GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki BRAND24 S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lis 2023, 18:30

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki BRAND24 S.A.

Uchwała Nr 1258/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki BRAND24 S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 18.162 (osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii K spółki BRAND24 S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBRN2400070”.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 24 listopada 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BRAND24 S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 listopada 2023 r. ich asymilacji z notowanymi akcjami tej spółki oznaczonymi kodem „PLBRN2400013”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Brand24 SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości