GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii A spółki INVEST TDJ ESTATE Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lis 2023, 18:33

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii A spółki INVEST TDJ ESTATE Sp. z o.o.

Uchwała Nr 1260/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii A spółki INVEST TDJ ESTATE Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki INVEST TDJ ESTATE Sp. z o.o. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii A, oznaczonymi kodem „PLO362300017”, w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - od dnia 21 listopada 2023 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 - 11 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 20 listopada 2023 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia 21 listopada 2023 r. zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości