GTC miało w I kw. 11,2 mln euro zysku netto j.d. wobec 16,3 mln euro konsensusu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 maj 2023, 07:47

GTC miało w I kw. 11,2 mln euro zysku netto j.d. wobec 16,3 mln euro konsensusu

GTC odnotowało w I kw. 2023 roku 11,2 mln euro zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 14,9 mln euro przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 16,3 mln euro, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 14,5-17,9 mln euro.

Przychody grupy wyniosły w I kw. 42,7 mln euro wobec 41,8 mln euro rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał przychody na poziomie 44,6 mln euro.

Spółka podała, że to efekt ukończenia projektów Pillar w Budapeszcie i GTC X w Belgradzie oraz wzrostu średniej stawki czynszu po indeksacji o inflację. Wzrost został częściowo skompensowany spadkiem przychodów z wynajmu w związku ze sprzedażą biurowców Forest Offices w Debreczynie w I kw. 2023 r. i Cascade oraz Matrix w III i IV kw. 2022 r., a także spadku średniego wskaźnika wynajęcia w budynkach biurowych w Polsce i na Węgrzech.

Strata netto z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych GTC wyniosła 3 mln euro wobec ok. 3 mln euro zysku rok wcześniej. Jak podano, strata wynika głównie ze skapitalizowanych nakładów na ukończone budynki.

Marża brutto na działalności operacyjnej wyniosła 29,6 mln euro, w porównaniu do 30,3 mln euro przed rokiem.

Wskaźnik wynajęcia był na poziomie 87 proc. na 31 marca wobec 88 proc. na koniec grudnia 2022 r.

Koszty administracyjne (bez uwzględnienia kosztów programu motywacyjnego) wyniosły 4 mln euro w porównaniu do 4 mln euro w I kw. 2022 r., głównie ze względu na wzrost kosztów wynagrodzeń i innych kosztów doradztwa.

Po uwzględnieniu kosztów programu motywacyjnego, koszty administracyjne wyniosły 4 mln euro w porównaniu do 3 mln euro w I kw. 2022 roku.

FFO I (Fundusze z działalności operacyjnej) wyniosło 16 mln euro, stabilnie rdr.

Na koniec marca łączna wartość inwestycji wyniosła 2.382 mln euro (2.418 mln euro na dzień 31 grudnia 2022 r.), a GAV – 2.250 mln euro (2.288 mln euro na dzień 31 grudnia 2022 r.).

Zadłużenie na koniec kwartału wyniosło 1.244 mln euro w porównaniu do 1.238 mln euro na koniec grudnia 2022 r.

Saldo środków pieniężnych wyniosło 147 mln euro na koniec marca wobec 115 mln euro na koniec grudnia 2022 r. Spółka podała, że wiąże się to głównie ze sprzedażą biurowca Forest Offices w Debreczynie za 49 mln euro, częściowo skompensowaną wydatkami na nieruchomości inwestycyjne w kwocie 25 mln euro. Spółka miała dostępne linie kredytowe w wysokości 94 mln euro.

W czwartek GTC informowało, że zarząd spółki rekomenduje WZ zatrzymanie zysku za 2023 rok w spółce w celu sfinansowania nakładów kapitałowych i inwestycyjnych. Zarząd GTC wystąpi też do WZ o zgodę na skup akcji.

„Uważnie obserwujemy rynki i stale szukamy okazji do rozwoju naszej działalności, dostosowując się do zmieniającego się otoczenia i trendów rynkowych. Zarekomendowaliśmy Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatrzymanie zysków w spółce z myślą o sfinansowaniu przyszłych nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, w celu dostosowania naszych nieruchomości tak, aby zaspokajały coraz większe wymagania najemców, zwłaszcza w zakresie zrównoważonego rozwoju. Równolegle ubiegamy się również o zezwolenie na program skupu akcji własnych jako alternatywny sposób zwrotu z inwestycji kapitałowej dla akcjonariuszy" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes GTC Zoltán Fekete.

"Dzięki takiej elastyczności spółka będzie w stanie reagować na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe i zarządzać swoją przyszłą sytuacją finansową" – dodał.

(PAP Biznes), #GTC

pel/ ana/

Zobacz także: GTC SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości