GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki DB ENERGY S.A | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 cze 2023, 17:46

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki DB ENERGY S.A

Uchwała Nr 516/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki DB ENERGY S.A.

§1

Na podstawie §36, §37 i § 38 ust. l i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. l Działu IV

Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia

wprowadzić z dniem 9 czerwca 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym

415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki

DB ENERGY S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

w dniu 9 czerwca 2023 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem

„PLDBENR00017".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Zobacz także: DB Energy SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości