GPW: w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki TXM S.A. W UPADŁOŚCI | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 cze 2023, 19:05

GPW: w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki TXM S.A. W UPADŁOŚCI

Uchwała Nr 500/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki TXM S.A. W UPADŁOŚCI

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z art. 91 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki TXM S.A. W UPADŁOŚCI, z dniem 8 czerwca 2023 r. następuje wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji tej spółki, oznaczonych kodem „PLTXM0000015”.

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje spółki TXM S.A. W UPADŁOŚCI, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 7 czerwca 2023 r. (włącznie), tracą ważność.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: TXM SA w upadłości - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości