Posumowanie XI edycji Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 maj 2023, 11:59

Posumowanie XI edycji Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG

W dniach 10-11 maja br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbyła się XI edycja Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG. Podczas spotkania działów HR poruszone zostały tematy dotyczące: intranetu jako narzędzia komunikacji wewnętrznej, implementacji Dyrektywy Work-Life Balance oraz Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, zmian w kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej, nowej roli działów HR, sporów zbiorowych, pracodawców formalnych, Gender Pay Gap, budowania kompetencji jutra, wpływu stresu na mózg, pułapek w wynagradzaniu oraz nowych zasad badania trzeźwości pracowników.

Pierwszy dzień Kongresu wypełniły trzy bloki dyskusyjne, podzielone na kilka mniejszych rozmów eksperckich. Podczas pierwszej z nich dr Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) rozmawiał z Adamem Dolegą (Business Solutions Consultant, APN Promise) o intranecie jako narzędziu komunikacji wewnętrznej. Słuchacze dowiedzieli się jakie korzyści biznesowe płyną z wdrożenia intranetu, jak komunikować się z pracownikami poprzez intranet oraz jakie elementy wspomagają współpracę.

Druga dyskusja dotyczyła zmian związanych z implementacją Dyrektywy Work Life Balance oraz Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Katarzyna Sarek-Sadurska (Partner, Liderka zespołu prawa HR, Deloitte Legal) w rozmowie z Piotrem Biernackim (Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) opowiedziała o tym co zmieniła implementacja unijnych dyrektyw w stosunkach pracy, jaki wpływ na biznes mają nowe uprawnienia przyznane pracownikom oraz czy zwiększenie przejrzystości zatrudnienia wprowadzi nową jakość na rynku pracy.

Implementacja Dyrektywy Work-Life Balance oraz Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy spowodowała wiele istotnych zmian w polskim Kodeksie Pracy. Pracownicy, szczególnie ci wychowujący dzieci do lat 8, zyskali szereg nowych uprawnień m.in. w zakresie urlopów i elastycznej organizacji pracy, a pracodawcy liczne, nowe obowiązki. Istotne zmiany dotyczą również obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony oraz warunków zawierania umowy na czas próbny. Efektem tych zmian jest konieczność przeglądu i dostosowania wewnętrznych dokumentów i stosowanych wzorów (np. umów o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia). Niektóre dokumenty warto stworzyć od nowa (np. politykę szkoleniową). W wielu firmach zmiany w prawie pracy wpłyną na codzienne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. – opowiedziały Katarzyna Sarek-Sadurska, Partner, Liderka zespołu prawa HR, Deloitte Legal oraz Iza Gawryjołek, Adwokat, Managing Associate, Deloitte Legal

Kolejna debata również została poświęcona zmianom prawnym. Tym razem w kontekście zmian w Kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej. Lucyna Brayshaw (Radca prawny, Partner w Olesiński & Wspólnicy) oraz Robert Wąchała (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) rozmawiali o największych wyzwaniach dla pracodawców w związku z wdrożeniem pracy zdalnej zgodnie z ostatnimi zmianami w KP oraz o tym czy pracodawcy są przygotowani na nowy model pracy.

Następna dyskusja panelowa poświęcona była nowej roli działów HR polegającej na uzasadnianiu stanowisk oraz decyzji pracodawcy. W tej części Agnieszka Fedor (Partnerka, Adwokatka, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak) oraz Małgorzata Szewc (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) przybliżyły nowe obowiązki nakładane na działy HR, jak konstruować uzasadnienia oraz jak nowe obowiązki łączą się z raportowaniem ESG.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się panel o tematyce sporów zbiorowych w praktyce. W trakcie tej dyskusji zostały przedstawione przez działaczy związkowych żądania nadmiarowe lub niemogące stanowić przedmiotu sporu, zostały również omówione najczęstsze nadużycia ze strony organizacji związkowych w trakcie prowadzenia sporów zbiorowych, sposoby radzenia sobie z nielegalnymi akcjami protestacyjnymi oraz groźbami strajku oraz propozycje zmian w przepisach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i ich ocena. O tym wszystkim w rozmowie z Robertem Wąchałą (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) mówili Michał Bodziony (prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler) oraz Kinga Ciosk (prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler)

Kolejną kwestią, nad którą pochylili się eksperci było employer of record, czyli pracodawca formalny. Aleksandra Minkowicz-Flanek (Radca prawny, Partner, kieruje Zespołem Prawa Pracy, Dentons) w dialogu z Robertem Wąchałą (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) odpowiedziała na pytania jaka czeka nas przyszłość, czy korzystanie z pracodawcy formalnego jest w Polsce legalne, co powinna zawierać (a czego nie powinna) umowa z dostawcą usługi oraz na jakie ryzyka trzeba przygotować organizację.

Następnie przybliżona została tematyka Gender Pay Gap. Piotr Biernacki (Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Gabriela Gospodarek (Prawnik w zespole prawa pracy, Eversheds Sutherland) wyjaśnili skąd nagły wzrost znaczenia luki płacowej w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, jakie nowe obowiązki dotyczące równego wynagradzania kobiet i mężczyzn pojawią się wkrótce oraz odpowiedzieli na pytanie czy te zmiany można nazwać rewolucją.

Czeka nas implementacja dyrektywy o równości wynagrodzeń, która na wiele przedsiębiorstw nałoży obowiązek raportowania o różnicy w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami oraz da zatrudnionym prawo dostępu do informacji o wynagrodzeniach w firmie. Te przepisy uzupełnią obowiązek przedstawiania wskaźnika luki płacowej i powiązanych informacji, co będzie częścią raportów, zgodnie z CSRD. Zwiększona transparentność zmieni nieco układ sił między pracownicami i pracownikami a pracodawcami. Nie będzie wolno wprowadzać do umów klauzul o tajemnicy wynagrodzeń. W ogłoszeniach trzeba będzie wskazywać widełki oferowanego wynagrodzenia. Na tę nową sytuację trzeba się przygotować z wyprzedzeniem. - mówiła Gabriela Gospodarek, Prawnik w zespole prawa pracy, Eversheds Sutherland.

Kolejna sesja dotyczyła reskilling i upskilling – budowania kompetencji jutra. W tej części uczestnicy wysłuchali rozmowy Małgorzaty Szewc (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Bartłomieja Wrzoska (Prezes Zarządu, Develor Polska), z której dowiedzieli się na czym polega reskilling i upskilling, jakie korzyści i wyzwania niesie ze sobą oraz jak w sposób praktyczny budować świadomość potrzeby reskillingu/upskillingu oraz jak angażująco budować kompetencje digitalne.

Po kolejnej przerwie rozpoczął się ostatni blok tematyczny, w którym w początkowej sesji moderowanej przez Małgorzatę Szewc (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) prelegentka Agata Brama (ekspertka ds. wellbeingu w programie Zdrowie na Etacie, Benefit Systems) opowiedziała dlaczego zestresowany mózg nie myśli o biznesie. Słuchacze dowiedzieli się dlaczego w XXI wieku tak ważne jest dbanie o sprawność mózgu, jaką rolę ma stres w procesie starzenia się mózgu, jak się mniej stresować, jaki jest najlepszy trening dla umysłu oraz co możemy zrobić tu i teraz jeśli doświadczamy stresu.

Nie istnieje jeden uniwersalny sposób na radzenie sobie ze stresem w pracy, który działałby na wszystkich i w każdych warunkach. Dlatego należy szukać metod, które dobrze sprawdzają się w naszym przypadku. Może to być aktywność fizyczna w obiekcie sportowym, np. zajęcia redukujące stres, lub relaksująca joga czy ćwiczenia oddechowe w domowym zaciszu. Ważna jest także świadoma rola pracodawcy, który wspiera kondycję psychofizyczną pracowników, zapewniając im dostęp do odpowiednich rozwiązań, np. karty MultiSport czy też aktywnych przerw w pracy. Warto pracować również nad swoimi przekonaniami dotyczącymi stresu, jeśli jest on krótkotrwały może być naszym sprzymierzeńcem i czynnikiem motywującym do działania. – wyjaśniła Agata Brama, ekspert ds. wellbeingu, Benefit Systems

Następnie poruszona została tematyka pułapek wynagradzania. W trakcie tej części dr Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz dr Kazimierz Sedlak (Dyrektor, Sedlak & Sedlak) przybliżyli słuchaczom odpowiedzi na pytania: czy pozyskiwanie pracowników, ich motywowanie i zatrzymywanie to faktycznie cel wynagradzania? Czy oceny pracownicze są sprawiedliwe? Czy faktycznie płacimy za wyniki czy raczej za chodzenie do pracy? Czy mierzymy efektywność systemów premiowania?

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu zamknęły tematy związane z nowymi zasadami badania trzeźwości pracowników. Robert Wąchała (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) w rozmowie z Anetą Andruszkiewicz (Dyrektor Personalny, Unibep S.A.) pochylili się nad procedurą badania trzeźwości i jej wdrożeniem, pracą zdalną a kontrolą oraz innymi środkami odurzającymi.

Po części merytorycznej odbyły się warsztaty integracyjne – zespołowa gra detektywistyczna.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m. in zagadnień takich jak:

 • Gender Pay Gap – zagadnienia praktyczne
 • Work-life balanace oraz przejrzyste i przewidywalne warunki zatrudnienia – o czym pracodawca powinien pamiętać?
 • Najczęstsze błędy i pułapki vs dobre praktyki przy wprowadzaniu pracy zdalnej po ostatnich zmianach w Kodeksie pracy
 • Warsztat oddechowy z ekspertką ds. wellbeingu programu „Zdrowie na Etacie”
 • Chatbot jako narzędzie wspomagające obsługę pracowników w organizacji

Dwudniowe spotkanie zamknęła dyskusja panelowa pt. „Nadchodzące wyzwania HR”, podczas której dr Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Edyta Piętak (Dyrektor Zarządzająca w DEVTALENTS oraz współzałożycielka i Dyrektor ds. Strategii w AnyRobot), Jolanta Zarzecka-Sawicka (Partner, Radca Prawny, Lider Zespołu Prawa Pracy w Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna Sp.k.) oraz Tadeusz Woźniak (Dyrektor, Francuski Instytut Gospodarki) omówili standardy raportowania ESRS dot. pracowników, najnowsze regulacje, nowe podejście do relacji z pracownikiem oraz zastosowanie robotyzacji w HR.

Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia byli: Benefit Systems, Deloitte Legal, Dentons, Eversheds Sutherland, Olesiński i Wspólnicy jako Partnerzy, APN Promise i Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologiczni, PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak jako Patroni.

Źródło: Spółka, #SEG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost