GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O1 spółki KREDYT INKASO S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 paź 2023, 12:42

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O1 spółki KREDYT INKASO S.A.

Uchwała Nr 1061/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O1 spółki KREDYT INKASO S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 37.741 (trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści jeden) obligacji na okaziciela serii O1 spółki KREDYT INKASO S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda – z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Kredyt Inkaso SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości