GPW: sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 wrz 2023, 19:17

GPW: sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

Uchwała Nr 1032/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

§1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 30 ust. l pkt 2) Regulaminu

Giełdy postanawia zawiesić na Głównym Rynku GPW obrót akcjami spółki MCI

CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTfCYJNA S.A., oznaczonymi kodem

„PLMCIMG00012" - od dnia 29 września 2023 r.

§2

Na podstawie § 110 ust. 10 - 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia,

co następuje:

l) zlecenia maklerskie na akcje spółki MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA

INWESTYCYJNA S.A., o których mowa w § l, przekazane na giełdę,

a niezrealizowane do dnia 28 września 2023 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § l, zlecenia maklerskie na akcje

spółki MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A., nie będą

przyjmowane.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: MCI Capital ASI SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości