GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 gru 2023, 17:47

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033

Uchwała Nr 1333/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych OM1025, OM1128, OM0429 i OM1033

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że na podstawie § 25 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego dopuszczone są następujące obligacje skarbowe:

1) OM1025, emitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 176/2023 Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2023 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 października 2025 r.,

2) OM1128, emitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 177/2023 Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2023 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 listopada 2028 r.,

3) OM0429, emitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 178/2023 Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2023 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 kwietnia 2029 r.,

4) OM1033, emitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 179/2023 Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2023 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 października 2033 r.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, oraz na podstawie § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 15 grudnia 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym obligacje skarbowe, o których mowa w § 1:

a) OM1025, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 grudnia 2023 r. rejestracji tych obligacji pod kodem „PL0000115283”, łącznie z notowanymi na giełdzie obligacjami OK1025,

b) OM1128, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 grudnia 2023 r. rejestracji tych obligacji pod kodem „PL0000115697”, łącznie z notowanymi na giełdzie obligacjami WZ1128,

c) OM0429, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 grudnia 2023 r. rejestracji tych obligacji pod kodem „PL0000105391”, łącznie z notowanymi na giełdzie obligacjami WS0429,

d) OM1033, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 grudnia 2023 r. rejestracji tych obligacji pod kodem „PL0000115291”, łącznie z notowanymi na giełdzie obligacjami DS1033;

2) notować obligacje, o których mowa w § 1 pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „OK1025”;

3) notować obligacje, o których mowa w § 1 pkt 2), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „WZ1128”;

4) notować obligacje, o których mowa w § 1 pkt 3), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „WS0429”;

5) notować obligacje, o których mowa w § 1 pkt 4), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DS1033”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości