Bumech miał w I półroczu 44 mln zł straty EBIT | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 wrz 2023, 19:05

Bumech miał w I półroczu 44 mln zł straty EBIT

Grupa Bumech miała w pierwszym półroczu 2023 roku 44 mln zł straty z działalności operacyjnej - podała spółka w raporcie półrocznym.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosły 303,9 mln zł, a strata netto 36,8 mln zł.

W analogicznym okresie przed rokiem przychody grupy wyniosły 469,8 mln zł, EBIT 197,1 mln zł, a zysk netto 145,2 mln zł.

Jak wskazano w sprawozdaniu zarządu, wyniki osiągane przez grupę kapitałową są w dużej mierze uzależnione od sytuacji na rynku węgla. Istotne zmiany cen tego surowca (...) mogą niekorzystnie wpłynąć na osiągane przez grupę kapitałową przychody i wyniki. Sytuacja taka dotyczy zarówno spadku cen jak i znaczącego wzrostu, który może spowodować spadek popytu na węgiel i przyspieszenie rozwoju alternatywnych źródeł energii.

"W 2023 r. spadły ceny surowca przy jednoczesnym spadku popytu, w związku z czym, aby zachować pozycję na rynku, PG Silesia musiała obniżyć ceny sprzedaży" - napisano.

"W reakcji na zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny oraz spadek cen tego surowca, PG Silesia w III kwartale br. opracowała nową koncepcję zmian organizacyjno – technicznych, polegającą na pełnym i elastycznym wykorzystaniu mocy produkcyjnych w celu elastycznego dostosowania asortymentów i wielkości wydobycia do wielkości możliwej sprzedaży" - dodano.

Jak wskazano, wpływ na osiągane wyniki finansowe grupy może mieć również dalszy wzrost kosztów działalności, w szczególności wynagrodzeń, czy zakupu stali i energii wykorzystywanej w kopalni.

(PAP Biznes), #BMC

alk/ ana/

Zobacz także: Bumech SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości