GPW: ww sprawie zawieszenia obrotu giełdowego na Catalyst obligacjami na okaziciela serii C11 wyemitowanymi przez GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 gru 2023, 18:51

GPW: ww sprawie zawieszenia obrotu giełdowego na Catalyst obligacjami na okaziciela serii C11 wyemitowanymi przez GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK

Uchwała Nr 1331/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zawieszenia obrotu giełdowego na Catalyst obligacjami na okaziciela serii C11 wyemitowanymi przez GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK

§ 1

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1a Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku GMINY MIASTA WŁOCŁAWEK o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii C11, oznaczonymi kodem „PL0018200010”, w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami na Catalyst – w okresie od dnia 11 grudnia 2023 r. do dnia 20 grudnia 2023 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10 - 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 8 grudnia 2023 r. (włącznie), tracą ważność;

2) w okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości