też, że "Kościół nie jest od robienia interesów i czujemy, że znika na naszych oczach".

Wprowadzenie "kasowej" metody płacenia podatku PIT dla małych firm, finansowanie zwolnień chorobowych przez ZUS od pierwszego dnia choroby, zmiana zasad dotyczących odprowadzania składki zdrowotnej; to niektóre propozycje KO dla przedsiębiorców - mówił w piątek w Chorzowie szef PO Donald Tusk.

Unijne plany dotyczące redukcji emisji metanu są dla nas szkodliwe; sprzeciw, protesty górników i związków zawodowych są zrozumiałe - wskazał w piątek wicepremier Jacek Sasin. W piątek w Warszawie trwa protest górników przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. "Węgiel jest podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego. Unijne plany dot. redukcji emisji metanu są dla nas szkodliwe. Sprzeciw, protesty górników i związków zawodowych są zrozumiałe" - podkreślił w piątek na Twitterze wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Rząd planuje przedłużenie aktualnych ograniczeń epidemicznych do 30 kwietnia i zwraca uwagę na zagrożenia związane z zakażeniami grypą - podano w wykazie prac rządu.

Minionej doby badania potwierdziły 2353 zakażenia koronawirusem, w tym 584 ponowne. Zmarło 15 osób z COVID-19 – poinformowano w piątek na stronach rządowych. Wykonano 9011 testów w kierunku SARS-CoV-2.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w czwartek wieczorem o zmobilizowaniu 56 mln euro na rzecz wsparcia rolników w krajach frontowych, którzy muszą mierzyć się z konsekwencjami rynkowymi pojawienia się na unijnym rynku dużej ilości towarów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Lotnicze bomby kierowane, pociski przeciwradarowe Ch-31 i drony Shahed produkcji irańskiej zastosowała armia rosyjska w ataku na Ukrainę w nocy z czwartku na piątek – powiadomił rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ihnat.

Liczba ataków rakietowych Rosji na cele wojskowe i cywilne w Ukrainie maleje, co wskazuje na wyczerpywanie się zapasów pocisków precyzyjnych – ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

Liczba najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera, walczących pod Bachmutem na wschodzie Ukrainy, zmniejszyła się z ponad 45 tys. do około 7 tys.; w porównaniu ze stanem sprzed kilku miesięcy można ocenić, że ta formacja istnieje już tylko w teorii - oznajmił w czwartek major ukraińskiej armii Ołeksij Hetman.

Szefowie sił powietrznych Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandia podpisali deklarację o utworzeniu wspólnych sił powietrznych - poinformowały w piątek dowództwa wojsk czterech krajów nordyckich. Państwa te będą dysponować około 250 nowoczesnymi myśliwcami.

Wojsko amerykańskie przeprowadziło w czwartek wieczorem liczne ataki lotnicze przeciwko grupom związanym z Iranem. Naloty te są odwetem za czwartkowy atak drona na bazę koalicji pod wodzą USA w pobliżu Al-Hasaka w północno-wschodniej Syrii. W wyniku ataku zginął amerykański pracownik cywilny i ranny został kolejny, a także pięciu amerykańskich żołnierzy - podał Reuters.

Korea Północna przetestowała nowy, zdolny do ataku nuklearnego podwodny dron, który może wygenerować radioaktywne tsunami, podały w piątek media państwowe, które cytuje agencja Reutera.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zdecydowanie potępił akty przemocy, do których doszło w jego kraju podczas czwartkowych demonstracji przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Zapowiedział, że nie ugnie się przed demonstrantami.

Rząd Francji zakazał w piątek ze skutkiem natychmiastowym instalowania i używania tzw. aplikacji rozrywkowych, w tym TikToka i Netflixa, na telefonach służbowych urzędników państwowej służby cywilnej - poinformował dziennik „Le Figaro”, powołując się na ministerstwo cyfryzacji.

Jeżeli władze Iranu podjęłyby decyzję o produkcji bomby jądrowej, potrzebowałyby mniej, niż dwóch tygodni na wytworzenie materiału rozszczepialnego i zaledwie kilku miesięcy na zbudowanie kompletnej broni jądrowej - oznajmił najwyższy rangą dowódca armii USA generał Mark Milley, cytowany w piątek przez dziennik "Wall Street Journal".

Instytut badawczy japońskiej agencji kosmicznej JAXA zakazał przyjmowania naukowców z Rosji i Chin, by chronić wrażliwe dane, które mogłyby być wykorzystane w celach wojskowych – podała w piątek agencja Kyodo, powołując się na anonimowe źródło.

Dramatyczne sceny rozegrały się w piątek na wielopoziomowym parkingu na terenie lotniska Kolonia/Bonn. Z informacji policji wynika, że podejrzewany o chorobę psychiczną 57-latek wjechał na parking P2 w piątek ok. godz. 9.30, taranując przechodniów i samochody.

(PAP Biznes)

osz/ asa/ gor/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości