Śnieżka miała w III kw. 65 mln zł EBITDA, powyżej konsensusu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lis 2023, 19:22

Śnieżka miała w III kw. 65 mln zł EBITDA, powyżej konsensusu

EBITDA Śnieżki w trzecim kwartale 2023 r. wyniosła 65 mln zł, czyli o 58,7 proc. więcej rdr. Zysk netto j. d. wyniósł 38,7 mln zł - wynika z raportu kwartalnego. Konsensus PAP Biznes zakładał 51,3 mln zł zysku EBITDA oraz 28,9 mln zł zysku netto.

Przychody spółki w trzecim kwartale wyniosły 270,5 mln zł, o 9,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. r., wobec 258,7 mln zł prognozowanych w konsensusie PAP Biznes.

Zysk operacyjny wyniósł 55,3 mln zł, czyli o 74,2 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Konsensusu PAP Biznes zakładał 41,5 mln zł zysku EBIT.

Narastająco po 9 miesiącach 2023 roku nakłady inwestycyjne Grupy (CAPEX) wyniosły 13,1 mln zł i były o 66 proc. niższe niż w tym samym okresie 2022 r.

Wskazano, że spadek nakładów inwestycyjnych wynika z polityki spółki i jest związany z zakończeniem rekordowego cyklu inwestycyjnego zrealizowanego w latach 2018–2022.

Przez pierwsze trzy kwartały Grupa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 705,1 mln zł i były one wyższe o 8,3 proc. rdr.

W komunikacie prasowym wskazano, że na wyniki sprzedaży wpływ miał przede wszystkim wzrost sprzedaży na rynku polskim, który odpowiada za 68,8 proc. skonsolidowanej sprzedaży Grupy.

Śnieżka w tym okresie miała także wyższą sprzedaż na rynku ukraińskim w ujęciu rok do roku - wzrost w złotych o 33,4 proc.

Poinformowano, że na wyniki sprzedaży i zyski wpływ miała realizacja długoterminowej strategii marketingowo-sprzedażowej, której elementem jest polityka pricingowa. Zakłada ona m.in. konsekwentnie wdrażane zmiany cen produktów w odpowiedzi na rosnące ceny surowców oraz utrzymujące się wysokie koszty prowadzenia działalności.

Dodano, że nadal utrzymują się niekorzystne warunki makroekonomiczne oddziaływujące na całą branżę. To m.in. wysoka inflacja wpływająca na spadek siły nabywczej konsumentów, co potwierdzają niekorzystne, choć poprawiające się w stosunku do 2022 r., wskaźniki nastrojów konsumenckich.

Oceniono, że pozytywny wpływ na wyniki miał trend premiumizacji, czyli kupowania produktów wyższej jakości. W przypadku Śnieżki są to produkty marek Magnat i Vidaron.

Na rynku ukraińskim Grupa odnotowała mocne odbicie rdr po ubiegłorocznym głębokim spadku. W Ukrainie Grupa osiągnęła przychody w wysokości 70,9 mln zł, o 33,4 proc. rdr. W walucie lokalnej spółka Śnieżka-Ukraina uzyskała w sezonie 2023 wyniki sprzedaży wyższe o 61,9 proc.

Podano, że nastroje konsumenckie oraz plany remontowe Węgrów są pod silnym wpływem rekordowej inflacji. Osłabienie siły nabywczej klientów ogranicza popyt na produkty całej branży.

Przychody Grupy na Węgrzech w raportowanym okresie wyniosły 105,6 mln zł, o 6,6 proc. mniej rdr. Według danych własnych Grupy spadek sprzedaży był mniejszy niż spadek sprzedaży na całym węgierskim rynku. Przychody na rynku węgierskim miały 15 proc. udziału w całkowitych przychodach Grupy (spadek o 2,4 pp. rdr), z kolei na rynku ukraińskim było to 10,1 proc. (wzrost o 1,9 pp. rdr).

Na pozostałych rynkach zagranicznych, sprzedaż wyniosła 42,9 mln zł i była o 9,7 proc. wyższa niż w pierwszych dziewięciu miesiącach ub.r. i stanowiła 6,1 proc. całkowitych przychodów Grupy.

(PAP Biznes), #SKA

mcb/ osz/

Zobacz także: Śnieżka SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości