SEDIVIO publikuje strategię na lata 2024 – 2025 i zwołuje NWZA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 wrz 2023, 15:23

SEDIVIO publikuje strategię na lata 2024 – 2025 i zwołuje NWZA

SEDIVIO przyjęła nową strategię rozwoju na lata 2024-2025 opartą o trzy obszary specjalizacji: cyberbezpieczeństwo, sztuczną inteligencję oraz e-zdrowie. Spółka podjęła już pierwsze kroki w celu realizacji strategii – w tym celu na 25 września zwołane zostało Walne Zgromadzenie.

Dotychczasowe działania SEDIVIO przyniosły jej znaczący wzrost przychodów i zysku netto w ostatnich latach.

Przyjęta strategia rozwoju SEDIVIO na lata 2024-2025 zakłada, że istotna część rocznych przychodów SEDIVIO SA będzie związana z cyberbezpieczeństwem – zarówno dzięki usługom doradczym, jak i sprzedaży autorskiego systemu Cyrima, a same przychody z tego obszaru - mają rosnąć w tempie ponad 40% rocznie.

SEDIVIO planuje również wejść w rolę integratora usług AI. Integracja usług AI to proces łączenia różnych komponentów lub usług opartych na AI w celu stworzenia kompleksowych rozwiązań IT lub aplikacji. Polega na łączeniu różnych technologii i narzędzi AI w jedną spójną infrastrukturę lub aplikację, co pozwala na lepsze wykorzystanie możliwości sztucznej inteligencji w różnych obszarach życia i biznesu.

Dotychczas, jak czytamy w komunikacie firmy, korzystała z narzędzi opartych o AI w pracy własnej, teraz zamierza posłużyć się tymi kompetencjami do budowania przewagi konkurencyjnej.

SEDIVIO planuje także dalej zwiększać przychody z podstawowej działalności, jaką jest obsługa dużych zamówień publicznych z obszaru e-zdrowia. Zakładane tempo wzrostu przychodów z tego obszaru powinno osiągnąć dwucyfrowy wynik.

Różnorodność oferty, nowi klienci i produkty

„Nasza wizja SEDIVIO opiera się na solidnej strategii, która kieruje każdym naszym działaniem i wyznacza konkretne cele. W ciągu ostatnich dwóch lat, korzystając z naszych bogatych doświadczeń, poszerzyliśmy ofertę, pracując nad innowacyjnym produktem, jakim jest Cyrima - nasz flagowy system do zabezpieczania procesów wytwórczych w średnich i dużych organizacjach.

Podstawą naszego działania jest dążenie do współkreowania trendów zamiast ich biernej obserwacji w oparciu o już posiadane i nieustannie rozwijane eksperckie kompetencje w celu maksymalizacji korzyści biznesowych. Wierzymy, że dzięki adaptacji najnowszych technologii, w tym tych opartych o AI, do 2025 roku uda nam się osiągnąć pozycję lidera w dziedzinie bezpiecznego wytwarzania oprogramowania oraz doradztwa w zakresie optymalizacji procesów biznesowych dla podmiotów z sektora medycznego.

Nasza siła tkwi w ludziach - dzięki nim jesteśmy elastyczni, innowacyjni i zawsze gotowi sprostać wymaganiom rynku. W oparciu o nasze doświadczenie oraz analizy rynkowe, dążymy do ciągłego doskonalenia” – komentuje na łamach najnowszej strategii Jakub Budziszewski, prezes zarządu SEDIVIO SA.

Trzy filary strategii

Strategia rozwoju SEDIVIO SA na lata 2024 – 2025 oparta jest o trzy fundamentalne filary, które znajdują zastosowanie w każdym z trzech kluczowych obszarów naszej specjalizacji tj. w cyberbezpieczeństwie, AI oraz e-zdrowiu.

Pierwszy filar to „Beyond the Edge”, który oznacza, że celem spółki jest nie tylko obserwowanie i przewidywanie trendów na rynku, ale również aktywne ich kształtowanie.

Drugi filar brzmi „Future-proof Skills. Wiedzę i umiejętności SEDIVIO rozwija dzięki dokładnej analizie trendów i rynków oraz dzięki skutecznej realizacji projektów IT – zarówno własnych (jak Cyrima), jak i na potrzeby klientów firmy. To właśnie ta wiedza stanowi solidną podstawę, na której SEDIVIO planuje oprzeć swój dalszy rozwój.

 „Effective Delivery”, czyli trzeci filar strategii, wyraża z kolei przekonanie, że kluczem do sukcesu jest dokładne zrozumienie potrzeb rynku. Dlatego planowane działania opierają się na badaniach i analizie, co pozwala firmie tworzyć produkty i usługi doskonale dopasowane do oczekiwań klientów. Jednym z tych produktów jest Cyrima, który jako nasz autorski system jest obecnie udostępniony wąskiemu gronu użytkowników do testowania i stanowi kluczowy element strategii SEDIVIO SA.

„Naszym głównym celem jest zwiększenie dochodów, marży oraz zysków, co umożliwi nam kontynuację naszej misji dostarczania najwyższej jakości rozwiązań dla naszych klientów. Jednocześnie mamy zobowiązanie wobec naszych inwestorów i akcjonariuszy do ciągłego rozwoju i generowania zysków. Dzięki osiągnięciu tych celów będziemy mogli dłużej utrzymać naszą pozycję na rynku oraz optymalizować nasz biznes” – komentuje Karol Matczak, członek zarządu SEDIVIO SA i dyrektor finansowy spółki.

Aktywne działanie od pierwszej chwili

Na stronie internetowej poświęconej relacjom inwestorskim SEDIVIO SA informuje, że podjęła już pierwsze kroki zmierzające do realizacji nowej strategii rozwoju. W tym celu spółka zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 25 września 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na NewConnect, jeden z projektów uchwał dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki.

Więcej informacji na https://www.inwestycja.sedivio.com/nadchodzi-nowe

Źródło: Spółka, #SED

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości