Skrót wiadomości - wtorek, 30 maja, 17.00 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 maj 2023, 17:04

Skrót wiadomości - wtorek, 30 maja, 17.00

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Decyzję ws. obniżek stóp procentowych będzie można podjąć, gdy będzie widać trwały spadkowy trend inflacji i perspektywę szybkiego jej powrotu do celu - powiedziała agencji Bloomberg członkini RPP, Iwona Duda.

Kantar Consumer Index wzrósł w maju w Polsce o 4,2 pkt. do -25,7 pkt. - wynika z najnowszego badania Kantar.

Wskaźnik Rynku Pracy, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w maju wzrósł w Polsce o 1,2 pkt. do 67,5 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce w maju wzrósł do 26,7 pkt. z 22,1 pkt. w kwietniu - wynika z danych Komisji Europejskiej.

Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator - ESI) w maju wyniósł 93,3 pkt. wobec 91,4 w kwietniu 2023 r. - wynika z danych Komisji Europejskiej.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w maju 96,5 pkt. wobec 99,0 pkt. w poprzednim miesiącu - podała Komisja Europejska w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 98,8 pkt.

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów Zjednoczonych, spadł w marcu o 1,15 proc. rdr i wzrósł o 0,45 proc. mdm.

Indeks cen nieruchomości FHFA (Federal Housing Finance Agency), informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA, wzrósł w marcu o 0,6 proc. mdm - podała FHFA. Rynek oczekiwał, że indeks wzrośnie o 0,2 proc. mdm.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w maju do 102,3 pkt. z 103,7 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie ze 101,3 pkt. - wynika z raportu Conference Board.

W Japonii stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła o 2,6 proc. wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe. Analitycy oczekiwali wskaźnika na poziomie 2,7 proc.

BUDŻET, DŁUG

Rząd chce w II kw. przyjąć projekt zmian w stabilizującej regule wydatkowej dotyczących nowego mechanizmu korekty, który zapewniałby konsolidację finansów publicznych, a także szczególne traktowanie wydatków na obronność w ramach reguły - podano w wykazie prac Rady Ministrów.

W ramach konsolidacji finansów publicznych rząd chce częściowo pozbawić Fundusz Pomocy oraz Fundusz utworzony z wolnych środków pozostałych funduszy BGK, możliwości zaciągania nowego długu, tj. zobowiązań zaliczanych do długu, takich jak emisja obligacji, czy zaciąganie kredytów lub pożyczek - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.

SPÓŁKI

Best zakłada, że z pierwszą emisją obligacji w ramach nowego programu wyjdzie w najbliższych miesiącach, będzie ona skierowana do inwestorów instytucjonalnych, a środki z emisji przeznaczy na zakup nowych portfeli wierzytelności. Best spodziewa się, że efekty obecnych inwestycji w technologię będą widoczne w wynikach spółki w 2024 roku - poinformował PAP Biznes Krzysztof Borusowski, prezes spółki.

Boryszew spodziewa się w 2023 roku solidnej EBITDA za sprawą m.in poprawy wyników segmentu automotive - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk.

Prezes URE odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy Enei dla odbiorców z grup taryfowych G - podał URE.

All In! Games zredukuje zaangażowanie w rynku wydawniczym, skoncentruje się na tworzeniu gier za pomocą spółek zależnych będących studiami developerskimi - poinformowała spółka w strategii.

Grupa CI Games odnotowała w I kw. 2023 roku 537 tys. zł straty netto wobec 4,1 mln zł zysku w analogicznym okresie zeszłego roku. Zysk EBITDA spółki wyniósł 1,2 mln zł wobec 6,3 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Portfel zleceń grupy Mostostalu Warszawa na koniec I kwartału 2023 roku wyniósł 3,93 mld zł - poinformowała spółka w raporcie.

Na koniec marca 2023 r. portfel zamówień grupy Pekabex wynosił ok. 971,8 mln zł, w tym wartość zamówień do realizacji w 2023 r. wynosiła 848,3 mln zł. Przed rokiem, na koniec marca 2022 r., wartość podpisanych kontraktów wyniosła 1,35 mld zł - podała spółka w raporcie.

Grupa Novaturas po wynikach I kwartału zdecydowała o podwyższeniu prognozy finansowej na 2023 rok i spodziewa się EBITDA na poziomie 4-6 mln euro i zysku netto na poziomie 2-4 mln euro - podała spółka w komunikacie.

Pure Biologics zdecydował o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał decyzję o wsparciu spółki Wielton Reefer, w 100 proc zależnej of Wieltonu, przy realizacji nowej inwestycji w Bełchatowie - poinformował Wielton w komunikacie.

Anwim, właściciel polskiej sieci stacji paliw Moya, ogłosił strategię rozwoju do 2030 r., w której główne obszary wzrostu to rozwój sieci stacji paliw i zielone inwestycje - podał Anwim w komunikacie. Spółka przeznaczy ponad 1,5 mld zł na inwestycje, w tym do 1 mld zł na realizację zielonej strategii.

Największy akcjonariusz Alumetalu, spółka IPO30 Unipessoal LDA, odpowiedział na wezwanie na akcje Alumetal ogłoszone przez Hydro Aluminium AS i złożył zapis na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji (5.108.221), reprezentujących 32,78 proc. kapitału zakładowego - podano w komunikacie prasowym.

Archicom jest optymistycznie nastawiony do wyników sprzedażowych w 2023 r., a rynek mieszkaniowy, mimo zawirowań, długoterminowo jest atrakcyjny i ma zdrowe fundamenty – ocenia zarząd. Deweloper planuje nowe inwestycje i zakupy gruntów, ale decyzje nastąpią po formalnym spełnieniu warunków porozumienia z Echo Investment.

Zarząd DGA proponuje, by spółka wypłaciła z zysku za 2022 rok dywidendę w wysokości 202,7 tys. zł, czyli 0,2 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd VRG proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,2 zł na akcję. Na ten cel miałaby być przeznaczona kwota 46,9 mln zł z kapitału zapasowego - poinformowała spółka w komunikacie.

CI Games w swojej strategii ma plany związane z franczyzą "Lords of The Fallen", spółka będzie wspierała tytuł po premierze, zakładając maksymalizację zysków - poinformował na konferencji prezes CI Games, Marek Tymiński. Zapowiedział również intensyfikację prac nad projektami "Scorpio" i "Survive".

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,27 zł na akcję. Spółka przeznaczy na dywidendę 3,16 mln zł - poinformował GPM Vindexus w komunikacie.

Intencją zarządu Votum jest wypłacanie przez spółkę dywidend zaliczkowych - poinformował prezes Votum Bartłomiej Krupa.

Prezes URE odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy Enei dla odbiorców z grup taryfowych G - podał URE.

Grupa Enea ma na etapie decyzji korporacyjnych projekty akwizycyjne i własne w obszarze energetyki odnawialnej o łącznej mocy ponad 1 GW - poinformował prezes Enei Paweł Majewski.

Sonel zaktualizował strategię na lata 2022-2024. Zakłada osiągnięcie w 2024 r. 170 mln zł przychodów ze sprzedaży w spółce dominującej i 250 mln zł w grupie, przy utrzymaniu zwrotu z kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 17 proc. i utrzymaniu pozycji lidera w kraju - podał Sonel w komunikacie.

PGNiG Upstream Norway, spółka z Grupy Orlen, nabyła udziały w dwóch złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - poinformował PKN Orlen w komunikacie prasowym. Na mocy umowy ze Sval Energi AS, PGNiG Upstream Norway nabyło 10 proc. udziałów w koncesji PL211 CS, obejmującej złoża Adriana i Sabina.

Grenevia chce do 2027 roku osiągnąć z projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii około 1,5 GW RtB (ready to build) za granicą oraz około 1,5 GW w Polsce - poinformował prezes Grenevia Mirosław Bendzera.

Votum ocenia, że II kwartał 2023 roku będzie dla grupy dużo lepszy pod względem liczby podpisanych umów z kredytobiorcami frankowymi niż I kwartał - poinformował prezes Votum Bartłomiej Krupa.

Akcjonariusz spółki Prymus zgłosił projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na buyback - podała spółka w komunikacie. Akcjonariusz proponuje skup 500.021 akcji po 8 zł za papier.

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie za 2022 rok dywidendę w wysokości 290,5 mln zł, czyli 3,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Suneksu zdecydowali, że spółka wypłacił 5,68 mln zł dywidendy z zysku netto za 2022 rok, czyli 0,28 zł na akcję - podała spółka w uchwałach po WZ.

WALUTY

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0744 USD i 150,01 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

We wtorek po południu złoty pozostaje bez większych zmian wobec euro, umacnia się do amerykańskiego dolara. Kurs EUR/PLN utrzymuje się przy 4,5210, a USD/PLN spada o ok. 0,2 proc. do 4,2124. Rentowność SPW utrzymuje się przy porannych poziomach.

TOWARY, PALIWA

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zniżkują, a inwestorzy z uwagą śledzą postępy w sprawie umowy dotyczącej zadłużenia USA - podają maklerzy

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie spadają w reakcji na słabe dane z gospodarki Chin. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany niżej o 0,7 proc. - po 8.080,50 USD za tonę - podają maklerzy.

ENERGETYKA

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej - podano w komunikacie.

Realizacja wymagań pakietu Fit for 55 w polskim ciepłownictwie to koszt od 276 mld zł do 418 mld zł – wynika z raportu przygotowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, opublikowanego podczas Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym.

Urząd Regulacji Energetyki uzgodnił z PSE, operatorem sieci przesyłowej, coroczny plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej - poinformował we wtorek URE. Zaznaczono, że ograniczenia odnoszą się tylko do dużych odbiorców i w zasadzie nie dotyczą gospodarstw domowych.

OPINIE, PROGNOZY

Im częściej RPP iść będzie w kierunku narracji o luzowaniu polityki pieniężnej, tym niższe jest prawdopodobieństwo, że faktycznie do niej dojdzie - uważają ekonomiści mBanku.

Wyniki CD Projektu na poziomie operacyjnym w I kw. 2023 roku były lepsze od prognoz i konsensusu, ale mimo to we wtorek prawdopodobna jest realizacja ostatnich zysków. Premiera dodatku "Cyberpunk 2077: Widmo Wolności" może nastąpić w IV kw. - poinformował w porannym komentarzu analityk Trigon DM, Kacper Koproń.

Sztywne utrzymywanie cen może zepsuć powoli rozkwitający rynek mieszkaniowy – uważają pośrednicy uczestniczący w badaniu nastrojów i debacie, które zorganizował portal Nieruchomosci-online .pl. Średnie ceny ofertowe mieszkań z rynku wtórnego wciąż utrzymują się na wysokim poziomie.

Czerwcowy wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych zbieżny z lutową opinią rzecznika generalnego będzie ciosem dla sektora finansowego, oznacza konieczność znaczącego zwiększenia przez banki rezerw i ograniczy możliwości kredytowania - poinformował prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Liczba wyroków sądowych w sprawach frankowych w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosła do co najmniej 3,8 tys. z 1,7 tys. rok wcześniej, udział korzystnych dla frankowiczów wyroków wynosi 97,5 proc. W sporach banków z kredytobiorcami o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału banki przegrały dotychczas łącznie 97 proc. spraw - wynika z danych zebranych przez Votum Robin Lawyers.

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w maju w porównaniu do kwietnia o 7,1 pkt. do 25,2 pkt. - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Minds & Roses.

Sektor kogeneracji powinien mieć w tym roku lepszą sytuację ekonomiczną niż w roku ubiegłym – ocenił Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

WYDARZENIA Z KRAJU

Gdyby wybory odbywały się w minioną niedzielę, PiS dostałby niemal 32,9 proc. głosów, KO - 25,6 proc, PSL z Polską 2050 w formule "Trzeciej Drogi" - 13,1 proc., Konfederacja - 11 proc., a Lewica - 7,8 proc. - wynika z sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej".

30 proc. ankietowanych uważa się za zwolenników obecnego rządu, zaś 46 proc. za jego przeciwników; 32 proc. respondentów jest zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, zaś 56 proc. badanych wyraziło przeciwne zdanie - wynika z majowego sondażu CBOS.

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich będzie organem administracji publicznej, co oznacza, że ona nie będzie wydawać wyroków, a decyzje administracyjne będą pod pełną kontrolą sądów administracyjnych - podkreślił we wtorek szef Rządowego Centrum Legislacji (RCL) Krzysztof Szczucki.

Prace komisji ds. badania rosyjskich wpływów nie będą ograniczać wyborcom możliwości głosowania na swoich kandydatów w wyborach - podkreśliło polskie MSZ. Zaznaczając, że stanowienie przepisów krajowych to suwerenna kompetencja polskiego parlamentu MSZ zapewniło o gotowości do wyjaśniania wszelkich nadinterpretacji i wątpliwości.

Podjęliśmy wspólnie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem decyzję, że razem z naszymi działaczami weźmiemy udział w marszu organizowanym 4 czerwca w Warszawie - ogłosił we wtorek lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zaznaczył zarazem, że nie oznacza to możliwości stworzenia jednej listy w wyborach. Liderzy Polski 2050 oraz PSL podczas wtorkowej konferencji skrytykowali podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudy ustawy o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

Musimy chronić strefę Schengen; to cel, który chce zdestabilizować zarówno Władimir Putin, jak i Alaksandr Łukaszenka - powiedział we wtorek w Świecku wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki po spotkaniu z szefową niemieckiego MSW Nancy Faeser.

Jestem przekonana, że wspólnie uda nam się zapobiec presji migracyjnej, której doświadczamy również z Białorusi. Jest to migracja w dużej mierze sterowana i wycelowana przez konkretne siły - podkreśliła w Świecku szefowa MSW Niemiec Nancy Faeser. Zapowiedziała m.in. dodatkowe kontrole w pociągach.

Nie ma obecnie uzasadnienia dla przywrócenia kontroli granicznych na wspólnej polsko-niemieckiej granicy - głosi oświadczenie ministrów spraw wewnętrznych Polski i Niemiec. Na tej granicy wzmocnione zostaną patrole polskich i niemieckich służb, będą też dodatkowe wspólne kontrole w pociągach.

Nie wykluczamy dalszych sankcji wobec Białorusi. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek prześladowania polskich działaczy. Będziemy reagowali coraz mocniej - powiedział we wtorek w Studiu PAP wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

Rząd we wtorek przyjął projekt zmian w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego - poinformowała Kancelaria Premiera. Nowe przepisy umożliwią zakup przez Agencję sprzętu i usług na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.

Wraz z Litwą jesteśmy jednomyślni, jeśli chodzi o przeciwdziałanie próbom odbudowy imperium rosyjskiego przez Władimira Putina - podkreślił we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Jak przekazał, z litewskim ministrem obrony Arvydasem Anuszauskasem rozmawiał m.in. o wspólnych zakupach uzbrojenia.

Dokonaliśmy już wzmocnienia policji w Płocku i planujemy dalsze zwiększenie sił, które będą odpowiadały za bezpieczeństwo – zapewnił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, odnosząc się do realizowanej w PKN Orlen budowy kompleksu Olefiny III, gdzie zatrudniani są obcokrajowcy.

Połowa wód odprowadzanych z kopalń Polskiej Grupy Górniczej i ok. 80 proc. zawartych w tych wodach chlorków i siarczanów trafia do rzek z wykorzystaniem systemów retencyjno-dozujących – informuje spółka, zapowiadając rozbudowę retencji, by zminimalizować negatywny wpływ wód z kopalń na Odrę i Wisłę.

Resort rozwoju ogłosił we wtorek laureatów konkursu na wielorodzinny budynek mieszkalny o obniżonej energochłonności. Jak zapowiedział szef resortu Waldemar Buda, niebawem będzie ogłoszony konkurs architektoniczny na projekty domów jednorodzinnych powyżej 70 m kw. W konkursie na wielorodzinny budynek mieszkalny o obniżonej energochłonności nagrodzono pięć projektów. Laureatami zostali: Racing Green Interiors Ltd; Rafał Mazur i Łukasz Gaj; Łukasz Stępnik; WAWW Pracownia Projektowa Mirosław Wojcieszak i Gąska Studio Łukasz Gąska Marta Sowińska-Gąska oraz Młynarczyk Architekci Sp. z o.o. Kolejne pięć projektów zostało wyróżnionych.

Na półtora roku więzienia skazał we wtorek lubelski sąd 39-letniego Macieja T. za zabicie ze szczególnym okrucieństwem 6-miesięcznego amstaffa. Dodatkowo orzekł wobec niego 10-letni zakaz posiadania zwierząt i zapłatę 8 tys. zł na rzecz schroniska.

Na osiedlu Chruślice w Nowym Sączu we wtorek pojawił się niedźwiedź. Z tego powodu został powołany sztab kryzysowy, a prezydent miasta Ludomir Handzel zaapelował do mieszkańców, aby pozostali w domach.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Rząd USA jest zaniepokojony ustawą o komisji ds. badania rosyjskich wpływów, która może być użyta do ingerencji w wolne i uczciwe wybory w Polsce - powiedział w poniedziałek rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Wezwał polski rząd, by nie wykorzystywał nowego prawa do blokowania kandydatur polityków opozycji.

"Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni polską ustawą o specjalnej komisji. (...) KE nie zawaha się podjąć działań w tej sprawie, jeśli będzie to potrzebne" - powiedział we wtorek rano przed posiedzeniem Rady UE ds. Ogólnych komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

W Brukseli jeden z unijnych komisarzy przekazywał mediom nieprawdziwe informacje, że ustawa o komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie przewiduje odwołania do sądu. To jest nieprawda – powiedział dziennikarzom w Brukseli ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś.

Rosyjski pocisk manewrujący, który wleciał w grudniu na terytorium Polski, spadł w pobliżu centrum szkolenia sił połączonych NATO w Bydgoszczy - poinformował we wtorek amerykański dziennik "Wall Street Journal".

Mimo że Niemcy i Wielka Brytania wykluczyły dostarczenie myśliwców Eurofighter na Ukrainę w "dającej się przewidzieć przyszłości", minister obrony tego kraju Ołeksij Reznikow powiedział w wywiadzie prasowym, że wciąż liczy "na ten ważny krok".

Co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wyniku nocnych ataków powietrznych na Kijów - poinformował we wtorek rano mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.

Koncentrowanie ataków powietrznych Rosji na ukraińskiej stolicy prawdopodobnie ogranicza zdolność Moskwy do osłabienia kontrofensywnego potencjału Ukrainy – pisze Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

W kilka budynków mieszkalnych w Moskwie we wtorek rano uderzyło "od czterech do 10" dronów - podała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media i kanały społecznościowe.

Minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster nadal nalega na stacjonarne kontrole na granicy z Polską. Schuster odrzucił obawy, że kontrole mogą prowadzić do korków i zakłóceń na rynku wewnętrznym UE. "Nie wzywamy do zamknięcia granic (...) ani do pełnej kontroli znanej z czasów koronawirusa" - powiedział Schuster agencji dpa.

Rada UE - czyli państwa członkowskie - podjęła we wtorek decyzję, by niemal podwoić kwotę pomocy finansowej dla Mołdawii, której zgodziła się udzielić rok temu. W kwietniu 2022 r. Rada przyjęła przepisy, które umożliwiają UE przekazanie pomocy finansowej dla Mołdawii w wysokości 150 mln euro. We wtorek kwota ta została zwiększona o 145 mln euro, co oznacza, że łącznie dla Mołdawii będzie dostępne 295 mln euro.

Piętnastu byłych członków separatystycznej baskijskiej organizacji ETA, skazanych za terroryzm, zdobyło mandaty do władz samorządowych i regionalnych w Hiszpanii podczas niedzielnych wyborów lokalnych w tym kraju, wynika z informacji hiszpańskiej komisji wyborczej.

34 żołnierzy sił NATO z misji pokojowej KFOR zostało rannych w poniedziałkowych starciach w północnej części Kosowa z serbskimi demonstrantami, protestującymi przeciwko wynikom niedawnych wyborów samorządowych - podała wieczorem niemiecka agencja dpa.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała we wtorek, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę odnotowano ponad tysiąc ataków na ukraiński system opieki zdrowotnej.

Słowackie media piszą we wtorek o informacji byłego ministra obrony Słowacji Jaroslava Nad’a, że Rosja chce wpływać na przedterminowe wybory na Słowacji. Dziennik „SME” napisał, że nad informacją pracuje policja. Według „Pravdy” były premier Eduard Heger potwierdził doniesienia b. ministra obrony.

Systemy obsługujące miliony paneli fotowoltaicznych w Niderlandach można łatwo zhakować z powodu słabego zabezpieczenia - alarmuje Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), rządowy inspektorat infrastruktury cyfrowej. Zdaniem RDI stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W Imatrze przedstawiono gotowy już fragment testowego odcinka ogrodzenia, które powstaje na granicy z Rosją w płd.-wsch. Finlandii. Metalowe ogrodzenie o kolorze zielonym ma ok. 3 m wysokości i jest zwieńczone drutem kolczastym tworzącym cylindryczną zaporę.

W USA od 35 do 75 proc. kalifornijskich plaż zniknie do końca stulecia - ostrzegają badacze Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS). Najbardziej narażone na zniszczenie są Point Arena, zatoka Humboldta na północy stanu, zatoka Morro w centralnej Kaliforni oraz Newport Beach i San Clemente w południowej.

Korea Północna wystrzeli w czerwcu swojego pierwszego wojskowego satelitę szpiegowskiego, który ma monitorować "niebezpieczne działania wojskowe Stanów Zjednoczonych" – podała północnokoreańska agencja prasowa KCNA. (PAP Biznes)

osz/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości