GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O spółki OLIVIA FIN Sp. z o.o. S.K.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 maj 2023, 18:18

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O spółki OLIVIA FIN Sp. z o.o. S.K.A.

Uchwała Nr 493/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O spółki OLIVIA FIN Sp. z o.o. S.K.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii O spółki OLIVIA FIN Sp. z o.o. S.K.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości