GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 wrz 2023, 19:25

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

Uchwała Nr 1038/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

§1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. l pkt 2) Regulaminu

Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić na rynku NewConnect obrót

akcjami spółki JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.,

oznaczonymi kodem „PLJRINV00013" - od dnia 29 września 2023 r.

§2

Na podstawie § 25 ust. 9-11 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

l) zlecenia maklerskie na akcje spółki JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA

INWESTYCYJNA S.A., o których mowa w § l, przekazane w alternatywnym

systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 28 września 2023 r. (włącznie), tracą

ważność;

2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § l, zlecenia maklerskie na akcje

spółki JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTTCYJNA S.A., nie będą

przyjmowane.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości