Skrót wiadomości - czwartek, 25 maja | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 maj 2023, 06:02

Skrót wiadomości - czwartek, 25 maja

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Stopa bezrobocia w kwietniu 2023 r. wyniosła 5,2 proc. wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w I kw. 2023 r. wyniosła w Polsce 2,9 proc., tyle co w poprzednim kwartale - podał Główny Urząd Statystyczny.

W IV w urzędach pracy zarejestrowano 87,8 tys. nowych bezrobotnych, o 21,0 proc. mniej mdm - podał Główny Urząd Statystyczny.

Nowe zamówienia w przemyśle w kwietniu 2023 r. spadły o 4,5 proc., po wzroście o 8,8 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w kwietniu 2023 r. w ujęciu rdr wzrosły o 2,8 proc., po wzroście o 22,3 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał GUS.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-kwiecień 2023 r. spadła w skali roku o 1,4 proc., przy zatrudnieniu niższym o 0,5 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 12,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w kwietniu 2023 r. spadła o 21,2 proc. rdr, a mdm spadła o 15,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Warunki agrometeorologiczne w kwietniu były niekorzystne dla rolnictwa - podał GUS.

W IV w Polsce odnotowano znaczne spadki nowych zamówień m.in. w produkcji metali, chemikaliów, papieru - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ryzyko wystąpienia kryzysu w średnim okresie jest w Polsce rekordowo niskie - napisano w materiale na marcowe posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej.

Wartość rynku handlu internetowego usługami w Polsce wzrośnie w '23 do 79 mld zł z 68 mld zł w '22 - ocenia firma badawcza PMR.

Udział kredytów opóźnionych w spłacie ponad 90 dni wzrósł na koniec kwietnia do 5,8 proc. całego portfela z 5,3 proc. na koniec 2022 roku - podaje Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Pod koniec roku, w listopadzie lub grudniu, może pojawić się przestrzeń do obniżki stóp procentowych - poinformował członek RPP Ireneusz Dąbrowski w rozmowie z portalem money. pl.

Agencja Fitch potwierdziła rating Stanów Zjednoczonych na dotychczasowym, najwyższym poziomie, ale jednocześnie ostrzegła przed możliwym jego obniżeniem w związku z przeciągającym się politycznym sporem w Waszyngtonie o zwiększenie pułapu zadłużenia kraju.

Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na czerwiec wyniósł -24,2 pkt. wobec -25,8 pkt. miesiąc wcześniej - podała w komunikacie grupa badań rynkowych GfK. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie -24,0 pkt.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w I kwartale 2023 r. spadł o 0,3 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się 0,0 proc. kdk.

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w maju 100 pkt. wobec 102 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie instytut statystyczny INSEE. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 101 pkt.

Produkt Krajowy Brutto USA w pierwszym kwartale wzrósł o 1,3 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu USA w drugim wyliczeniu. Oczekiwano +1,1 proc. wobec +1,1 proc. w I wyliczeniu.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 229 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 245 tys. wobec 225 tys. poprzednio, po korekcie z 242 tys.

Liczba umów na sprzedaż domów podpisanych przez Amerykanów w kwietniu pozostała bez zmian miesiąc do miesiąca - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).

Bank centralny Turcji utrzymał benchmarkową, jednotygodniową stopę repo na poziomie 8,5 proc. - poinformował bank w komunikacie. Analitycy spodziewali się takiej decyzji banku.

BUDŻET, DŁUG

Deficyt budżetu po kwietniu 2023 r. wyniósł 10.026,7 mln zł - wynika z szacunków Ministerstwa Finansów, opublikowanych na stronie resortu. W okresie styczeń-kwiecień 2023 r. dochody wyniosły 173.652,0 mln zł, a wydatki 183.678,7 mln zł.

Resort zdrowia zwiększa finansowanie służby zdrowia o 15 mld zł rocznie - poinformował na briefingu minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje OK1025, PS0728, WZ1128 i DS1033 za łącznie 7.005,395 mln zł, przy popycie 8.176,395 mln zł - podał resort w komunikacie.

Ministerstwo Finansów, w ramach sprzedaży dodatkowej, sprzedało papiery łącznie za 441 mln zł - podał resort w komunikacie.

Po czwartkowym przetargu sprzedaży obligacji stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto na 2023 r. według ustawy budżetowej wynosi 85 proc. - poinformował PAP Biznes resort finansów.

SPÓŁKI

Echo Investment odnotowało w I kw. 2023 roku 11,5 mln zł zysku netto j.d. i 25,3 mln zł zysku operacyjnego - wynika z raportu kwartalnego spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 6,4 mln zł zysku netto (przedział od 2-8,5 mln zł zysku) i 14,8 mln zł zysku EBIT (przedział 11,1-19,1 mln zł).

Echo Investment wyemitował obligacje o okresie zapadalności 5 lat o wartości 140 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy bazowej WIBOR 6M plus marża. Objęli je inwestorzy kwalifikowani.

Echo Investment spodziewa się, że ceny mieszkań będą rosnąć, a popyt się utrzyma - poinformowali przedstawiciele spółki. Zarząd ocenia, że Echo będzie w stanie utrzymać notowaną w segmencie mieszkaniowym marżę na poziomie ok. 30 proc. Do końca roku grupa planuje sprzedaż czterech projektów w sektorze komercyjnym.

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł do 1.155 mln zł z 884 mln zł rok wcześniej - poinformował ubezpieczyciel w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 1.014 mln zł.

Dzięki niższej częstości szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych rentowność rynku OC jest dodatnia, ale utrzymanie niskich cen na tym rynku, przy jednoczesnym wzroście wartości średniej szkody, wskazuje na konieczność pojawienia się trendu wzrostowego w polityce cenowej towarzystw - ocenia PZU.

Skorygowana EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 17,15 mld zł - podała spółka w prezentacji wynikowej. Analitycy spodziewali się, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 17,37 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły w pierwszym kwartale mld 110 mld zł, a analitycy spodziewali się 99 mld zł przychodów.

PKN Orlen spodziewa się w 2023 roku spadku rok do roku cen ropy naftowej do poziomu 85-95 USD/bbl, a maża rafineryjna spadnie do około 11 USD/bbl - podał Orlen w prezentacji wynikowej. Obniży się też dyferencjał do około 5 USD/bbl.

Allegro widzi szansę na ożywienie popytu konsumenckiego od II połowy 2023 roku i zakłada poprawę prowizji od sprzedaży (take rate), dzięki zmianom cennika od lipca - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes dyrektor finansowy Jon Eastick. Dodał, że wzrost liczby transakcji na platformie Allegro jest bardzo zadawalający w maju i kwietniu.

Skorygowana EBITDA grupy Allegro w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosła o 14,7 proc. do 530,9 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 481,5 mln zł.

Allegro szacuje wzrost GMV grupy w II kwartale 2023 roku na 10-11 proc. rdr, a przychodów o 9-11 proc., skorygowanej EBITDA o 3-8 proc. rdr wyższa, zaś łączny CAPEX na drugi kwartał spodziewany jest na poziomie 145-160 mln zł. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Allegro nie pobiera jeszcze opłat od sprzedawców na allegro .cz - poinformował dyrektor finansowy Jon Eastick podczas czwartkowej telekonferencji dla analityków.

Hydro Aluminium wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Alumetalu, po cenie 78,69 zł za papier - podało pośredniczące w wezwaniu Pekao Investment Banking.

Zarząd PZ Cormay chce przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki oraz kluczowych osób zatrudnionych w spółce i spółkach z grupy - podał PZ Cormay w komunikacie.

Portfel zamówień grupy Mirbud na lata 2023-2026 wynosił na koniec marca 5,25 mld zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Rada nadzorcza Globe Trade Centre, kierując się rekomendacją zarządu, wydała pozytywną opinię w sprawie odstąpienia od opublikowanej polityki dywidendoweji przeznaczenia w całości zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy - podało GTC w komunikacie. WZ zdecyduje w sprawie skupu do 86,1 mln akcji własnych.

Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees zdecydowali, że spółka przeznaczy na wypłatę dywidendy blisko 9,4 mln zł z zysku za 2022 r., co daje 0,1 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Benefit Systems rekomenduje, by spółka wypłaciła za 2022 rok prawie 120,3 mln zł dywidendy, czyli 41 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 83,9 mln zł - wynika z raportu kwartalnego spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 78 mln zł skorygowanej EBITDA.

Grupa Pracuj spodziewa się umiarkowanego spowolnienia w obszarze rekrutacji w oczekiwaniu na poprawę sytuacji gospodarczej - poinformowali przedstawiciele spółki podczas czwartkowej wideokonferencji. Grupa planuje systematyczny wzrost średnich cen projektów rekrutacyjnych i usług.

Zarząd Grupy Pracuj ocenia, że możliwy w 2023 r. jest dwucyfrowy wzrost przychodów w całej grupie - poinformowali przedstawiciele spółki podczas czwartkowej wideokonferencji. Grupa nie planuje znacząco zwiększać zatrudnienia.

Znormalizowana EBITDA Ciechu w I kw. 2023 roku wyniosła 216,9 mln zł wobec 218,8 mln zł konsensusu - wynika z raportu kwartalnego spółki. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 57,4 mln zł wobec 56,6 mln zł, które zakładał konsensus.

Grupa Ciech prognozuje, że w 2023 roku osiągnie skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną w przedziale 860 mln zł - 920 mln zł, a przychody znajdą się w przedziale 5.950 mln zł - 6.350 mln zł - podał Ciech w komunikacie.

Kruk chce zaoferować w trybie oferty publicznej do 500 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AN4, o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Nowa strategia GPW zakłada, że do 2027 roku wzrost przychodów grupy wyniesie 157 mln zł, z tego 101 mln zł przypada na nowe inicjatywy strategiczne. Spośród nich głównymi dźwigniami wzrostu będą rozwój podstawowych platform obrotu oraz nowe produkty i usługi danowe.

GPW jest zainteresowana rozszerzaniem działalności i pod uwagę w M&A bierze potencjalnie np. spółki technologiczne, związane z rynkiem kapitałowym, czy cyberbezpieczeństwem - poinformowali przedstawiciele spółki. W ocenie zarządu, GPW jest naturalnym kandydatem, by wspierać rozwój rynku w Ukrainie.

Akcjonariusze Grupy Azoty Puławy zgodzili się na zwiększenie budżetu projektu budowy węglowego bloku energetycznego do 1,230 mld zł.. Wiceprezes spółki Justyna Majsnerowicz informowała wcześniej, że generalny wykonawca Polimex-Mostostal wystąpił o zmianę wartości kontraktu.

Hyundai Engineering Co., generalny wykonawca projektu Polimery Police, zwrócił się do Grupa Azoty Polyolefins, spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty, o podwyższenie wynagrodzenia o 24,15 mln euro - poinformowała Grupa Azoty w komunikacie.

Strata netto grupy PHN w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 8,5 mln zł. Przed rokiem, w pierwszym kwartale 2022 r., PHN miał 21,3 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka Tebesa, akcjonariusz Novity, zgłosił projekt uchwały na ZWZ w sprawie wypłaty przez spółkę dywidendy w kwocie 30 mln zł, co daje 12 zł na akcję. Środki miałyby pochodzić z całości zysku za 2022 rok oraz z kapitału zapasowego - poinformowała Novita w komunikacie.

Zarząd MFO rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby zysk netto za 2022 r. oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy - poinformowała spółka w komunikacie. W 2022 roku MFO wypłaciło 4 zł dywidendy na akcję.

W ramach przeprowadzonej przez MLP Group emisji obligacji przydzielone zostały wszystkie oferowane papiery korporacyjne. Inwestorzy objęli 29.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1000 euro za jedną obligację - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd PlayWay rekomenduje wypłatę 19,39 zł dywidendy na akcję, co daje w sumie kwotę 128 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Apator skupia się na inteligentnych rozwiązaniach w swoich produktach, z kolei w segmencie związanym z zieloną energią, spółka widzi potencjał dla rozwiązań z zakresu bilansowania i rozwiązań związanych z oprogramowaniem - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki, Maciej Wyczesany.

Creotech Instruments będzie liderem projektu realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Całkowita wartość projektu wynosi około 1 mln euro, w tym około 400 tys. euro przypada na Creotech Instruments - poinformowała spółka w komunikacie.

Firma private equity Innova Capital obejmie większościowy pakiet udziałów w Netopia Group, czyli rumuńskim dostawcy usług płatniczych - poinformowała Innova w komunikacie prasowym.

ZWZ spółki Auto Partner zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 19,6 mln zł z zysku za 2022 rok. Dywidenda na jedną akcję wynosi 0,15 zł - podała spółka w komunikacie.

World Trade Monitor, wskaźnik obrazujący dynamikę wolumenu handlu międzynarodowego, w marcu wzrósł o 1,5 proc. względem lutego - podało holenderskie Biuro Analizy Polityki Gospodarczej (CPB).

Asseco Poland obserwuje utrzymujący się popyt na rozwiązania IT - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Grupa chce większego zaangażowania lokalnych spółek w szukaniu celów akwizycyjnych za granicą.

Grupa Wittchen planuje w 2023 roku przeznaczyć nakłady w kwocie ok. 11 mln zł na wyposażenie nowych salonów i modernizację obecnych oraz ok. 4,5 mln zł na infrastrukturę IT oraz związaną z e-commerce - podała spółka w raporcie kwartalnym. Firma chce kontynuować dwucyfrowe dynamiki sprzedaży, liczy na stabilizację marży brutto na sprzedaży i marży operacyjnej.

11 bit studios miało w I kw. 2023 roku 3 mln zł zysku EBITDA i 2,5 mln zł zysku netto j. d. - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 3,3 mln zł zysku EBITDA. Z kolei zysk netto j. d. według konsensusu zakładał 2,4 mln zł.

Mo-Bruk występując w ramach konsorcjum firm z "Klimapol" podpisał umowę z Orlen Eko na wykonanie usługi polegającej na wydobyciu, odwodnieniu, odbiorze, transporcie ze składowiska oraz zagospodarowaniu odpadu - poinformowała spółka w komunikacie. Szacunkowa łączna wartość umów wynosi 13,8 mln zł netto, tj. 14,9 mln zł brutto.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kompap podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości ok. 4,68 mln zł, co daje 1 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Selena FM zdecydowali, że z zysku netto za 2022 rok spółka wypłaci 1,40 zł dywidendy na akcję, co daje dywidendę w łącznej wysokości 30,3 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

W czwartek złoty osłabia się wobec główny walut - kurs EUR/PLN rośnie do 4,5105, a USD/PLN zwyżkuje do 4,2073. Rentowności SPW rosną na środku i na końcu krzywej.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0735 USD i 149,63 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY, PALIWA

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają pomimo silnego spadku zapasów surowca w Stanach Zjednoczonych - podają maklerzy.

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie spadają i jest pole do dalszych zniżek w krótkiej perspektywie. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany poniżej 7.902 USD za tonę notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

ENERGETYKA

Polskie Elektrownie Jądrowe zawarły z firmami Westinghouse i Bechtel porozumienie w sprawie konsorcjum projektowego przy budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Zapasy oraz zaopatrzenie w węgiel energetyki i ciepłownictwa są zadowalające - powiedział w Sejmie wiceminister aktywów Marek Wesoły.

Sejm skierował w środę ustawę o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe ponownie do komisji do spraw energi, klimatu i aktywów państwowych. Wniesiono poprawkę, która rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjne zmienia z obowiązkowego na fakultatywny.

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę umów na budowę przez rosyjski koncern Rosatom nowych bloków elektrowni jądrowej w Paksu na Węgrzech, co pozwoli na przyspieszenie inwestycji - poinformował w czwartek minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.

OPINIE, PROGNOZY

Allegro pokazało dobre wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku. W ocenie analityków, nieco słabsze prognozy na drugi kwartał 2023 roku dla GMV w Polsce i strata w Czechach, powinny być zrównoważone przez mocny wynik w Polsce i oczekiwanie na utrzymanie niższego poziomu kosztów.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W I kw. w formie pracy zdalnej pracowało 7,1 proc. ogółu pracujących - podał Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).

Rząd Portugalii Antonia Costy zakazał rozpoczynania nowych upraw rolnych w regionach objętych suszą. Dotyczy on roślin pobierających duże ilości wody.

W ciągu kilku tygodni biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu powróci do Kijowa - zapowiedziała w czwartek pełnomocniczka rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz. Druga placówka PAIH powstanie w zachodniej części Ukrainy - dodała.

WYDARZENIA Z KRAJU

Będziemy konsekwentnie dążyć do tego, żeby powstała komisja ds. rosyjskich wpływów. Do piątku jest czas, żeby w Sejmie odbyło się w tej sprawie głosowanie - mówił w czwartek rzecznik PiS Rafał Bochenek.

PiS już zaczyna wycofywać się z propozycji "800 plus"; oni tego nie zrealizują - mówił w czwartek w Radiu Zet były szef PO Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem, Polacy nie wierzą w obietnicę realizacji tego programu przez PiS.

Na pewno 800 plus będzie wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku; w najbliższych miesiącach pokażemy, że pieniądze na ten program będą zagwarantowane - zapewnił w czwartek rzecznik PiS Rafał Bochenek. Dodał, że projekt KO dot. waloryzacji świadczenia 500 plus do 800 zł. już od 1 czerwca to "oszustwo".

Program darmowych leków dla osób powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia być może zostanie wprowadzony we wrześniu - powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyjaśnił, że plan jest taki, aby darmowe dla nich były wszystkie leki refundowane.

Informacje spłynęły zbyt późno do Kancelarii Prezydenta, do ośrodka prezydenckiego - mówił w Polsat News szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, pytany o sprawę rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. "Nie zadziałały także pewne procedury w kontekście komunikacyjnym" - dodał.

45 proc. badanych uważa, że PiS to ugrupowanie najbardziej wiarygodne w realizacji obietnic wyborczych; 26,8 proc. wskazało na Koalicję Obywatelską, 8 proc. - na Konfederację, 7,4 - na Polskę 2050, 7,1 - na Lewicę, a 5,7 proc. na PSL - wynika z sondażu pracowni Mands dla TVP Info.

Mamy nadzieję, że kary TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN przestaną być naliczane w czerwcu; na początku czerwca jest zaplanowane wydanie wyroku w tej sprawie, w której naliczane są kary - mówił minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk.

Wypowiedzi członków delegacji Parlamentu Europejskiego w sposób kłamliwy przedstawiały rozmowę w gmachu MEiN przy al. Szucha - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ocenił, że nie jest brutalnością mówienie prawdy, że w tym budynku Niemcy mordowali Polaków. W czwartek szef resortu edukacji i nauki skomentował w TVP Info zarzuty dotyczące przebiegu ubiegłotygodniowego spotkania z członkami Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego.

Nie ma i nie będzie zgody na przymusową relokację migrantów do Polski - podkreślił w czwartek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Z informacji PAP wynika, że do kwestii de facto obowiązkowych relokacji migrantów do państw członkowskich powróciła Komisja Europejska.

Ministerstwo Infrastruktury chce, by zakaz wyprzedzania się ciężarówek zaczął obowiązywać od 1 lipca tego roku - poinformował podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Na karę pięciu lat więzienia skazał w czwartek Sąd Apelacyjny w Rzeszowie obecnie 78-letniego Zygmunta W. za gwałcenie, więcej niż jeden raz, swojej 6-letniej wnuczki. Jest to kara surowsza od wydanej przez sąd I instancji, który skazał mężczyznę na 3,5 roku pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny. Ponadto Sąd Apelacyjny podwyższył z 10 tys. zł do 40 tys. zł kwotę nawiązki, jaką W. ma zapłacić pokrzywdzonej wnuczce.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Rada UE, czyli państwa członkowskie Wspólnoty, przyjęła w czwartek rozporządzenie, które przedłuża do czerwca 2024 roku zawieszenie ceł, kontyngentów i środków ochrony handlu na ukraiński eksport do UE, w tym produkty rolne. Jak ustaliła PAP jedynie Węgry wstrzymały się od głosu.

Procedura praworządności, w wyniku której Komisja Europejska wstrzymuje miliardy euro z unijnych funduszy dla Węgier, nie ma ograniczeń czasowych i może zostać zakończona nawet po powołaniu nowej KE po europejskich wyborach w 2024 roku - poinformował unijny komisarz ds. budżetu Johannes Hahn podczas przesłuchania w Parlamencie Europejskim.

Na flankach pod Bachmutem oddziały Grupy Wagnera są zastępowane regularnymi wojskami Rosji, w samym mieście najemnicy nadal są obecni - poinformowała w czwartek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Grupa Wagnera utrzymuje, że wycofuje się z Bachmutu.

Potomkom ofiar straszliwych wydarzeń na Wołyniu składam wyrazy współczucia i wdzięczności za pamięć, która nie wzywa do nienawiści ani do zemsty, ale służy jako ostrzeżenie, że nigdy nic takiego nie powtórzy się między naszymi narodami - powiedział w Sejmie szef Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk.

Rozmowy w sprawie importu gazu z Kataru mają na celu dywersyfikację dostaw surowca i zmniejszenia zależności od Rosji - oświadczył cytowany przez Bloomberga premier Węgier Viktor Orban podczas swojej wizyty w Ad-Dausze.

Konserwatywny gubernator Florydy Ron DeSantis ogłosił w środę, że będzie się ubiegał o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w 2024 roku. 44-letni polityk uważany jest za najpoważniejszego rywala byłego prezydenta Donalda Trumpa, który zabiega o powrót do Białego Domu.

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka poinformował w czwartek, że transfer taktycznej broni jądrowej z Rosji na Białoruś już się rozpoczął - podała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media państwowe.

85 proc. Francuzów opowiada się za zaostrzeniem prawa imigracyjnego - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Elabe dla stacji BFMTV. Respondenci chcą przywrócenia ostrzejszego karania i wydalenia imigrantów w przypadku popełniania przez nich przestępstw.

Ubiegający się o reelekcję prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan może liczyć w niedzielnej drugiej turze wyborów prezydenckich na 52,7 proc. głosów, co oznacza, że zachowa władzę na następną kadencję - wynika z sondażu opublikowanego w czwartek przez firmę Konda.

Wojsko Iranu z powodzeniem wystrzeliło w ramach testu najnowszy pocisk balistyczny Chajbar, czwartą generację pocisków rakietowych Chorramszahr, o zasięgu 2 tys. kilometrów i z głowicą bojową o masie 1500 kg - podała w czwartek irańska państwowa agencja prasowa IRNA.

Planowane wzdłuż wybrzeży Szwecji farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim mogą osłabić zdolności obronne kraju oraz NATO. Szwedzkie siły zbrojne negatywnie zaopiniowały sześć z ośmiu przyszłych inwestycji - pisze w czwartek gazeta "Dagens Nyheter".

Aż 53 procent największych na świecie jezior wysycha - gromadzi mniej wody, niż jeszcze 30 lat temu - twierdzą badacze na łamach "Science". Najważniejszymi przyczynami tego zjawiska są zmiany klimatu i niezrównoważony sposób korzystania z zasobów wodnych przez człowieka.

Tina Turner, nazywana powszechnie "Królową rock and rolla", zmarła we wtorek w swym domu Kusnacht w Szwajcarii, nad Jeziorem Zuryskim, po długiej i ciężkiej chorobie - poinformował w środę jej przedstawiciel Bernard Doherty.

Jak poinformował rzecznik Tiny Turner, ceremonia pogrzebowa zmarłej artystki ma być zamkniętą, prywatną uroczystością dla kameralnego grona - rodziny i przyjaciół artystki. „Proszę o uszanowanie prywatności rodziny” – napisał rzecznik w oświadczeniu. Podkreślił również, że nie będzie komentować dalszych pytań mediów na ten temat – informuje w czwartek portal 20min.ch.

Od czwartku za palenie marihuany w dzielnicy czerwonych latarni w Amsterdamie grozi kara w wysokości 100 euro. Zakaz palenia tzw. trawki w ścisłym centrum miasta ma zmniejszyć uciążliwości dla mieszkańców stolicy Holandii.

(PAP Biznes)

asa/ ana/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości