Grupa Pekabex podsumowuje I kwartał 2023 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 maj 2023, 09:42

Grupa Pekabex podsumowuje I kwartał 2023 roku

Lider budownictwa systemowego nie zatrzymuje się i po rekordach z 2022 roku nadal ustanawia nowe. W pierwszym kwartale br. Grupa osiągnęła 42,8 mln zł na poziomie EBITDA i ponad 25 mln zł zysku netto – w obu przypadkach historycznie najwyższe rezultaty, pomimo niezwykle wymagającego rynku.

Pierwszy kwartał 2023 roku okazał się dla Grupy Pekabex czwartym z rzędu kwartałem, w którym dynamicznie rosły zyski. EBIT wyniósł 35,8 mln zł (+78,5 proc. r/r), EBITDA 42,8 mln zł (+60 proc.), a zysk netto 25,3 mln zł (+100 proc.). Przychody w tym okresie sięgnęły 387,1 mln zł (-6 proc.). Spadek wartości sprzedaży w segmencie realizacja kontraktów - prefabrykacja udało się nadrobić w segmencie deweloperskim, co było związane z zakończeniem projektu Casa Fiore w Warszawie i podpisaniem większości aktów notarialnych przenoszących własność lokali w tej inwestycji. Przypomnijmy, że 40 nowoczesnych dwu- i trzykondygnacyjnych apartamentów o metrażu od 60 do 96 m2 powstało w technologii budownictwa modułowego.

W pierwszych trzech miesiącach br. produkcja prefabrykatów wyniosła 57.544,5 m³. W analogicznym okresie 2022 roku było to 68.361,6 m³, a w 2021 roku odpowiednio 56.737,3 m³. Na koniec marca portfel zamówień przekraczał 972mld zł.

- Znakomity pierwszy kwartał to przede wszystkim efekt realizacji strategii zakupowo-sprzedażowej, którą przyjęliśmy jeszcze w 2022 roku. Dzięki temu mogliśmy pokazać bardzo dobry wynik na kontraktach realizowanych na przełomie roku. Ceny materiałów i surowców w pierwszych miesiącach br. ustabilizowały się lub spadły, nie zidentyfikowały się więc główne ryzyka, które zakładaliśmy podpisując umowy w 2022 roku.

Pokazaliśmy też, na przykładzie inwestycji Casa Fiore, że można budować osiedla szybko, w sposób nowoczesny, z gwarancją trwałości oraz z doskonałymi parametrami termicznymi i akustycznymi. To jest nasz niewątpliwy atut i olbrzymia szansa, gdyż spodziewam się, iż po chwilowym zmniejszeniu popytu na gotowe mieszkania, spowodowanego zapaścią na rynku kredytów hipotecznych, nastąpi jego szybka odbudowa w związku z dynamicznym rozwojem segmentu mieszkań na wynajem oraz programami rządowymi dofinansowującymi kredyty hipoteczne. Liczymy na znaczący wzrost udziału Pekabeksu w tym segmencie – powiedziała Beata Żaczek, wiceprezes zarządu Pekabex SA.

Za technologią Pekabeksu związaną z nowoczesną prefabrykacją przemawia: redukcja liczby pracowników na budowach, znaczące skrócenie długości procesu inwestycyjnego w stosunku do tradycyjnych metod nawet o 40 proc. oraz większa odporność projektów realizowanych w technologii prefabrykacji na gwałtowne i niespodziewane wzrosty cen surowców i materiałów.

- Niewątpliwie ten rok będzie trudny dla branży produkcji budowlanej, ze względu na dużą zmienność czynników o charakterze popytowym i podażowym. Jestem jednak optymistą. Grupa Pekabex, szczególnie w segmencie realizacja kontraktów - prefabrykacja, realizuje kontrakty głównie w perspektywie krótkookresowej, gdzie średnia ich długość wynosi 5 - 6 miesięcy. Z kolei w segmencie realizacja kontraktów - usługi budowlane jest to ok. 15 - 17 miesięcy. Jesteśmy więc w stanie szybko reagować i w stosunkowo krótkim czasie przełożyć zwiększone koszty materiałów bezpośrednio na wyceny sporządzane dla klientów – dodaje Beata Żaczek.

Strategiczne działania Grupy Pekabex czyli automatyzacja, zwiększanie efektywności procesów i doskonałość techniczna, m.in. mająca na celu podniesienie możliwości wykorzystania obecnie posiadanej infrastruktury, zakładają dywersyfikację geograficzną (27% przychodów Grupy realizowanych jest poza rynkiem polskim) oraz produktową (prefabrykaty mogą znaleźć zastosowanie w każdym segmencie rynku budowlanego: budynkach magazynowo-logistycznych, halach produkcyjnych, stadionach, budynkach mieszkalnych czy obiektach inżynieryjnych). Trzecim równie ważnym obszarem jest dywersyfikacja segmentowa, skupiająca się na trzech liniach biznesowych: prefabrykacji, generalnym wykonawstwie inwestycji, a także działalności deweloperskiej. Dzięki temu Grupa może świadczyć kompleksowe usługi, a jednocześnie ma możliwość lepszego rozumienia potrzeb klientów.

Istotnym atutem, w dłuższej perspektywie, głównie w zakresie konstrukcji pod obiekty halowe i mieszkaniowe, będzie budowana przewaga w zakresie konkurencyjności cenowej. Sprzyjać nam będzie brak rąk do pracy oraz wzrost wynagrodzeń w sektorze budowlanym. Dzięki dużym możliwościom automatyzacji procesów w naszych fabrykach, co jest bardzo trudne na placach budów, nasz udział kosztów pracy jest mniejszy, a to finalnie przekłada się na niższy koszt samej konstrukcji jak i obiektu, nie wspominając już o znacznie wyższych właściwościach akustycznych czy termicznych. Ambicją Grupy Pekabex jest bycie w TOP5 na europejskim rynku i osiągnięcie ponad 30-proc. udziału sprzedaży na rynkach zagranicznych, głównie w Europie Zachodniej i Skandynawii. – wskazuje wiceprezes zarządu Pekabex SA.

W realizacji tych założeń ma pomóc przeprowadzona wcześniej akwizycja na rynku niemieckim (zakład produkcyjny w Marktzeuln – Bawaria) oraz działająca spółka deweloperska, która realizuje pilotażową inwestycję Grupy – apartamenty Stadtvilla na ekskluzywnym przedmieściu Berlina. Pekabex zamierza zwiększyć sprzedaż na rynku niemieckim oraz skandynawskim, głównie poprzez rozwój segmentu generalnego wykonawstwa inwestycji, a także oferowanie nowych produktów oraz coraz bardziej zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań w zakresie prefabrykacji. Rosnące zaznaczenie obecności na zagranicznych rynkach mieszkaniowych będzie zaś wspierała oferta spółki P.Homes, realizującej projekty domów jednorodzinnych w technologii prefabrykacji.

O spółce Pekabex:

Grupa Pekabex jest liderem nowoczesnego budownictwa systemowego w Polsce. Dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów „pod klucz” oraz rozwija działalność deweloperską. Innowacyjna technologia prefabrykacji wpływa na zmniejszenie śladu węglowego, zapewnia bezpieczeństwo na budowie, skraca czas oddania inwestycji oraz zapewnia niezależność od takich czynników jak warunki pogodowe, jednocześnie jest odpowiedzią na brak pracowników budowlanych. Produkcja realizowana jest w pięciu fabrykach w Polsce zlokalizowanych w Poznaniu, dwóch w Gdańsku, Mszczonowie (k. Warszawy) i Bielsku Białej oraz w zakładzie w Niemczech. Obecnie łączne roczne moce produkcyjne Grupy Pekabex wynoszą około 270 tys. m3 w przypadku elementów strukturalnych, 550 tys. m2 w przypadku płyt kanałowych i 500 tys. m2 w przypadku płyt filigran oraz ścian pełnych.

Grupa działa na rynku polskim i za granicą od 50 lat, zatrudnia (pracownicy oraz osoby współpracujące) około 2.700 osób, w tym wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską. W lipcu 2015 r. z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem Grupy Pekabex jest osiągnięcie pozycji znaczącego gracza na rynku europejskim.

Źródło: Spółka, #PBX

Zobacz także: Pekabex SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości