GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 wrz 2023, 19:23

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

Uchwała Nr 1036/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

§1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. l pkt 2) Regulaminu

Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić na rynku NewConnect obrót

akcjami spółki CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.,

oznaczonymi kodem „PLCRPCP00034" - od dnia 29 września 2023 r.

§2

Na podstawie § 25 ust. 9-11 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

l) zlecenia maklerskie na akcje spółki CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA

SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A., o których mowa w § l, przekazane

w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 28 września

2023 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § l, zlecenia maklerskie na akcje

Spółki CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.,

nie będą przyjmowane.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości