Skrót wiadomości, czwartek, 28 września, 21.00 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 wrz 2023, 21:03

Skrót wiadomości, czwartek, 28 września, 21.00

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Według najnowszej ankiety NBP wśród profesjonalnych prognostów, CPI w Polsce w 2023 r. wyniesie 11,5-12,3 proc., w 2024 r. 4,8-8,1 proc., a w 2025 r. 3,1-6,7 proc. Ankietowani przez bank centralny ekonomiści oczekują dynamiki PKB Polski w 2023 r. na poziomie 0,0-0,9 proc., w 2024 r. 1,6-3,6 proc., a w 2025 r. 1,9-4,2 proc.

W końcu kwietnia '23 liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 15.148,5 tys. - podał GUS.

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce we wrześniu wzrósł do 20,4 pkt. z 17,2 pkt. w sierpniu - wynika z danych Komisji Europejskiej.

Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator - ESI) we wrześniu wyniósł 95,5 pkt. wobec 95,6 pkt. w sierpniu 2023 r. - wynika z danych Komisji Europejskiej.

Produkt Krajowy Brutto USA w drugim kwartale wzrósł o 2,1 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu USA w trzecim, końcowym wyliczeniu. Oczekiwano 2,1 proc. wobec +2,1 proc. w II wyliczeniu.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 204 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 215 tys. wobec 202 tys. poprzednio, po korekcie z 201 tys.

Liczba umów na sprzedaż domów podpisanych przez Amerykanów w sierpniu spadła o 7,1 proc. miesiąc do miesiąca - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).

BUDŻET, DŁUG

Rada Ministrów przyjęła w drodze obiegowej projekt ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z uchwałą Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024, dokumenty przedłożone przez ministra finansów - podano na stronie KPRM. Według projektu, dynamika PKB Polski w 2024 r. wyniesie 3,0 proc. a średnioroczna inflacja CPI znajdzie się na poziomie 6,6 proc.

Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto na 2023 rok wynosi ok. 98 proc., a stopień prefinansowania na 2024 rok ok. 5 proc. - poinformował PAP Biznes resort finansów.

Rząd przyjął w czwartek "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024–2027", zgodnie z którą relacja państwowego długu publicznego do PKB w 2027 r. wzrośnie do 44,3 proc. z 37,9 proc. w 2023 r. - podano na stronie KPRM. W dokumencie przyjęto, że udział długu nominowanego w walutach obcych w długu SP zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25 proc., z możliwością przejściowych odchyleń.

SPÓŁKI

Allegro jest zadowolone z wyników drugiego kwartału, spodziewa się też dobrych wyników w trzecim kwartale, chociaż poprawa w otoczeniu makro jest wciąż niewielka - poinformował PAP Biznes dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick. Spółka pracuje nad wejściem na rynki w nowych krajach, w przyszłym roku chce rozpocząć działalność na Słowacji.

Skorygowana EBITDA grupy Allegro w drugim kwartale 2023 roku wzrosła o 19,9 proc. do 580,4 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 524,2 mln zł.

Pepco Group, które zapowiedziało przegląd strategii, chce skoncentrować się na core biznesie i ostrożniej podchodzić do tempa wzrostu, zwracając większą uwagę na dyscyplinę kosztową i pracę nad poprawą rentowności - poinformował PAP Biznes Andy Bond, prezes Pepco Group. Spółka zakłada, że jesienią jej marże się poprawią.

Pepco Group zakłada, że bazowa EBITDA za rok obrotowy 2023 (MSSF 16) wyniesie około 750 mln euro w porównaniu do EBITDA za rok obrotowy 2022 w wysokości 731 mln euro - poinformowała grupa w komunikacie. Nowo powołany Komitet Wykonawczy ma przeprowadzić przegląd strategii.

Archicom nie spodziewa się wyhamowania na rynku sprzedaży mieszkań. Nie ma także przesłanek do spadku cen lokali – oceniła wiceprezes Agata Skowrońska-Domańska. Grupa chce wykorzystać synergie płynące z wniesienia aportu mieszkaniowego i pracować nad poszerzeniem oferty, także o nowe rynki.

Węglokoks zakłada, że w najbliższych miesiącach cena węgla na rynkach ustabilizuje się w okolicy 130-140 USD za tonę – poinformował PAP Biznes Sławomir Brzeziński, wiceprezes Węglokoksu.

Cyfrowy Polsat odkupił w celu umorzenia 84.250 obligacji serii B i 75.956 obligacji serii C - podała spółka w komunikacie.

Orlen intensyfikuje rebranding sieci stacji paliw w Niemczech i chce, by na początku 2024 roku ok. 100 stacji funkcjonowało tam pod marką Orlen - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

Zbigniew Jakubas, Multico, Jakubas Investment i FIP 11 FIZAN zamierzają ogłosić wezwanie na 20.570.449 akcji Newagu, po 18,55 zł za jedną akcję - podał podmiot pośredniczący, Santander BM.

CD Projekt 5 października podsumuje premierę dodatku do gry "Cyberpunk 2077: Widmo Wolności" - podano na profilu relacji inwestorskich spółki na platformie X (Twitter).

Genomtec zakończył rozbudowę platformy Genomtec ID w dziedzinie diagnostyki onkologicznej i złożył wniosek o ochronę patentową dla metody obejmującej izotermiczną amplifikację kwasów nukleinowych w celu wykrywania wariantów genetycznych stosowanych w diagnostyce onkologicznej - podała spółka w komunikacie.

Dom Development wyemitował 260 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii DOMDEM1280928 o łącznej wartości nominalnej 260 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Grupy Recykl rekomenduje wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego w wysokości 0,7 zł na akcję, czyli łącznie na ten cel miałoby trafić 1,156 mln zł - podała spółka w komunikacie.

KI Chemistry nabył 7.770.828 akcji Ciechu, stanowiących ok. 14,75 proc. kapitału zakładowego i posiada obecnie akcje stanowiące ok. 92,45 proc. kapitału - podał Ciech w komunikacie.

Spółki należące do grupy Unibep nabyły nieruchomości o łącznym obszarze ok. 1,2 ha położone w Gdyni w dzielnicy Chylonia za ok. 13,55 mln zł netto - podał Unibep w komunikacie. Na nieruchomościach planowana jest realizacja I etapu kilkuetapowej inwestycji deweloperskiej.

Best wyemituje nie więcej niż 500 tys. obligacji serii Z5 o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Sanok Rubber Company zdecydowali o utworzeniu programu motywacyjnego - wynika z uchwał podjętych przez czwartkowe NWZ.

Atende podpisał z klientem z sektora publicznego umowy na modernizację infrastruktury informatycznej, o łącznej maksymalnej wartości 40 mln zł brutto - poinformowała spółka w komunikacie.

Draw Distance ma umowę licencyjną z Paradox Interactive na produkcję i dystrybucję kolejnej gry bazującej na IP "Vampire: The Masquerade". Spółka planuje premierę gry w drugiej połowie 2024 r., na PC oraz konsolach - podał producent gier video w komunikacie.

Vestas otrzymał zamówienie na dostawę turbin wiatrowych dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power w Polsce. Łączna moc to 1.140 MW - podał Vestas w komunikacie.

Gra CI Games pt. "Lords of The Fallen" przekroczyła milion dodań do listy życzeń na platformie Steam - poinformował na platformie X (Twitter), prezes spółki Marek Tymiński.

Firma Oponiarska Dębica wstępnie szacuje szkody majątkowe poniesione w wyniku sierpniowego pożaru w jednej z hal produkcyjnych między 230 mln a 270 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Obecnie jej moce produkcyjne wynoszą 70 proc. mocy sprzed pożaru, a powrót do pierwotnych mocy spodziewany jest nie wcześniej niż w IV kw. 2024 roku.

WALUTY

Inwestorzy na świecie obawiają się, że wysokie stopy procentowe zostaną na dłużej, co powoduje wzrost rentowności obligacji na rynkach globalnych i odwrót od ryzykownych aktywów. Efektem jest osłabienie złotego. Kurs EUR/PLN w najbliższych dniach może poruszać się w przedziale 4,50-4,70, natomiast rentowności 10-letnich SPW mogą wzrosnąć do 6 proc. - uważają ekonomiści.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0539 USD i 157,33 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY, PALIWA

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zwyżkują w reakcji na spadek amerykańskich zapasów surowca - podają maklerzy.

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie zniżkują. Metal na LME jest wyceniany niżej o 0,4 proc. wobec 8.114,00 USD za tonę notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

ENERGETYKA

Nie ma żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski; jesteśmy dobrze przygotowani na zimę, mamy pełne magazyny gazu i węgla – poinformowała w czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że Polska jest w pakcie atomowym z Francją, ale nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie drugiej lokalizacji elektrowni atomowej w naszym kraju.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec lipca wyniósł 11,51 proc. wobec 9,12 proc. w czerwcu i 1,90 proc. w lipcu 2022 roku - podała KNF w opracowaniu.

Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że sytuacja sektora bankowego w II kwartale pozostawała stabilna.

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł we wrześniu w porównaniu do sierpnia o 5,1 pkt. do 24,8 pkt. - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Minds & Roses. We wrześniu zaobserwowano spadek aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych inwestycyjnych, a także obrotowych.

Związek Banków Polskich postuluje, by ewentualnie przedłużone wakacje kredytowe ograniczone były tylko do osób mających problemy finansowe z obsługą raty - poinformował prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.

W ramach programu "Pierwsze Mieszkanie" złożono do banków ok. 47,2 tys. wniosków o kredyt hipoteczny i podpisano 11.993 umów - poinformowała na konferencji wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka.

Liczba klientów w bankach, którzy aktywnie korzystają z bankowości internetowej i przynajmniej raz w miesiącu logują się do niej, zmniejszyła się w II kw. do około 22,5 mln, co stanowi spadek o 1 proc. w stosunku do I kwartału 2023 roku - poinformował Związek Banków Polskich w raporcie. W II kwartale nastąpił znaczny, 5 proc., wzrost liczby aktywnych klientów mobile only, ich obecna liczba to ponad 14 mln użytkowników.

Pomimo wyzwań makro polski rynek fuzji i przejęć osiągnął najwyższy od dekady wynik 74,9 mld zł, co stanowi wzrost o jedną trzecią w porównaniu z rokiem 2021. Zbyt wygórowane oczekiwania cenowe sprzedającego są najczęstszą przyczyną niepowodzeń transakcji na polskim rynku - wynika z raportu firmy KPMG.

WYDARZENIA Z KRAJU

Wysoka przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad Koalicją Obywatelską, Konfederacja wraca na podium, a Trzecia Droga przekracza próg wyborczy dla koalicji. Rośnie deklarowana frekwencja wyborcza - wynika z sondażu zrealizowanego przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. W badaniu chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 39 proc. badanych - bez zmian w porównaniu z poprzednią serią badań zleconych przez portal. Notowania Koalicji Obywatelskiej są także stabilne i wynoszą 30 proc. poparcia. Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja z poparciem 10 proc. badanych, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy.

Życzymy udanego marszu w Warszawie, ale uznaliśmy, że zamiast mobilizować wszystkie siły i jechać w jedno miejsce, lepiej będzie pojechać do wyborców, dlatego w najbliższy weekend nasi liderzy odbędą objazd po Polsce w ramach akcji #TysiącSpotkań - poinformowali politycy Trzeciej Drogi (PSL i Polski 2050).

Prezes NIK Marian Banaś przekazał wyniki kontroli dotyczącej Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do CBA. Kontrola wskazała - jak poinformował w czwartek - że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie wywiązała się należycie ze swoich obowiązków i nie zadbała o efektywne zarządzanie funduszem.

NIK złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności przepisu art. 65 ustawy, na podstawie którego utworzono Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Polskie i niemieckie służby podejmą ściślejszą współpracę w zakresie zwalczania nielegalnej migracji; w tym celu powstanie specjalna polsko-czesko-niemiecka grupa zadaniowa - poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński po rozmowie z niemiecką odpowiedniczką, minister Nancy Faeser.

W Warszawie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego zainaugurowano otwarcie gmachu Muzeum Historii Polski.Dla zwiedzających MHP zostanie otwarte w piątek 29 września. Po otwarciu muzeum dostępna dla zwiedzających będzie wystawa czasowa "Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski". Ekspozycję tworzy kilkaset z blisko 60 tysięcy obiektów, które MHP posiada w swoich zbiorach.

Oświadczenie strony białoruskiej o rzekomym przekroczeniu granicy przez polski śmigłowiec jest nieprawdziwe. Potwierdzają to zapisy kontroli lotu i stacji radarowych. Takie zdarzenie nie miało miejsca - podkreśliło w czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Aby zapewnić stabilną sytuację ponad 4 mln ukraińskich uchodźców mieszkających obecnie w krajach unijnych, Rada UE postanowiła w czwartek przedłużyć – od 4 marca 2024 roku do 4 marca 2025 roku – tymczasową ochronę dla osób, które uciekają przed wojną napastniczą Rosji.

Słoweńska policja zintensyfikowała działania przy granicy z Chorwacją, rozmieszczając dodatkowych funkcjonariuszy wzdłuż głównych korytarzy, którymi migranci przedostają się do kraju – poinformował w środę minister spraw wewnętrznych Słowenii Bostjan Poklukar, cytowany przez agencję STA.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz (SPD) zgodził się na zaostrzenie prawa azylowego Unii Europejskiej; nie będzie zatem w tej sprawie niemieckiego weta w Brukseli – komentuje w czwartek portal „Tagesschau”, przypominając, że w środę zwiększenie kontroli na niemieckiej granicy z Polską i Czechami zapowiedziała szefowa MSW.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła ponad 30 dronów podczas zmasowanego ataku rosyjskiego przeprowadzonego w nocy ze środy na czwartek - poinformowała Natalia Humeniuk, rzeczniczka sił ukraińskich na południu kraju.

Chińscy importerzy kupili w ciągu ostatnich dwóch tygodni kilkaset tysięcy ton kukurydzy paszowej z Ukrainy – podała w czwartek agencja Reutera, powołując się na źródła w Azji i Europie. Informacje o sprzedaży do Chin potwierdził ukraiński rząd.

Premier Włoch Giorgia Meloni podpisała w czwartek pakt antyinflacyjny z przedstawicielami firm produkcyjnych, handlowych i wielkiej dystrybucji w sprawie obniżenia i zamrożenia cen podstawowych dób konsumpcyjnych w okresie od 1 października do końca roku.

Władze Rumunii są zainteresowane nabyciem od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jedynego istniejącego na terytorium Mołdawii portu morskiego, międzynarodowego portu w Giurgiulesti, na południu tego kraju - poinformował w czwartek premier Rumunii Marcel Ciolacu.

Sędzia Tanya Chutkan, która prowadzi w Waszyngtonie proces Donalda Trumpa w sprawie prób odwrócenia wyników wyborów, odrzuciła w środę wniosek prawników byłego prezydenta o wyłączenie ze sprawy. Trump zarzucał jej stronniczość.

Korea Północna zapisała w konstytucji swój status państwa nuklearnego - ogłosiła w czwartek rano czasu miejscowego północnokoreańska agencja prasowa KCNA.

Prezydent separatystycznego Górskiego Karabachu Samwel Szahramanian podpisał dekret o rozwiązaniu od 1 stycznia 2024 roku wszystkich struktur tego quasi-państwa. Samozwańcza republika Górskiego Karabachu zakończy tego dnia swoje istnienie po 30 latach nieuznawanej przez świat niepodległości.

Na jedną z plaż na południowym zachodzie Urugwaju morze wyrzuciło ważącego około 20 ton płetwala błękitnego - podały w środę władze tego kraju, dodając, że to pierwszy od 100 lat taki przypadek.

Prowadzone od połowy września w Portugalii strajki lekarzy doprowadziły do paraliżu na izbach przyjęć i na blokach operacyjnych szpitali oraz w przychodniach publicznej służby zdrowia. W czwartek szczególnie dotknięta protestami jest aglomeracja lizbońska, gdzie w placówkach medycznych nie stawiła się do pracy ponad połowa lekarzy, którzy domagają się podwyżek płac. (PAP Biznes)

osz/ gor/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości