Grupa LUG podsumowuje I kwartał 2023 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2023, 09:20

Grupa LUG podsumowuje I kwartał 2023 r.

Grupa Kapitałowa LUG zakończyła pierwszy kwartał roku skonsolidowanymi przychodami na poziomie 62,15 mln zł, wobec 56,97 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pomimo słabych odczytów makroekonomicznych, Grupa LUG w pierwszym okresie rozliczeniowym 2023 roku przewyższyła wyniki sprzedaży sprzed roku. Wypracowała też wyższe niż w którymkolwiek z analogicznych okresów poprzednich lat, skonsolidowane przychody dla I kwartału roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 25,13 mln zł względem 21,21 mln zł w pierwszym kwartale minionego roku. Grupa podpisała też kontrakt o wartości 39,4 mln zł na dalszą modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Stołecznego Warszawa.

- W I kwartale 2023 roku gospodarki światowe mierzyły się z licznymi wyzwaniami makroekonomicznymi, lecz mimo to utrzymaliśmy wysokie przychody ze sprzedaży przekraczające 60 mln zł. Wypracowaliśmy także rekordowy poziom zysku brutto na sprzedaży i poprawiliśmy rentowność prowadzonej działalności przekraczając pułap 40% marży. Nasza nowa strategia rozwoju przewiduje, że do 2026 roku ¾ przychodów będziemy uzyskiwali z rynków zagranicznych i podniesiemy rentowność netto do poziomu 7% - podkreśla Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

Nowa strategia i kluczowe projekty z segmentu general lighting

Pierwszy kwartał roku spółka rozpoczęła od opublikowania założeń nowej startegii biznesowej na lata 2023-2026. Dokument podtrzymuje elementy stanowiące filary rozwoju firmy takie jak: innowacyjność czy internacjonalizm, pojawiły się w nim również nowe cele i inicjatywy dotyczące transformacji z modelu dostawcy na model usługowy. Filarem nowej strategii Grupy będzie rozwój w oparciu o technologie SMART w obszarze produktowym, technologicznym i wytwórczym.

Podpisanie znaczących kontraktów na modernizację oświetlenia ulicnego w Holandii i Polsce

W ramach podpisanej umowy, należąca do Grupy Kapitałowej spółka Lug Light Factory dostarczy do Warszawy 36,7 tys. opraw oświetleniowych LED. Całkowita wartość oferty wynosi 39,4 mln zł brutto. Miastu Stołecznemu Warszawa przysługuje także tzw. „prawo opcji” co oznacza, że w ramach obowiązującej umowy będzie mogło zwiększyć ilość opraw LED na wartość odpowiadającą dodatkowym 5 mln zł brutto. To już druga faza modernizacja oświetlenia Stolicy i drugie tak duże zamówienie obejmujące wyprodukowanie kilkudziesięciu tysięcy sztuk opraw w techologii LED, realizowane przez Lug Light Factory na zamówienie Zarzadu Dróg Miejskich w Warszawie. Kolejny ważny projekt dotyczy holenderskiego miasta i gminy Houten, które zdecydowały się przeprowadzić modernizację oświetlenia wraz z systemem do zarządzania autorstwa LUG. W ramach kontraktu wymienionych zostanie 12,5 tys. opraw.

Rekordowy poziom zysku brutto

Zysk brutto ze sprzedaży w I kw. 2023 r. osiągnął poziom 25,13 mln zł wobec 21,21 mln zł w analogicznym kwartale 2022 r. To wzrost o 18,5% r/r. Poprawiliśmy również poziom marży brutto na sprzedaży 40,4% (+3,2 p.p. r/r). Wynik ten jest także wyższy o 13,3% w stosunku do poziomu zysku operacyjnego zrealizowanego w ostatnim kwartale 2022 roku, gdy wyniósł 22,18 mln zł. Poprawa wskaźnka jest efektem działań zarządu Grupy, który w drugiej połowie ubiegłego roku podjął działania zmierzające do powrotu marży do poziomów przekraczających pułap 40%. Wzrost marży w pierwszych trzech miesięcach roku jest efektem m.in. aktualizacji ofert i warunków kontraktowych, a także cyklu realizacji zamówień, który sprawia, że efekt podjętych działań jest widoczny z przesunięciem czasowym dopiero w analizowanym kwartale.

Zysk operacyjny w I kwartale 2023 roku wyniósł 1,99 mln zł w stosunku do 2,27 mln zł w I kwartale 2022 roku (spadek o 12,3% r/r) i jednocześnie był o 107,3% wyższy wobec 0,96 mln zł zysku operacyjnego wypracowanego w ostatnim kwartale 2022 roku. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł w I kwartale 2023 roku 4,92 mln zł, co jest poziomem niemal niezmiennym r/r (-0,6% r/r) i jednocześnie o 31,9% wyższym niż w ostatnim kwartale 2022 roku. Marża EBITDA była niższa o 0,8 p.p. w ujęciu r/r i wyniosła 7,9%.

Zysk netto wyniósł w I kw. 2023 r. 0,93 mln zł wobec poziomu 0,84 mln zł w I kwartale 2022 roku (+10,7% r/r). Marża zysku netto osiągnęła 1,5%, oznacza to, że utrzymała się na tym samym poziomie co w analogicznym okresie 2022 roku.

77% obrotu pochodzi z działalności zrównoważonej środowiskowo

Grupa LUG w nowej staretgi biznesowej na najbliżej cztery lata skupia się na dalszej poprawie wydajności i redukcji emisji w zgodzie z filozofią zrównoważonego rozwoju. W sposób zrównoważony będą rozwijały się wszystkie obszary organizacji, w tym np. produkcja czy R&D, tak aby dzięki modularności, automatyzacji oraz w poszanowaniu zasad ekonomii cyrkularnej neutralizować wpływ organizacji na środowisko naturalne.

Grupa LUG w 2022 roku raportuje emisje gazów cieplarnianych w zakresie emisji bezpośrednich (zakres 1), emisji pośrednich wynikających z wytwarzania energii kupowanej przez Grupę LUG (zakres 2) oraz innych emisji pośrednich (zakresy 3) zgodnie z metodologią GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard licząc wszystkie emisje w całym łańcuchu wartości. Dzięki stałej pracy w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej, Grupa LUG obniżyła emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1+2 market-based (emisje bezpośrednie i pośrednie związane z kupowaną energią) o 11,9% w stosunku do 2018 roku, kiedy to rozpoczynała proces monitorowania i raportowania danych. Emisje w zakresie 3 (emisje pośrednie w całym łańcuchu wartości) dla roku bazowego wyniosły blisko 649 tys. Mg CO2e i wzrosły o 2,9% w stosunku do roku poprzedniego, co było związane z wyższą sprzedażą (+17,7%) energooszczędnych opraw oświetleniowych niż w roku poprzednim. Co jest kluczowe, to fakt, że wskaźnik emisji na 1 mln przychodu spadł o 12,6% w stosunku do ubiegłego roku.

W raporcie LUG publikuje również informacje dotyczące tzw. unijnej taksonomii. Badanie zgodności działalności prowadzonej przez Grupę z unijną taksonomią wykazało, że obecnie z działalności zrównoważonej środowiskowo w 2022 roku pochodziło: 77,27% obrotu, 89,05% nakładów inwestycyjnych i 75,58% wydatków operacyjnych.
Z działalności niekwalifikującej się do taksonomii pochodziło: 22,73% obrotu, 5,27% nakładów inwestycyjnych
i 0,00% wydatków operacyjnych Grupy.

O spółce LUG:

LUG to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG S.A. – jednego z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz 75 krajach na całym świecie. Posiadająca ponad 33 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brasil Ltda, LUG Lighting UK Ltd., TOW LUG Ukraina, BIOT Sp. z o.o., LUG Argentina S.A., LUG Turkey, LUG Services Sp. z o.o., ESCOLIGHT Sp. z o.o. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW.

Źródło: Spółka, #LUG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości