Cyfrowy Polsat miał w IV kw. 858,3 mln zł EBITDA wobec 828,3 mln zł konsensusu - nieaudytowany raport (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 mar 2023, 20:10

Cyfrowy Polsat miał w IV kw. 858,3 mln zł EBITDA wobec 828,3 mln zł konsensusu - nieaudytowany raport (opis)

Cyfrowy Polsat miał w IV kw. 858,3 mln zł EBITDA wobec 828,3 mln zł konsensusu - podała spółka w raporcie wstępne, nieaudytowane wyniki.

Zysk netto w IV kw. 2022 roku sięgnął 174,5 mln zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali 160,3 mln zł zysku netto j.d.

Cyfrowy Polsat podał, że wskazany wstępny skonsolidowany zysk netto za rok 2022 i czwarty kwartał 2022 roku uwzględnia udziały w wyniku netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności, w szczególności udział w szacunkowym skonsolidowanym zysku netto Asseco Poland, w którym spółka posiada 22,95 proc. udziałów.

Zgodnie z raportem bieżącym Asseco z 20 marca 2023 roku, podany uprzednio do publicznej wiadomości szacunkowy skonsolidowany wynik netto Asseco może ulec zmianie w związku z prowadzonymi obecnie analizami, co z kolei może przełożyć się na poziom skonsolidowanego zysku netto grupy.

EBIT Cyfrowego Polsatu wyniósł w IV kw. ubiegłego roku 395,2 mln zł wobec 375,3 mln zł konsensusu.

Przychody grupy w ostatnim kwartale 2022 roku sięgnęły 3.429,6 mln zł wobec 3.428,2 mln zł konsensusu.

Ponadto spółka podała, że wstępny skonsolidowany dług netto grupy na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 9.929,5 mln zł, a wskaźnik długu netto do EBITDA na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtował się na poziomie 2,86x.

W samym IV kw. 2022 roku udział grupy w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wyniósł 28,4 proc., a w całym 2022 sięgnął 28,7 proc. W trzecim kwartale ubr. było to 29,4 proc.

Liczba usług kontraktowych u klientów B2C spadła na koniec 2022 roku do 13,29 z 13,34 mln na koniec trzeciego kwartału ubr.

Średniomiesięczny przychód od klienta kontraktowego (ARPU) dla usług B2C w IV kw. wzrósł do 71,7 zł z 71,3 zł kwartał wcześniej.

Wskaźnik odejść klientów B2C (churn) wzrósł na koniec 2022 roku do 7 proc. z 6,8 proc. kwartał wcześniej.

Na koniec 2022 roku liczba usług prepaid wyniosła 2,69 mln wobec 2,83 mln w trzecim kwartale 2022 roku, ale ich ARPU spadło w IV. kw. do 17,4 zł z 17,9 zł kwartał wcześniej.

Łączna liczba klientów B2B pozostała na koniec ubiegłego roku poziomie 69,1 tys. Średniomiesięczny przychód na klienta wzrósł w IV kw. do 1,427 tys. zł z 1,425 tys. zł kwartał wcześniej.

(PAP Biznes), #CPS

epo/ ana/

Zobacz także: Cyfrowy Polsat SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości