GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki DB ENERGY S.A | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 cze 2023, 17:44

GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki DB ENERGY S.A

Uchwała Nr 515/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki DB ENERGY S.A.

§1

Na podstawie § 17 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie DTP, Zarząd Giełdy wyznacza na 7 czerwca 2023 r. dzień ostatniego notowania 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki DB ENERGY S.A., 0 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLDBENR00058".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Zobacz także: DB Energy SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości