Genomtec publikuje wyniki finansowe za I pół. 2023 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 paź 2023, 09:41

Genomtec publikuje wyniki finansowe za I pół. 2023

Spółka Genomtec S.A., wiodąca firma z branży diagnostyki molekularnej z siedzibą we Wrocławiu (ticker GPW: GMT), opublikowała raport finansowy za pierwsze półrocze 2023 r. Raport jest dostępny na stronie: https://genomtec.com/raporty/#okresowe. W tym okresie Spółka zadebiutowała na GPW oraz przeprowadziła z sukcesem emisję akcji. Na koniec czerwca br. Spółka posiadała środki w wysokości 10 mln PLN. Środki z emisji akcji pozwoliły na rozpoczęcie realizacji celów strategicznych, w tym działania zmierzające do komercjalizacji Genomtec ID oraz udział w wydarzeniach branżowych. Ponadto intensywna praca laboratoryjna przełożyła się na złożenie we wrześniu wniosku patentowego w projekcie onkologicznym.

- W pierwszej połowie 2023 r. rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem technologii pozwalającej na detekcję wariantów genetycznych, w tym m.in. mutacji nowotworowych, za pomocą technik izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych. Za cel postawiliśmy sobie uzyskanie wyników czułości i specyficzności niedostępnych dotychczas dla tego typu metod. Prace w tym całkiem nowym w naszych badaniach obszarze detekcji zmian genetycznych poczyniły znaczne postępy, które wydawały się trudne do osiągnięcia w tak krótkim czasie. Szybkie tempo pracy całego zespołu Genomtec pozwoliło nam przejść od etapu koncepcji do opracowania i złożenia we wrześniu wniosku patentowego i osiągnięcia ważnego kamienia milowego w projekcie onkologicznym w zaledwie kilka miesięcy. - mówi Miron Tokarski, prezesa zarządu Genomtec S.A.

Jednocześnie Spółka cały czas rozwija swój najbardziej zaawansowany projekt – platformę Genomtec ID. Obecnie zespół skupia się na opracowaniu strategii industrializacji ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia kosztów produkcji we wszystkich trzej istotnych obszarach platformy Genomtec ID: odczynników wykorzystywanych na kartach reakcyjnych, produkcji mikroprzepływowych kart reakcyjnych oraz produkcji analizatora.

W ciągu ostatnich miesięcy istotny był także aktywny udział Genomtec w kluczowych konferencjach branżowych na rynku bio-tech i diagnostyki in-vitro, takich jak: BIO 2023 w Bostonie oraz ADLM 2023 (znanej wcześniej jako AACC) w Anaheim. W trakcie tych konferencji przedstawiciele spółki odbyli łącznie kilkadziesiąt spotkań, w tym z kluczowymi pracownikami potencjalnych partnerów w procesie M&A.

- Duże zainteresowanie i entuzjastyczne reakcje jakie budzi nasz produkt bardzo mnie cieszy. Spotkania te stanowią punkt wyjścia do dalszych rozmów oraz potwierdzają słuszność obranej strategii związanej z rozpoczętym procesem badawczo-rozwojowym w obszarze diagnostyki genetycznej w onkologii. – komentuje Miron Tokarski.

Procesy zbliżające Genomtec do komercjalizacji toczą się równolegle z procesem badawczo/certyfikacyjnym – jeszcze w tym roku wraz z rozpoczęciem sezonu grypowego Spółka zamierza wznowić badania porównawcze. Wkrótce po ich zakończeniu zostanie złożony wniosek o certyfikację Genomtec ID zgodnie z wymogami IVDR.

Dużym sukcesem w ostatnim czasie było potwierdzenie użyteczność opracowanej przez Spółkę metody w diagnostyce nowotworów i złożenie we wrześniu wniosku patentowego w obszarze onkologii, który rozszerza zakres zastosowań autorskiej metody SNAAT/LAMP poza obszar diagnostyki chorób zakaźnych. Otwiera to Spółce drogę do rozmów ze zdecydowanie szerszym spektrum potencjalnych partnerów w transakcji M&A.

Istotne wydarzenia w pierwszym kwartale br. oraz po dacie bilansu są:

  • W styczniu br. Spółka otrzymała niemieckiej firmy Dennemeyer Consulting GmbH wycenę posiadanego przez Genomtec portfela własności intelektualnej. Na ponad 191 mln EUR została oszacowana wartość posiadanych przez Genomtec patentów i zgłoszeń patentowych oraz konwersję wszystkich wniosków patentowych na patenty, a także 14-letni okres ochrony całego portfolio IP (intellectual property);
  • Ważnym krokiem milowym był debiut Spółki w lutym br. na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;
  • Spółka przeprowadziła z sukcesem w kwietniu br. emisję akcji serii M, z której pozyskała ponad 13 mln PLN brutto. Środki z emisji pozwolą na realizację kamieni milowych związanych z rozwojem, walidacją, certyfikacją i skalowaniem produkcji platformy diagnostycznej Genomtec ID;
  • Dzięki emisji akcji przeprowadzonej na wiosnę br. stan gotówki na koniec czerwca br. wynosi 10 mln PLN.
  • Działania zmierzające do komercjalizacji Genomtec ID, realizowane razem z doradcą transakcyjnym, firmą Clairfield Partners, przebiegają zgodnie z założeniami. Spółka prowadzi aktywne rozmowy z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi nabyciem technologii.
  • We wrześniu Spółka złożyła wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie patentu na wynalazek opracowanej przez Genomtec metody obejmującej izotermiczną amplifikację kwasów nukleinowych w celu wykrywania wariantów genetycznych stosowanych w diagnostyce onkologicznej.

O spółce Genomtec:

Genomtec jest spółką z branży MedTech specjalizującą się w rozwijaniu zaawansowanych technologii w obszarze diagnostyki genetycznej. Flagowym projektem spółki jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID. System pozwala na szybkie i precyzyjne wykonywanie analizy molekularnej poza środowiskiem laboratoryjnym bez konieczności angażowania wykwalifikowanego personelu laboratoryjnego. Rozwiązanie wykorzystuje technologię mikroprzepływową oraz autorską, chronioną patentem, technologię izotermalną SNAAT. Technologia Genomtec chroniona jest 10 patentami m.in. w Europie, USA i Japonii oraz Spółka ma 37 zgłoszeń patentowych w trakcie rozpatrywania.

Spółka posiada certyfikację EU CE-IVD dla panelu diagnostycznego Genomtec ID RP5-PLEX, który wykrywa jednocześnie obecność najczęstszych zakażeń dróg oddechowych

Siedziba spółki mieści się we Wrocławiu. Genomtec ma także odział w Wielkiej Brytanii, gdzie zlokalizowana jest część międzynarodowego zespołu badawczo – inżynieryjnego.

Źródło: Spółka, #GMT

Zobacz także: Genomtec SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości