Dziś rusza XI edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 paź 2023, 11:57

Dziś rusza XI edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG

Dziś, 25 października br., rusza XI edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG. Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Warszawianka w Jachrance i potrwa do 26 października. Podczas spotkania działów finansowych poruszone zostaną tematy dotyczące: geopolitycznych uwarunkowań prowadzenia biznesu, uwarunkowań makroekonomicznych, perspektyw rozwoju rynku kapitałowego, giełdy jako źródła finansowania rozwoju, nadchodzących zmian regulacyjnych, wymogów i konsekwencji raportowania, korzyści z raportowania, znaczenia identyfikacji łańcucha wartości, przygotowania spółki do raportowania zgodnie z CSRD, przygotowania do audytu, zarządzania ryzykiem podatkowym w spółce giełdowej, odpowiedzialności władz spółki w obszarze podatkowym, możliwości minimalizacji i transferu ryzyka, wsparcia IT przy podejmowaniu decyzji biznesowych oraz budowania przyjaznych raportów finansowych.

Pierwszy dzień Kongresu wypełnią trzy bloki dyskusyjne, podzielone na kilka mniejszych rozmów eksperckich. Na początek słuchacze dowiedzą się o geopolitycznych uwarunkowaniach prowadzenia biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do surowców, swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz sytuacji politycznej w kraju i jej wpływu na współpracę zagraniczną.

Druga dyskusja będzie dotyczyć uwarunkowań makroekonomicznych. Eksperci opowiedzą o najnowszych odczytach danych, możliwych kierunkach zmian oraz o czynnikach wpływających na przyszłą sytuację.

Kolejna debata zostanie poświęcona perspektywom rozwoju rynku kapitałowego. Słuchacze poznają trendy globalne, wpływ czynników makroekonomicznych oraz planowane zmiany regulacyjne.

Następna dyskusja panelowa poświęcona będzie giełdzie jako źródłu finansowanie rozwoju. W tej części eksperci opowiedzą o tym w jakim zakresie spółki wykorzystują rynek do finansowania rozwoju, o możliwościach zwiększenia udziału finansowania rynkowego oraz wpływie czynników ESG na zmianę zasad finansowania.

Na koniec tego bloku dyskusyjnego słuchacze dowiedzą się o nadchodzących zmianach regulacyjnych, w tym o oczekiwanych zmianach w MAR, nowych możliwościach pozyskiwania kapitału oraz o emisjach bezprospektowych.

Po krótkiej przerwie rozpocznie się blok o tematyce finansowych aspektów raportowania czynników ESG.

W trakcie pierwszej dyskusji eksperci opowiedzą o wymogach i konsekwencjach raportowania w tym o nowych regulacjach w obszarze ESG, najważniejszych wyzwaniach stojących przed spółkami giełdowymi oraz raportowaniu ESG jako szansie na rozwój.

Kolejną poruszoną kwestią będzie kwestia korzyści z raportowania. Słuchacze dowiedzą się po co raportować więcej niż wymagają regulacje, jakie są nieintuicyjne korzyści z raportowania oraz jak ESG przekłada się na realne korzyści z biznesu.

Następnie prelegenci podkreślą znaczenie identyfikacji łańcucha wartości. Przybliżą pojęcie łańcucha wartości w różnych regulacjach, raportowanie ESRS obejmujące łańcuch wartości oraz wytyczne dotyczące łańcucha wartości w kontekście ESRS.

Kolejna sesja dotyczyć będzie przygotowania spółki do raportowania zgodnie z CSRD. Uczestnicy posłuchają o identyfikacji wymogów sprawozdawczych, organizacji procesu zbierania danych oraz zarządzaniu jakością danych.

Coraz więcej przedsiębiorców jest świadomych swoich obowiązków dotyczących zmniejszenia wpływu na klimat i środowisko, problemem bywa jednak transparentność i przejrzystość tych działań. Komisja Europejska dała nam dodatkowy „bodziec” do lepszych i dalekich od greenwashingu praktyk w postaci dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podczas XI Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG wyjaśnimy wiele kwestii związanych z prawidłowym raportowaniem ESG w obszarze środowiska i klimatu oraz pokażemy, że do wdrożenia CSRD można się dobrze przygotować. - mówi dr Magdalena Skrzyńska, koordynatorka ds. analiz środowiskowych, „Energopomiar” Sp. z o.o.

Ostatni w tej części panel, będzie poświęcony przygotowaniom do audytu. Omówione zostaną: zakres danych ESG podlegający audytowi obecnie, zmiany od przyszłego roku oraz zarządzanie jakością danych.

Wszystkie podmioty, które zgodnie z dyrektywą CSRD będą podlegały obowiązkowemu raportowaniu zrównoważonego rozwoju, będą jednocześnie podlegały obowiązkowej weryfikacji tych danych przez zewnętrznego audytora. Przygotowując się do takiej weryfikacji, która co najmniej przez trzy lata będzie dawać ograniczoną pewność, że nic nie zwróciło uwagi audytora na to, aby takie sprawozdanie ESG było źle przygotowane, warto odpowiednio wcześniej przeanalizować poszczególne etapy tego procesu.

Podstawową kwestią, będzie potwierdzenie z audytorem na w miarę wczesnym etapie tj. już podczas badania wstępnego, poprawności naszej kalkulacji istotności wpływu. Ten etap weryfikacji jest kluczowy dla kształtu całego sprawozdania, więc warto go przeprowadzić jak najwcześniej, aby przygotowywane przez nas raportowanie, nie zostało wywrócone do góry nogami na ostatnim etapie weryfikacji. Audytor będzie weryfikował posiadane przez nas procedury, przyjęte założenia dotyczące prognoz czy sporządzone przez nas kalkulacje, dlatego ważne jest, abyśmy mieli je udokumentowane i byli w stanie wytłumaczyć przyjęte w nich założenia. Już teraz warto tak zaplanować procesy w firmie, aby te dane były zbierane i archiwizowane. Zostawienie wszystkiego na ostatnią chwilę może spowodować, że audytor nie będzie w stanie wydać opinii o naszym raportowaniu. – mówi Paweł Zaczyński, Associate Partner, Department Audytu Grant Thornton

Po kolejnej przerwie rozpocznie się ostatni blok tematyczny, w którym poruszona zostanie tematyka zarządzana ryzykiem. Na początku słuchacze dowiedzą się o zarządzaniu ryzykiem podatkowym w spółce giełdowej, w tym o najważniejszych ryzykach, możliwościach minimalizacji ryzyk oraz zarządzaniu sytuacją kryzysową.

Następnie poruszona zostanie tematyka odpowiedzialności władz spółki w obszarze podatkowym. W trakcie tej części słuchacze poznają przesłanki odpowiedzialności i praktyki organów podatkowych, możliwości minimalizacji ryzyka oraz działania w trakcie kontroli.

W kolejnej części, dotyczącej możliwości minimalizacji i transferu ryzyka, eksperci opowiedzą o zakresie dostępnych ubezpieczeń, jak czytać drobny druk, a także o tym, czy ochrona ubezpieczeniowa jest realna.

Specyfika spółek giełdowych wynikająca z wymogu transparentności i szeregu obowiązków regulacyjnych wiąże się z podwyższonym ryzykiem po stronie zarządzających. Dlatego istotnego znaczenia nabiera zapewnienie komfortu działania osobom pełniącym kluczowe funkcje w spółce. Zmieniające się otoczenie prawne i gospodarcze, zmiany w przepisach i ich interpretacjach zwiększają prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez członków władz spółki. Tego rodzaju ryzyko może zostać skutecznie zminimalizowane poprzez jego transfer na ubezpieczyciela. Odpowiednio skonstruowany program ubezpieczeniowy zapewnia możliwość pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów obrony prawnej, w tym m.in. wynagrodzenia prawnika, biegłych sądowych czy kosztów postępowania sądowego. – mówi Kamila Kosińska, Starszy Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny, Kancelaria Brokerska International Risk & Corporate Advisory (IRCA)

Kolejna debata będzie dotyczyła wsparcia IT przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Słuchacze dowiedzą się jak maksymalizować korzyści z elektronicznego obiegu dokumentów, jakie możliwości analityczne wynikają z AI i OCR oraz posłuchają o KSEF jako nowym źródle danych.

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu zamknie panel dotyczący budowania przyjaznych raportów finansowych, z którego uczestnicy dowiedzą się: Czy raport finansowy może być przyjazny? Jak Power BI pomaga tworzyć przyjazne raporty finansowe? Jak wykorzystać Power BI do stworzenia nowoczesnego systemu Business Intelligence?

W czasie trwania kongresu będzie również możliwość zapoznania się z działalnością firmy Betacom, której misją jest dostarczanie klientom innowacyjnych rozwiązań IT w modelu partnerskim.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m. in zagadnień takich jak:

 • Raportowanie ESG w kontekście pozyskiwania finansowania
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym w spółce giełdowej
 • Przygotowanie spółki do raportowania zgodnie z CSRD w kontekście zagadnień środowiskowych
 • Budowanie przyjaznych raportów finansowych

Dwudniowe spotkanie zamknie dyskusja panelowa pt. „Najważniejsze wyzwania CFO 2024”, podczas której omówione zostaną zmiany warunków finansowania, przygotowanie do raportowania zgodnie z ESRS oraz nowa mapa ryzyk.

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Giełda Papierów Wartościowych i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, jako Partnerzy Instytucjonalni, Orange Polska jako partner strategiczny, Olesiński i Wspólnicy jako Partner Główny, BSWW Legal, Comarch, Energopomiar, Grant Thornton, International Risk and Corporate Advisory (IRCA) oraz MDDP jako Partnerzy Wspierający, Betacom jako Partner oraz APN Promise i Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologiczni.

Strefa Inwestorów jest patronem medialnym wydarzenia.

Źródło: #SEG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost